Bản án 48/2020/KDTM-ST ngày 09/09/2020 về tranh chấp hợp đồng mua bán

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PH HÀ NỘI

BẢN ÁN 48/2020/KDTM-ST NGÀY 09/09/2020 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Ngày 09 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 52/2020/TLST- KDTM ngày 26 tháng 6 năm 2020 về việc tranh chấp hợp đồng mua bán theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 308/2020/QĐXXST-KDTM ngày 24 tháng 8 năm 2020 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty cổ phần K Việt Nam Địa chỉ: số 6 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố V, tỉnh B.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Đức Thảo- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Đào Thị Hồng Thúy, sinh năm 1983, địa chỉ: Căn 210 số 1 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn (Văn bản ủy quyền số 280/UQ- KHCNVN ngày 15/3/2019). Có mặt.

Bị đơn: Công ty cổ phần C Địa chỉ: số 58/85, phố H, phường T, quận T, thành phố H.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Văn Trung- Giám đốc. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

 Theo đơn khởi kiện ngày 27/02/2020 và các lời khai tại Toà án, nguyên đơn là Công ty cổ phần K Việt Nam do bà Đào Thị Hồng Thúy là người đại diện theo ủy quyền trình bày: Ngày 16/9/2016, Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Tùng, giám đốc Công ty khoa học và công nghệ BUSADCO - Chi nhánh Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ký với Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 hợp đồng mua bán số 86/2016/HĐMB về việc mua bán sản phẩm hố thu nước mưa bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn, tổng giá trị ký kết là 3.822.700.000 đồng, giá trị thanh toán theo khối lượng thực tế giao nhận giữa hai bên. Ngày 01/7/2017, hai bên ký phụ lục hợp đồng mua bán số 01 - 10062016/HĐMB của hợp đồng mua bán số 86/2016/HĐMB ngày 16/9/2016 với nội dung sửa đổi Điều 4 về phương thức thanh toán. Sau khi ký kết hợp đồng, căn cứ theo các đơn đặt hàng của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 từ ngày 21/9/2016 đến ngày 31/10/2018 Công ty khoa học và công nghệ BUSADCO - Chi nhánh Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cung cấp cho Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 tổng khối lượng thực tế tính thành tiền là 3.810.704.000 đồng, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 đã thanh toán 1.773.569.000 đồng. Như vậy số tiền Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 còn phải thanh toán cho Công ty khoa học và công nghệ BUSADCO - Chi nhánh công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 2.037.135.000 đồng.

Ngày 01/11/2018, Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chuyển đổi thành Công ty cổ phần K Việt Nam, theo quy định luật doanh nghiệp thì công ty chuyển đổi được kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp từ công ty được chuyển đổi.

Ngày 17/12/2018, hai bên ký biên bản đối chiếu công nợ, theo đó Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 xác nhận còn nợ Công ty cổ phần K Việt Nam số tiền 2.037.135.000 đồng. Ngày 31/01/2019, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 đã thanh toán trả cho Công ty cổ phần K Việt Nam số tiền 300.000.000 đồng. Nay Công ty cổ phần K Việt Nam đề nghị Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân buộc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 phải thanh toán trả số tiền nợ gốc là 1.737.135.000 đồng và tiền lãi chậm trả theo mức lãi suất 12,75%/năm tạm tính từ ngày 02/4/2019 đến ngày 01/3/2020 là 203.027.653 đồng.

Bị đơn là Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 trình bày: Ngày 16/9/2016, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 có ký với Công ty khoa học và công nghệ BUSADCO - Chi nhánh Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hợp đồng mua bán số 86/2016/HĐMB về việc mua bán sản phẩm hố thu nước mưa bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn, tổng giá trị ký kết là 3.822.700.000 đồng, giá trị thanh toán theo khối lượng thực tế giao nhận giữa hai bên. Ngày 01/7/2017, hai bên ký phụ lục hợp đồng mua bán số 01 - 10062016/HĐMB của hợp đồng mua bán số 86/2016/HĐMB ngày 16/9/2016 với nội dung sửa đổi Điều 4 về phương thức thanh toán. Sau khi ký kết hợp đồng, căn cứ theo các đơn đặt hàng của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 từ ngày 21/9/2016 đến ngày 31/10/2018 Công ty cổ phần K Việt Nam đã cung cấp cho Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 tổng khối lượng thực tế tính thành tiền là 3.810.704.000 đồng. Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 đã thanh toán trả cho Công ty cổ phần K Việt Nam số tiền 2.073.569.000 đồng. Như vậy, số tiền Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 còn phải thanh toán cho Công ty cổ phần K Việt Nam là 1.737.135.000 đồng. Nay Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 xin trả dần cho Công ty cổ phần K Việt Nam số tiền gốc 1.737.135.000 đồng và đề nghị Công ty cổ phần K Việt Nam miễn toàn bộ tiền lãi chậm trả cho Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN 2.

Tại phiên toà: Nguyên đơn là Công ty cổ phần K Việt Nam đề nghị Tòa án buộc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 phải thanh toán trả cho Công ty cổ phần K Việt Nam số tiền gốc còn nợ là 1.737.135.000 đồng và tiền lãi chậm trả theo mức lãi suất 12,75%/năm số tiền lãi là 313.770.000 đồng.

Bị đơn là Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 thừa nhận còn nợ Công ty cổ phần K Việt Nam số tiền gốc là 1.737.135.000 đồng theo hợp đồng mua bán số 86/2016/HĐMB ngày 16/9/2016. Nay do Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 có khó khăn nên xin trả cho Công ty cổ phần K Việt Nam số tiền gốc 1.737.135.000 đồng theo 07 lộ trình và đề nghị Công ty cổ phần K Việt Nam miễn toàn bộ tiền lãi chậm trả cho Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước VIWASEEN.2 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đúng quy định pháp luật. Việc chấp hành pháp luật của của người tham gia tố tụng đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị Hội đồng xét xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần K Việt Nam về việc yêu cầu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 phải thanh toán khoản tiền nợ của hợp đồng mua bán số 86/2016/HĐMB ngày 16/9/2016. Buộc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 phải thanh toán trả cho Công ty cổ phần K Việt Nam số tiền nợ gốc là 1.737.135.000 đồng và số tiền lãi theo mức lãi suất 12,75%/năm được tính từ ngày 03/3/2020 đến ngày 09/9/2020. Về án phí: Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy định pháp luật. Hoàn trả Công ty cổ phần K Việt Nam số tiền tạm ứng án phí đã nộp.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Công ty cổ phần K Việt Nam, Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 được thành lập hợp pháp và đều được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Ngày 16/9/2016, Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ủy quyền cho Công ty khoa học và công nghệ BUSADCO - Chi nhánh Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Bên B - Bên bán) ký hợp đồng mua bán số 86/2016/HĐMB với Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 (Bên A - Bên mua). Việc ký kết hợp đồng mua bán giữa hai bên là hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện hợp đồng, phía Công ty khoa học và công nghệ BUSADCO - Chi nhánh Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện đầy đủ theo quy định của hợp đồng, phía Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 thực hiện chưa đầy đủ về nghĩa vụ thanh toán tiền. Ngày 01/11/2018, Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chuyển đổi thành Công ty cổ phần K Việt Nam. Nay phía Công ty cổ phần K Việt Nam có đơn khởi kiện đề nghị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 phải thanh toán khoản tiền nợ gốc là 1.737.135.000 đồng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án nhân dân quận Thanh Xuân thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền.

Về số tiền gốc: Công ty cổ phần K Việt Nam đề nghị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 phải thanh toán khoản tiền nợ gốc là 1.737.135.000 đồng. Xét thấy, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 (Bên mua - Bên A) là ông Đỗ Văn Trung - Giám đốc đã ký biên bản đối chiếu công nợ ngày 17/12/2018 với Công ty khoa học & công nghệ - Chi nhánh Công ty cổ phần K Việt Nam (Bên bán - Bên B) nội dung xác nhận: số tiền bên A còn nợ bên B là 2.037.135.000 đồng. Đến ngày 31/01/2019, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 đã thanh toán trả cho Công ty cổ phần K Việt Nam số tiền 300.000.000 đồng. Vì vậy, Công ty cổ phần K Việt Nam khởi kiện yêu cầu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 phải thanh toán trả số tiền nợ gốc của hợp đồng mua bán số 86/2016/HĐMB ngày 16/9/2016 là 1.737.135.000 đồng là có căn cứ, nên được chấp nhận. Do vậy, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 phải thanh toán trả số tiền nợ gốc 1.737.135.000 đồng cho Công ty cổ phần K Việt Nam.

Về tiền lãi: Công ty cổ phần K Việt Nam yêu cầu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 phải trả tiền lãi do chậm thanh toán theo mức lãi suất 12,75%/năm số tiền lãi là 313.770.000 đồng thì thấy: Theo quy định tại Điều 306 Luật thương mại thì tiền lãi do chậm thanh toán theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả; mức lãi suất nợ quá hạn trung bình của 03 Ngân hàng là Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-chi nhánh Trung Yên, quận Thanh Xuân, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam-chi nhánh Thanh Xuân, Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Thanh Xuân là 14,58%/năm. Do đó, phía Công ty cổ phần K Việt Nam đề nghị về tiền lãi do chậm thanh toán theo lãi suất 12,75%/năm số tiền lãi là 313.770.000 đồng là có lợi cho bị đơn nên cần chấp nhận.

Tổng số tiền gốc và lãi Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 phải thanh toán cho Công ty cổ phần K Việt Nam là: 1.737.135.000 đồng + 313.770.000 đồng = 2.050.905.000 đồng.

Về án phí: Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 phải chịu 73.018.100 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Hoàn trả Công ty cổ phần K Việt Nam số tiền 35.656.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp.

Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ:

- Khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự.

- Điều 24, Điều 50, Điều 306 Luật thương mại.

- Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Điểm đ mục 1.4 phần II danh mục án phí, lệ phí Tòa án (ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016).

Xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần K Việt Nam về việc yêu cầu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 phải thanh toán khoản tiền nợ của hợp đồng mua bán số 86/2016/HĐMB ngày 16/9/2016.

2. Buộc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 phải thanh toán trả cho Công ty cổ phần K Việt Nam số tiền nợ gốc là 1.737.135.000 đồng (Một tỷ bảy trăm ba mươi bảy triệu một trăm ba mươi lăm nghìn đồng) và số tiền lãi là 313.770.000 đồng (Ba trăm mười ba triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng cộng số tiền Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 phải thanh toán trả cho Công ty cổ phần K Việt Nam là 2.050.905.000 đồng (Hai tỷ không trăm năm mươi triệu chín trăm linh năm nghìn đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

3. Về án phí: Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 phải chịu 73.018.100 đồng (Bảy mươi ba triệu không trăm mười tám nghìn một trăm đồng) án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Hoàn trả Công ty cổ phần K Việt Nam số tiền 35.656.000 đồng (Ba mươi lăm triệu sáu trăm năm mươi sáu nghìn đồng) tạm ứng án phí đã nộp tại biên lai số 0000291 ngày 26/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

4. Án xử công khai sơ thẩm, Công ty cổ phần K Việt Nam và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

5. Trong trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.


1
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 48/2020/KDTM-ST ngày 09/09/2020 về tranh chấp hợp đồng mua bán

Số hiệu:48/2020/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:09/09/2020
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về