Bản án 47/2018/DS-ST ngày 03/05/2018 về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản và yêu cầu phạt vi phạm phát sinh từ hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa Nhật

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN K, TỈNH KIÊN GIANG

BẢN ÁN 47/2018/DS-ST NGÀY 03/05/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN VÀ YÊU CẦU PHẠT VI PHẠM PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT SẢN XUẤT, TIÊU THỤ LÚA NHẬT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

96
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 47/2018/DS-ST ngày 03/05/2018 về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản và yêu cầu phạt vi phạm phát sinh từ hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa Nhật

    Số hiệu:47/2018/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Kiên Hải - Kiên Giang
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:03/05/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về