Bản án 54/2017/DS-ST ngày 27/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 54/2017/DS-ST NGÀY 27/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 35/2017/TLST- DS ngày 13 tháng 7 năm 2017 về tranh chấp “Hợp đồng tín dụng” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 21/2017/QĐXX- ST ngày 31 tháng 8 năm 2017, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên V.

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà R, đường A, quận B, TP. Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật: Ông Lô Bằng G- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên- Công ty tài chính TNHH một thành viên V. Người đại diện theo ủy quyền: Ông Huỳnh Phan Q, theo Văn bản ủy quyền số 14/UQ- QTRR.17 ngày 22/3/2017 của ông Lô Bằng G và Văn bản ủy quyền số 604/UQTT- QTRR.17 ngày 30/6/2017 của ông Lê Hiền T - Có mặt.

2. Bị đơn: Ông Lê Anh T2. Sinh năm: 1993.

Trú tại: Đường C, phường D, quận E, TP. Đà Nẵng- Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 01/7/2017, bản tự khai cũng như tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền cho nguyên đơn Công ty tài chính TNHH một thành viên V trình bày:

Vào ngày 21/3/2015, ông Lê Anh T2 có ký hợp đồng tín dụng số 20150324-500003- 0010 với Công ty tài chính TNHH MTV V để vay số tiền 42.200.000 đồng, với lãi suất 3.75%tháng, thời hạn vay 36 tháng, mục đích để tiêu dùng cá nhân.

Theo thỏa thuận tại hợp đồng, ông Lê Anh T2 có trách nhiệm thanh toán số tiền 78.513.000 đồng (gồm cả gốc và lãi), trả chậm lien tiếp trong 36 tháng; trong đó 35 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 2.156.000 đồng, tháng cuối cùng trả 3.053.000 đồng. Thanh toán vào ngày 01/5/2015.

Thực hiện hợp đồng, ông T2 đã nhận đủ số tiền để tiêu dùng cá nhân và đã thanh toán cho Ngân hàng 03 kỳ với số tiền 6.742.000 đồng.

Kể từ ngày 07/7/2015, cho đến nay ông Lê Anh T2 không thanh toán thêm bất kỳ khoản nào, dù Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nhở. Vì vậy, Công ty tài chính TNHH MTV V yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Lê Anh T2 trả toàn bộ khoản nợ tới hạn là 66.109.138 đồng (trong đó, tiền gốc là 40.698.078 đồng và tiền lãi Ngân hàng chỉ tính đến ngày 30/4/2017 là 25.411.060 đồng)

Bị đơn ông Lê Anh T2 đã được tòa án tiến hành tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý vụ án, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải để ông T2 trình bày ý kiến, cung cấp các chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, nhưng ông T2 vẫn vắng mặt nên tòa án không có lời khai.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Theo đơn khởi kiện của Công ty tài chính TNHH một thành viên V nộp tại Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng và Tòa án đã thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền được quy định tại Điều 26; Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Tại phiên tòa bị đơn ông Lê Anh T2 vắng mặt tại phiên tòa. Xét thấy trong qúa trình giải quyết vụ án, tòa án đã thực hiện việc tống đạt các văn bản tố tụng của Tòa án cho ông T2 đầy đủ. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bị đơn sự theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung vụ án:  Do có nhu cầu tiêu dùng cá nhân  nên vào ngày 21/3/2015, ông Lê Anh T2 có ký hợp đồng tín dụng số 20150324- 500003- 0010 với Công ty tài chính TNHH MTV V để vay số tiền 42.200.000 đồng, với lãi suất 3.75%tháng, thời hạn vay 36 tháng, mục đích để tiêu dùng cá nhân.

Theo thỏa thuận tại hợp đồng, ông Lê Anh T2 có trách nhiệm thanh toán số tiền 78.513.000 đồng (gồm cả gốc và lãi), trả chậm liên tiếp trong 36 tháng; trong đó 35 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 2.156.000 đồng, tháng cuối cùng trả 3.053.000 đồng. Thanh toán vào ngày 01/5/2015.

Thực hiện hợp đồng, ông T2 đã nhận đủ số tiền để tiêu dùng cá nhân và đã thanh toán cho Ngân hàng 03 kỳ với số tiền 6.742.000 đồng.

Kể từ ngày 07/7/2015, cho đến nay ông Lê Anh T2 không thanh toán thêm bất kỳ khoản nào, dù đã nhiều lần nhắc nhở nhưng ông T2 vẫn không thanh toán cho Công ty tài chính TNHH MTV V.

Tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn yêu cầu ông Lê Anh T2 phải trả số tiền nợ 66.109.138 đồng (trong đó, tiền gốc là 40.698.078 đồng và tiền lãi Ngân hàng chỉ tính đến ngày 30/4/2017 là 25.411.060 đồng), và không yêu cầu tính tiền lãi phát sinh.

Xét thấy, việc ông T2 đã vi phạm cam kết trả nợ đối với Công ty tài chính TNHH MTV V nên đã gây thiệt hại cho Công ty. Vì vậy, việc Công ty tài chính TNHH MTV V yêu cầu ông T2 trả nợ là hoàn toàn chính đáng và phù hợp, xét cần chấp nhận.

Đối với lãi suất do các bên đương sự thỏa thuận là 5%tháng, đây là sự tự nguyện thỏa thuận của bên vay và bên cho vay phù hợp với quy định tại Điều 1 Thông tư số 12/2010/TT-NHNN, ngày 14/4/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận nên không đề cập đến.

[3]Căn cứ vào hợp đồng tín dụng số 20150324- 500003- 0010 ngày 21/3/2015; căn cứ vào các Điều 463, 466, 468, 470 Bộ luật dân sự. Hội đồng xét xử thấy cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm bị đơn phải chịu theo giá ngạch 5% của số tiền phải trả.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 463, 466, 468, 470 Bộ luật dân sự. Điều 147; khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự. Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Chấp nhận đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng của Công ty tài chính TNHH MTV V đối với ông Lê Anh T2.

Tuyên xử: Buộc ông Lê Anh T2 phải trả cho Công ty tài chính TNHH MTV V tổng số tiền nợ là 66.109.138 đồng (trong đó, tiền gốc là 40.698.078 đồng và tiền lãi tính đến ngày 30/4/2017 là 25.411.060 đồng).

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm (ngày 28/9/2017) ông Lê Anh T2 còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc.

Án phí dân sự sơ thẩm: 3.305.456 đồng, ông Lê Anh T2 phải chịu.

Hoàn trả cho Công ty tài chính TNHH một thành viên V số tiền tạm ứng án phí đã nộp 1.650.000 đồng theo biên lai thu số 0004320 ngày 12/7/2017, tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.


89
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 54/2017/DS-ST ngày 27/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:54/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:27/09/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về