Bản án 517/2018/DS-ST ngày 06/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tặng cho toàn bộ nhà ở và quyền sử dụng đất ở và tranh chấp bồi thường thiệt hại

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN S – TP HCM

BẢN ÁN 517/2018/DS-ST NGÀY 06/11/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TOÀN BỘ NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

29
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 517/2018/DS-ST ngày 06/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tặng cho toàn bộ nhà ở và quyền sử dụng đất ở và tranh chấp bồi thường thiệt hại

    Số hiệu:517/2018/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận 6 - Hồ Chí Minh
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:06/11/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về