Bản án 39/KTPT ngày 13/04/2004 về tranh chấp hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài

TOÀ PHÚC THẨM TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI

BẢN ÁN 39/KTPT NGÀY 13/04/2004 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GIA CÔNG VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

224
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 39/KTPT ngày 13/04/2004 về tranh chấp hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài

    Số hiệu:39/KTPT
    Cấp xét xử:Phúc thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
    Lĩnh vực:Kinh tế
    Ngày ban hành:13/04/2004
    Án lệ được căn cứ
      
     Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
      Bản án/Quyết định phúc thẩm
       Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về