Bản án 41/2020/DS-ST ngày 28/09/2020 về tranh chấp yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và hủy bỏ phần nội dung chỉnh lý biến động trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ S, TỈNH SÓC TRĂNG

BẢN ÁN 41/2020/DS-ST NGÀY 28/09/2020 VỀ TRANH CHẤP YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ HỦY BỎ PHẦN NỘI DUNG CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

30
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 41/2020/DS-ST ngày 28/09/2020 về tranh chấp yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và hủy bỏ phần nội dung chỉnh lý biến động trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

    Số hiệu:41/2020/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:28/09/2020
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về