Bản án 40/2017/DSST ngày 14/11/2017 về tranh chấp kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán tiền đặt cọc mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TỈNH BẮC GIANG

BẢN ÁN 40/2017/DSST NGÀY 14/11/2017 VỀ TRANH CHẤP KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, THANH TOÁN TIỀN ĐẶT CỌC MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

376
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 40/2017/DSST ngày 14/11/2017 về tranh chấp kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán tiền đặt cọc mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự

Số hiệu:40/2017/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:14/11/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về