Bản án 43/2020/HS-ST ngày 29/05/2020 về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO C, TỈNH LÀO CAI

BẢN ÁN 43/2020/HS-ST NGÀY 29/05/2020 VỀ TỘI LÀM GIẢ TÀI LIỆU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

35
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 43/2020/HS-ST ngày 29/05/2020 về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

    Số hiệu:43/2020/HS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Lào Cai - Lào Cai
    Lĩnh vực:Hình sự
    Ngày ban hành:29/05/2020
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về