Bản án 482/2007/KDTM-ST ngày 23/03/2007 về việc tranh chấp hợp đồng dịch vụ

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 482/2007/KDTM-ST NGÀY 23/03/2007 VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Ngày 23/03/2007 tại Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 542/KTST ngày 08/8/2006 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 443/QĐXX-ST ngày 05 tháng 3 năm 2007 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty CP truyền thông Tam Giác Vàng

Địa chỉ: 125/7 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Đại diện: Ông Nguyễn Tài Tuế, GUQ ngày 19/11/2006

Có mặt.

2. Bị đơn: Công ty TNHH SX truyền thông ý tưởng Việt Nam

Địa chỉ: A24 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Vắng mặt.

NHẬN THẤY

Trong đơn khởi kiện ngày 29/6/2006, bản tự khai ngày 09/10/2006 nguyên đơn là Công ty CP truyền thông Tam Giác Vàng trình bày việc ký kết và thực hiện hợp đồng số 01/VC-YT-ME06 ngày 10/01/2006 về việc thực hiện đăng ký quảng cáo truyền thông cho các sản phẩm của Công ty TNHH SX truyền thông ý tưởng Việt Nam. Do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bị đơn là Công ty TNHH SX truyền thông ý tưởng Việt Nam phải thanh toán số tiền còn nợ phát sinh từ hợp đồng số 01/VC-YT-ME06 ngày 10/01/2006 là 244.530.000đ00 và tiền phạt vi phạm hợp đồng là 8% trên giá trị bị vi phạm. Tiền phạt vi phạm hợp đồng là 19.562.400đ00. Tổng cộng 264.092.400đ00.

Toà án đã triệu tập hợp lệ bị đơn vào các ngày 09/10/2006, 22/11/2006, 26/01/2007 và 23/3/2007 để trình bày ý kiến của mình cũng như hòa giải và tham gia tố tụng tại toà nhưng bị đơn vắng mặt.

XÉT THẤY

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

1. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án:

Quan hệ giữa Công ty CP truyền thông Tam Giác Vàng và Công ty TNHH SX truyền thông ý tưởng Việt Nam là quan hệ kinh doanh thương mại giữa pháp nhân với pháp nhân được thành lập theo luật doanh nghiệp, các bên đã không tự giải quyết được tranh chấp phát sinh, nguyên đơn đã làm đơn khởi kiện theo thủ tục Tòa án. Tòa Kinh tế TAND thành phố Hồ Chí Minh thụ lý và giải quyết là phù hợp với quy định của pháp luật về thẩm quyền được qui định tại các điều 29, 34, 35 Bộ Luật Tố tụng dân sự.

Về thủ tục tố tụng: Toà án đã triệu tập hợp lệ bị đơn để hòa giải cũng như tham gia tố tụng tại phiên tòa vào các ngày 09/10/2006, 22/11/2006, 26/01/2007 và 23/3/2007 nhưng bị đơn đều vắng mặt. Nguyên đơn đề nghị xét xử vắng mặt bị đơn. Căn cứ khoản 1 điều 202 và 215 Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn.

2. Về các yêu cầu của các đương sự:

Xét các yêu cầu của nguyên đơn:

Về yêu cầu Công ty TNHH SX truyền thông ý tưởng Việt Nam phải thanh toán số tiền còn nợ phát sinh từ hợp đồng số 01/VC-YT-ME06 ngày 10/01/2006 là 244.530.000đ00 và phạt vi phạm hợp đồng là 19.562.400đ00, Hội đồng xét xử có nhận định như sau: Căn cứ các chứng có trong hồ sơ có cơ sở để xác định Công ty TNHH SX truyền thông ý tưởng Việt Nam còn nợ nguyên đơn 244.530.000đồng phát sinh từ hợp đồng số 01/VC-YT-ME06 ngày 10/01/2006. Ngày 22/01/2007 Công ty TNHH SX truyền thông ý tưởng Việt Nam có văn bản gửi nguyên đơn đề nghị được trả chậm trong thời hạn 12 tháng và chịu lãi phát sinh với mức lãi 1,1%/tháng. Ngày 29/01/2007 nguyên đơn có văn bản gửi bị đơn đồng ý với phương án do bị đơn đã nêu. Tuy nhiên, đến nay bị đơn đã không thực hiện thỏa thuận này. Như thế là vi phạm sự thỏa thuận của các bên được qui định tại điều 3 của hợp đồng, vi phạm qui định của pháp luật qui định tại điều 523 Bộ luật dân sự nên việc Công ty CP truyền thông Tam Giác Vàng đòi Công ty TNHH SX truyền thông ý tưởng Việt Nam phải thanh toán số nợ 244.530.000đ00 và phạt vi phạm hợp đồng là 19.562.400đ00 là có cơ sở phù hợp với qui định của pháp luật tại điều 527 Bộ luật dân sự, điều 112 và 228 Luật Thương mại nên yêu cầu này cần được chấp nhận.

3. Về án phí:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự, khoản 2 Điều 15 và khoản 1 Điều 19 Nghị định 70-CP ngày 14-6-1997 của Chính Phủ:

- Công ty TNHH SX truyền thông ý tưởng Việt Nam phải chịu án phí, tính trên số tiền phải thanh toán là 264.092.400đ00. Tiền án phí là: 10.922.000 (mười triệu chín trăm hai mươi hai ngàn) đồng. Nộp tại Thi hành án dân sự TPHCM.

- Công ty CP truyền thông Tam Giác Vàng được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 5.167.950 (năm triệu một trăm sáu mươi bảy ngàn chín trăm năm mươi) đồng theo biên lai thu tiền số 002677 ngày 28/7/2006 của Thi hành án dân sự TPHCM.

Vì các lẽ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các điều 29, 34, 35 Bộ Luật tố tụng dân sự;

Căn cứ Điều 112 và 228 Luật thương mại;

Căn cứ Điều 523 và 527 Bộ Luật dân sự;

Căn cứ khoản 1 Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự, khoản 2 Điều 15 và khoản 1 Điều 19 Nghị định 70-CP ngày 14-6-1997 của Chính Phủ,

Căn cứ điểm 1, mục III Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/6/1997 của TAND TC - VKSND TC - Bộ Tư pháp - Bộ Tài Chính hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản;

1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn

Buộc bị đơn Công ty TNHH SX truyền thông ý tưởng Việt Nam phải thanh toán cho Công ty CP truyền thông Tam Giác Vàng số tiền phát sinh từ hợp đồng kinh doanh thương mại số 01/VC-YT-ME06 ngày 10/01/2006 là 264.092.400đ00 (Hai trăm sáu mươi bốn triệu chín mươi hai ngàn bốn trăm đồng chẵn), bao gồm: 244.530.000đ00 tiền gốc và 19.562.400đ00 tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

2. Trách nhiệm thi hành án:

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước qui định tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.

3. Về án phí:

- Công ty TNHH SX truyền thông ý tưởng Việt Nam phải chịu án phí, tính trên số tiền phải thanh toán là 264.092.400đ00. Tiền án phí là 10.922.000 (mười triệu chín trăm hai mươi hai ngàn) đồng. Nộp tại Thi hành án dân sự TPHCM.

- Công ty CP truyền thông Tam Giác Vàng được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 5.167.950 (năm triệu một trăm sáu mươi bảy ngàn chín trăm năm mươi) đồng theo biên lai thu tiền số 002677 ngày 28/7/2006 của Thi hành án dân sự TPHCM.

4. Quyền kháng cáo

Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Riêng các đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì tính từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ hoặc được niêm yết./


309
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về