Bản án 44/2017/DS-ST ngày 29/09/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN LỨC - TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 44/2017/DS-ST NGÀY 29/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 277/2017/TLST-DS ngày 07 tháng 7 năm 2017 về việc “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 48/2017/QĐXXST-DS ngày 28 tháng 8 năm 2017, Quyết định hoãn phiên tòa số 24/2017/QĐST-DS ngày 13 tháng 9 năm 2017, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần V.

Địa chỉ trụ sở: Số A đường L, Phường H, Quận Đ, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Hiền T - Trưởng phòng thu hồi nợ pháp lý kiêm quản lý pháp chế cho Phòng An ninh và Phòng Kiểm soát gian lận, Phòng Thu hồi nợ pháp lý, Trung tâm thu hồi nợ - Khối Tín dụng tiêu dùng - Ngân hàng TMCP V.

(văn bản ủy quyền số 18/2017/UQ-CT ngày 13/3/2017).

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Bùi Thanh T, sinh năm 1994.

Địa chỉ: Số 43 đường số 7, khu dân cư A, phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh

(văn bản ủy quyền số 624/2017/UQ-GĐK-TDTD ngày 23/6/2017).

Bị đơn: Ông Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1977.

Địa chỉ cư trú: Ấp 1B, xã A, huyện B, tỉnh Long An.

(Anh T có mặt, ông T vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ghi ngày 23/6/2017, trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần V do người đại diện theo ủy quyền anh Bùi Thanh T trình bày:

Ngày 09/5/2015 ông Nguyễn Ngọc T có vay của Ngân hàng TMCP V số tiền 10.585.029 đồng theo Hợp đồng tín dụng số 20150509-115018-0015 ngày 09/5/2015, mục đích vay là tiêu dùng cá nhân, lãi suất thỏa thuận 4.58%/tháng. Theo thỏa thuận trong hợp đồng, ông Nguyễn Ngọc T có trách nhiệm thanh toán số tiền 18.648.000 đồng (gồm cả gốc và lãi), trả chậm liên tiếp trong vòng 27 tháng, 26 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 692.000 đồng, tháng cuối cùng trả 656.000 đồng, thanh toán vào ngày 13 tây hàng tháng, bắt đầu từ ngày 13/6/2015.

Thực hiện hợp đồng tín dụng nêu trên, ông T đã nhận số tiền vay và thanh toán cho Ngân hàng được 3 lần với tổng số tiền là 2.318.000 đồng. Từ ngày 29/9/2015 ông T không thanh toán thêm bất cứ khoản nào cho Ngân hàng.

Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nhở ông T nhưng ông T vẫn không trả nợ. Nay Ngân hàng yêu cầu ông T có trách nhiệm trả số tiền là 16.243.201 đồng, trong đó số tiền nợ gốc là 9.935.596 đồng và số tiền nợ lãi là 6.307.605 đồng.

Sự việc đã được Tòa án tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và lập thủ tục hòa giải theo quy định của pháp luật nhưng bị đơn ông Nguyễn Ngọc T vắng mặt và không cung cấp cho Tòa án bất cứ tài liệu, chứng cứ nào có liên quan đến vụ án.

Tại phiên tòa anh Tùng vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu ông T trả cho Ngân hàng số tiền 16.243.201 đồng. Ông T đã được Tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng để tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng:

[1.1] Ngân hàng Thương mại Cổ phần V khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Ngọc T thanh toán toàn bộ nợ vay số tiền 16.243.201 đồng. Căn cứ khoản 1 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, quan hệ pháp luật tranh chấp trong vụ án này là “tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, Tòa án nhân dân huyện Bến Lức thụ lý giải quyết theo thủ tục sơ thẩm.

[1.2] Bị đơn ông Nguyễn Ngọc T đã được Tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng để tham gia phiên tòa nhưng đều vắng mặt. Căn cứ Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn.

[2] Về nội dung tranh chấp:

[2.1] Ngân hàng và ông Nguyễn Ngọc T ký Hợp đồng tín dụng số 20150509-115018-0015 ngày 09/5/2015 với số tiền vay là 10.585.029 đồng. Theo thỏa thuận trong hợp đồng, ông Nguyễn Ngọc T có trách nhiệm thanh toán số tiền 18.648.000 đồng (gồm cả gốc và lãi), trả chậm liên tiếp trong vòng 27 tháng, 26 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 692.000 đồng, tháng cuối cùng trả 656.000 đồng. Thực hiện hợp đồng tín dụng nêu trên, ông T đã thanh toán cho Ngân hàng được 3 lần với tổng số tiền là 2.318.000 đồng. Từ ngày 29/9/2015 ông T không thanh toán thêm bất cứ khoản nào cho Ngân hàng là vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các Điều 474, 478 Bộ luật dân sự năm 2005.

[2.2] Trong quá trình giải quyết vụ án, ông T vắng mặt và không cung cấp cho Tòa án bất cứ tài liệu, chứng cứ nào thể hiện ý kiến về việc vay nợ nêu trên. Do đó, căn cứ vào Hợp đồng tín dụng số 20150509-115018-0015 ngày 09/5/2015 và lời trình bày của Ngân hàng xác định ông T còn nợ Ngân hàng số tiền 16.243.201 đồng nhưng ông T không thanh toán số tiền trên cho Ngân hàng là đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ, yêu cầu thanh toán số nợ vay và tiền lãi phát sinh của Ngân hàng là có căn cứ nên được chấp nhận.

[3] Về án phí: Buộc ông Nguyễn Ngọc T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải thanh toán cho Ngân hàng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng vào các Điều 26, 35, 39, 147, 228, 271, 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; các Điều 474, 478 Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Toà án.

Tuyên xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần V về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản đối với ông Nguyễn Ngọc T.

Buộc ông Nguyễn Ngọc T phải thanh toán cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần V số tiền nợ gốc và lãi là 16.243.201 đồng (mười sáu triệu hai trăm bốn mươi ba nghìn hai trăm lẻ một đồng), trong đó nợ gốc là 9.935.596 đồng và tiền lãi là 6.307.605 đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải trả thêm khoản tiền lãi theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc ông Nguyễn Ngọc T phải chịu 812.160 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Hoàn trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần V số tiền 406.080 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0005434 ngày 07/7/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức.

Án xử sơ thẩm công khai, các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

434
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 44/2017/DS-ST ngày 29/09/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:44/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Bến Lức - Long An
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 29/09/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về