Bản án 44/2017/DS-ST ngày 25/10/2017 về yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG

BẢN ÁN 44/2017/DS-ST NGÀY 25/10/2017 YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SỨC KHỎE BỊ XÂM PHẠM

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, tại phòng xử án Tòa án nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 23/2017/TLST-DS ngày 06 tháng 02 năm 2017 về việc tranh chấp “yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 104/2017/QĐST- DS ngày 08 tháng 9 năm 2017; quyết định hoãn phiên tòa số 45/2017/QĐST-DS ngày 27/9/2017 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Anh Châu Hoàng G, sinh năm 1991 (có mặt) Địa chỉ: Ấp N H, xã Đ H A, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

2. Bị đơn: Anh Nguyễn Hoàng P, sinh năm 1994 (có mặt) Địa chỉ: Ấp N H, xã Đ H A, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Hiện đang chấp hành án phạt tù tại trại giam kênh 7, Tổng cục VIII - Bộ Công an.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo đơn khởi kiện ngày 10/01/2017, khởi kiện bổ sung ngày 30/3/2017, 23/5/2017 và các biên bản hòa giải ngày 29/3/2017, 18/7/2017, nguyên đơn anh Châu Hoàng G trình bày và yêu cầu như sau:

Ngày 28/9/2015 tôi bị Nguyễn Hoàng P đánh gây thương tích 56% và đã được Tòa án nhân dân huyện An Minh xét xử ngày 03/02/2016 tuyên phạt Nguyễn Hoàng P 05 năm tù và bồi thường thiệt hại cho tôi số tiền 46.686.000 đồng (các khoản tiền chi phí điều trị thương tích, tiền tổn thất tinh thần và tiền phục hồi sức khỏe), đã bồi thường xong.

Tại biên bản hòa giải của Tòa án nhân dân huyện An Minh ngày 29 tháng 3 năm 2017 tôi yêu cầu Nguyễn Hoàng P bồi thường cho tôi tổng cộng là 77.626.000 đồng trong đó bao gồm:

- Tiền thuốc, viện phí 43.226.000 đồng;

- Tiền công lao động là 72 ngày x 200.000đ/ngày = 34.400.000 đồng.

Từ khi hòa giải ngày 29 tháng 3 năm 2017 đến nay tôi phải nhập viện điều trị thương tích thêm 03 lần (từ ngày 30/3/2017 đến ngày 18/5/2017) tại Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Kiên Giang, tổng số tiền chi phí điều trị thương tích là 21.170.000 đồng bao gồm:

- Tiền thuốc 13.170.000 đồng;

- Tiền công lao động 40 ngày x 200.000đ/ngày = 8.000.000 đồng;

Hiện nay sức khỏe tôi vẫn chưa bình phục, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa có tiền để nhập viện ráp sọ.

Nay tôi yêu cầu Nguyễn Hoàng P bồi thường các khoản chi phí điều trị thương tích cho tôi tổng cộng 90.796.000 đồng bao gồm:

- Tiền thuốc 56.396.000 đồng;

- Tiền công lao động 212 ngày x 200.000đ/ngày = 42.400.000 đồng. Yêu cầu Nguyễn Hoàng P phải bồi thường cho tôi số tiền nói trên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hôm nay (17/7/2017), ngoài ra không yêu cầu gì khác.

* Tại văn bản ghi ý kiến không ghi ngày tháng năm và các biên bản hòa giải ngày 29/3/2017, 18/7/2017 bị đơn Nguyễn Hoàng P trình bày:

Tôi thừa nhận ngày 28/9/2015 có xảy ra xô xác với Châu Hoàng G và có gây thương tích cho G. Đến ngày 03/02/2016 Tòa án nhân dân huyện An Minh xét xử tuyên phạt tôi 05 năm tù và buộc tôi bồi thường thiệt hại cho anh G tổng số tiền tôi nhớ không chính xác nhưng khoản hơn 70.000.000 đồng, gồm các khoản tiền chi phí điều trị thương tích, tiền tổn thất tinh thần và tiền phục hồi sức khỏe. Tôi đã bồi thường xong.

Nay theo yêu cầu của Châu Hoàng G, tôi không đồng ý bồi thường thêm khoản chi phí điều trị thương tích nào cho anh G và tôi cũng không đồng ý bồi thường tiền ngày công lao động cho anh G. Lý do trước đây Tòa án nhân dân huyện An Minh đã xét xử và buộc tôi bồi thường cho anh G khoản hơn 70.000.000 đồng và tôi đã bồi thường xong.

* Tại phiên tòa: Nguyên đơn; bị đơn vẫn giữ nguyên lời trình bày và yêu cầu như trên, không trình bày và yêu cầu gì thêm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

 [1]. Về tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án tổ chức hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau nhưng các bên đương sự không thỏa thuận được nên Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử và đã tống đạt hợp lệ cho các đương sự, nhưng bị đơn anh Nguyễn Hoàng P không có mặt nên Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa theo quy định tại khoản 1 điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự và ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào ngày 25/10/2017.

[2]. Về nội dung tranh chấp: Trên cơ sở chứng cứ có trong hồ sơ cũng như tại phiên tòa giữa nguyên đơn anh Châu Hoàng G và bị đơn anh Nguyễn Hoàng P cùng thống nhất xác định ngày 28/9/2015 giữa anh G và anh P có xảy xô xác dẫn tới hậu quả anh G bị thương tích theo kết luận giám định pháp y về thương tích thì tỷ lệ tổn thương ở vùng trán đỉnh phải là 56% và tại bản án số 04/2016/HSST ngày 03/02/2016 Tòa án nhân dân huyện An Minh, tuyên phạt anh Nguyễn Hoàng P 05 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Về trách nhiệm dân sự buộc Nguyễn Hoàng P bồi thường cho Châu Hoàng G 46.686.000 đồng (trong đó: Tiền chi phí điều trị thương tích và các khoản khác là 31.086.000 đồng, tiền tổn thất tinh thần và phục hồi sức khỏe là 15.600.000 đồng). Hiện nay anh G tiếp tục điều trị thương tích và yêu cầu anh P bồi thường nên được xác định là tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm.

 [3] Xét yêu cầu của anh Châu Hoàng G, Hội đồng xét xử thấy rằng: Sau khi Tòa án xử buộc anh P bồi thường thiệt hại cho anh G thì anh G tiếp tục nhập viện điều trị thương tích tại Bệnh viện y học cổ truyền dân tộc tỉnh Kiên Giang 14 đợt là có thật. Tổng chi phí Điều trị thương tích là 56.196.784 đồng nhưng bảo hiểm y tế đã chi trả hoàn toàn với số tiền 56.196.784 đồng. Thực tế, anh G chỉ bỏ ra số tiền là 367,500 đồng gồm tiền khám, tiền thuốc, truyền dịch phát sinh trong thời gian điều trị thương tích nhưng anh G lại yêu cầu anh P bồi thường 56.396.000 đồng nên yêu cầu của anh G là có phần chưa phù hợp. Đối với tiền mất thu nhập, anh G yêu cầu bồi thường 212 ngày x 200.000đ/ngày = 42.400.000 đồng nhưng thực tế anh G nằm viện có 198 ngày, theo mức thu nhập trung bình tại địa phương của người dân mỗi tháng khoảng 3.000.000 đồng, tương đương mỗi ngày 100.000 đồng.

 [4]. Từ những phân tích nêu trên, có đủ cở sở kết luận sau khi xét xử sơ thẩm vụ án hình sự ngày 03/02/2016, anh G tiếp tục nhập viện điều trị thương tích tại Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Kiên Giang 14 đợt với tổng số là 198 ngày, số tiền thực tế mà anh G đã bỏ ra là 367,500 đồng gồm tiền khám, tiền thuốc, truyền dịch. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu của anh Châu Hoàng G, buộc anh Nguyễn Hoàng P tiếp tục bồi thường cho anh Châu Hoàng G 367,500 đồng gồm tiền khám, tiền thuốc, truyền dịch và 198 ngày nằm viện mỗi ngày 100.000 đồng bằng 19.800.000 đồng. Tổng cộng hai khoản là 20.167.500 đồng (367,500 đồng + 19.800.000 đồng) là phù hợp theo quy định tại các Điều 584; Điều 585; Điều 586 và Điều 590 Bộ luật dân sự.

 [4]. Về án phí: Anh Nguyễn Hoàng P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch 1.008.375 đồng (20.167.500 x 5%). Anh Châu Hoàng G không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng các Điều 584; Điều 585; Điều 586 và Điều 590 Bộ luật dân sự.

Tuyên xử:

Chấp nhận một phần yêu cầu của anh Châu Hoàng G đối với anh Nguyễn Hoàng P về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm.

Buộc anh Nguyễn Hoàng P bồi thường cho anh Châu Hoàng G 20.167.500 đồng (gồm tiền chi phí điều trị thương tích 367.500 đồng; tiền mất thu nhập

19.800.000 đồng).

* Về án phí DSST: Áp dụng khoản 1 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 1, khoản 4 Điều 26; điểm d khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án.

Buộc anh Nguyễn Hoàng P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch 1.008.375 đồng.

Anh Châu Hoàng G không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015.

Báo quyền kháng: Nguyên đơn anh Châu Hoàng G, bị đơn anh Nguyễn Hoàng P có mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 25/10/2017).

Trường hợp bản án này được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.


65
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 44/2017/DS-ST ngày 25/10/2017 về yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Số hiệu:44/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện An Minh - Kiên Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:25/10/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về