Bản án 49/2018/DS-ST ngày 08/11/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 49/2018/DS-ST NGÀY 08/11/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 08 tháng 11 năm 2018 tại Tòa án nhân dân huyện Phú Tân xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 102/2018/TLST-DS ngày 02 tháng 8 năm 2018 về việc “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 165/2018/QĐXXST-DS ngày 02 tháng 10 năm 2018, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ngân hàng C

Địa chỉ: số 169, Phố L, phường H, quận H, Thành phố Hà Nội. Đại diện theo pháp luật ông Dương Quyết Th – Tổng giám đốc

Đại diện theo ủy quyền ông Phạm Công Kh – Phó giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng C huyện Phú Tân (có mặt).

Theo Quyết định ủy quyền số 4716/QĐ-NHCS ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Tổng giám đốc Ngân hàng C và giấy ủy quyền số 40/UQ-PGD ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng C huyện Phú Tân.

Bị đơn: Ông Nguyễn Minh Tr, sinh năm 1969 (vắng mặt).

Nơi cư trú: Ấp T, xã P, huyện P, tỉnh Cà Mau.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện ngày 01 tháng 8 năm 2018 và tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng C ông Phạm Công Kh trình bày: Vào ngày 27 tháng 6 năm 2013, ông Nguyễn Minh Tr có vay vốn tại phòng giao dịch Ngân hàng C huyện Phú Tân với số tiền 20.000.000 đồng, nguồn vốn cho vay hộ nghèo, lãi suất thỏa thuận 0,65%, lãi suất quá hạn 0,845%, thời hạn vay là 36 tháng, thời hạn trả cuối cùng là ngày 10 tháng 6 năm 2018. Thời gian vừa qua ông Nguyễn Minh Tr không thực hiện đúng việc trả nợ gốc, trả lãi theo thỏa thuận với ngân hàng. Ngân hàng C Chi nhánh huyện Phú Tân và các ngành đoàn thể nhận dịch vụ ủy thác cùng với tổ tiết kiệm và vay vốn đã tích cực vận động gia đình ông Nguyễn Minh Tr trả lãi và nợ gốc theo đúng định kỳ nhưng ông Tr vẫn không thực hiện. Tổng số tiền ông Nguyễn Minh Tr phải trả cho Ngân hàng C tính đến ngày 08 tháng 11 năm 2018 là 28.326.255 đồng; trong đó số tiền gốc là 20.000.000 đồng và số tiền lãi là 8.326.255 đồng. Nay Ngân hàng C yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Nguyễn Minh Tr trả cho Ngân hàng C với tổng số tiền gốc và tiền lãi tính đến ngày 08 tháng 11 năm 2018 là 28.326.255 đồng và phải trả tiền lãi theo quy định của pháp luật đến khi Tòa án giải quyết xong vụ án.

- Đối với ông Nguyễn Minh Tr Tòa án đã tống đạt đầy đủ các văn bản tố tụng nhưng ông Tr không tham gia hòa giải, xét xử và không cung cấp lời khai cho Tòa án.

- Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Ngân hàng C. Buộc ông Tr trả tiền gốc và lãi cho Ngân hàng C.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về thủ tục tố tụng: Ngân hàng C khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Minh Tr trả tiền vay và lãi suất. Do đó, đây là tranh chấp dân sự về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” nên theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau thụ lý giải quyết theo thủ tục sơ thẩm là đúng thủ tục tố tụng.

[2] Về sự vắng mặt của đương sự: Ông Nguyễn Minh Tr là bị đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vắng mặt ông Nguyễn Minh Tr.

[3] Đối với yêu cầu ông Tr trả tiền nợ gốc 20.000.000đ và lãi: Căn cứ vào sổ vay vốn và giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn ngày 11 tháng 6 năm 2013 của ông Nguyễn Minh Tr thể hiện ông Tr có vay của Ngân hàng C số tiền vốn là 20.000.000 đồng. Do đó, ông Tr đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng đã ký kết. Tại khoản 1 Điều 474 của Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay: “bên vay tài sản là tiền thì trả đủ tiền khi đến thời hạn …”. Áp dụng điều luật đã viện dẫn thì ông Tr phải có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng C. Do đó, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng C về việc buộc ông

Nguyễn Minh Tr trả cho Ngân hàng C số tiền gốc và lãi suất tính đến ngày 08 tháng 11 năm 2018 với số tiền tổng cộng là 28.326.255 đồng; trong đó tiền gốc 20.000.000 đồng, tiền lãi 8.326.255 đồng.

[4] Đối với yêu cầu ông Tr trả lãi phát sinh sau ngày 08 tháng 11 năm 2018 đến khi trả hết nợ gốc: Yêu cầu này của Ngân hàng là phù hợp với quy định của pháp luật và hợp đồng cho vay giữa các bên đã ký kết. Căn cứ vào án lệ số 08/2016/AL được Hội đồng thẩm phán TANDTC thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thì ông Tr có trách nhiệm trả lãi phát sinh theo hợp đồng giữa các bên đã ký kết kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2018 cho đến khi trả hết nợ gốc.

[5] Về án phí: Ngân hành chính sách xã hội không phải nộp án phí; Do ông Tr phải có nghĩa vụ trả tiền cho Ngân hàng C nên ông Tr phải chịu án phí dân sự có giá ngạch là 28.326.255 x 5% = 1.416.312 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 147; Điều 227; Điều 271 và Điêu 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Áp dụng các Điều 471, Điều 474, Điều 476 và Điều 478 của Bộ luật dân sự năm 2005.

* Tuyên xử:

Chấp nhận yêu cầu của Ngân hành chính sách xã hội. Buộc ông Nguyễn Minh Tr trả cho Ngân hàng C số tiền gốc và lãi suất tính đến ngày 08 tháng 11 năm 2018 với số tiền tổng cộng là 28.326.255 đồng (hai mươi tám triệu ba trăm hai mươi sáu ngàn hai trăm năm mươi lăm đồng); trong đó tiền gốc 20.000.000 đồng, tiền lãi 8.326.255 đồng.

Kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2018 khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi và tiền lãi quá hạn của số nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng cho vay các bên có thỏa thuận về lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng vay theo quyết định của Tòa án cũng được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

Áp dụng khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc ông Nguyễn Minh Tr phải chịu án phí dân sự có giá ngạch với số tiền 1.416.312 đồng (một triệu bốn trăm mười sáu ngàn ba trăm mười hai đồng).

Án xử sơ thẩm, Ngân hàng C có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng ông Tr có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


80
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 49/2018/DS-ST ngày 08/11/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:49/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Phú Tân - Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:08/11/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về