Bản án 397/2017/DS-ST ngày 18/09/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 397/2017/DS-ST NGÀY 18/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 157/2017/TLST-DS ngày 20 tháng 4 năm 2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 476/2017/QĐXXST-DS ngày 21 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V

Địa chỉ: Đường B, Phường C, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn P, sinh năm: 1990 (văn bản ủy quyền số 553/UQTT-QTRR.17 ngày 12/5/2017) (có đơn xin vắng mặt)

Địa chỉ: Đường A, phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Khắc H (vắng mặt).

Địa chỉ: Đường C, khu phố D, phường E, quận F, Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện đề ngày 04/4/2017, bản tự khai và lời trình bày của đại diện nguyên đơn trong quá trình tham gia tố tụng trình bày:

Vào ngày 28/5/2015 Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V (sau đây gọi tắt là Công ty) có ký đơn đề nghị vay vốn kiêm giấy đăng ký kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản số 20150601-500000-0350 với ông Nguyễn Khắc H. Nội dung của hợp đồng là Công ty cho ông Nguyễn Khắc H vay số tiền 30.595.000 đồng, lãi suất 3.75%/tháng để tiêu dùng, thời hạn vay là 30 tháng. Theo thỏa thuận ông Nguyễn Khắc H có trách nhiệm thanh toán số tiền 51.457.000 đồng (gồm cả gốc và lãi) trong vòng 30 tháng, 29 tháng đầu trả số tiền 1.717.000 đồng, tháng cuối cùng trả 1.664.000 đồng, bắt đầu trả từ ngày 04/7/2015 đến ngày 04/12/2017 là chấm dứt. Ông Nguyễn Khắc H đã nhận đủ số tiền nhưng chỉ thanh toán số tiền 6.927.000 đồng trong đó bao gồm 2.410.162 đồng tiền gốc và 4.516.838 đồng tiền lãi. Kể từ ngày 23/10/2015 ông Nguyễn Khắc H không thanh toán thêm bất kỳ khoản nợ cho Công ty dù đã nhiều lần được Công ty thông báo, nhắc nhở. Nay Công ty chỉ yêu cầu ông Nguyễn Khắc H thanh toán số tiền gốc còn lại là 28.184.838 đồng, trong đó tiền gốc đến hạn là 23.445.420 đồng và tiền gốc chưa đến hạn là 4.739.418 đồng, công ty không yêu cầu ông Nguyễn Khắc H phải trả lãi, yêu cầu ông Nguyễn Khắc H thực hiện ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. Công ty không yêu cầu khoản tiền lãi nào khác, trường hợp chậm trả nợ thì yêu cầu tính lãi chậm thi hành án theo quy định của pháp luật dân sự. Đây là khoản vay tín chấp, Công ty cho cá nhân ông Nguyễn Khắc H vay và không yêu cầu vợ hoặc người thân của ông Nguyễn Khắc H có nghĩa vụ trả nợ thay.

Bị đơn ông Nguyễn Khắc H có địa chỉ tại Đường C, khu phố D, phường E, quận F, Thành phố Hồ Chí Minh đã được Tòa án tống đạt hợp lệ nhiều lần nhưng vẫn vắng mặt không có lý do.

Tại phiên tòa hôm nay:

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Văn P có đơn xin vắng mặt trong quá trình xét xử vụ án. Bị đơn ông Nguyễn Khắc H đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Vì vậy Hội đồng xét xử căn cứ Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 vẫn tiến hành xét xử vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu:

Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng dân sự, kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đúng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ do nguyên đơn cung cấp cho thấy bị đơn có vay tiền của nguyên đơn và kể từ ngày 23/10/2015 ông Nguyễn Khắc H không thanh toán thêm cho Công ty. Do đó, Công ty yêu cầu ông Nguyễn Khắc H thanh toán số tiền 28.184.838 đồng là có căn cứ nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng:

Căn cứ đơn khởi kiện, các tài liệu chứng cứ kèm theo có cơ sở xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là tranh chấp hợp đồng vay tài sản được quy định tại Khoản 3 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Bị đơn cư trú tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh nên theo điểm a Khoản 1 Điều 35 và điểm a Khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Vchỉ yêu cầu cá nhân ông Nguyễn Khắc H phải thanh toán khoản nợ vay, do đó không cần đưa những người thân khác của ông Nguyễn Khắc H tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Bị đơn ông Nguyễn Khắc H đã được Tòa án triệu tập nhiều lần nhưng không đến Tòa, căn cứ vào kết quả xác minh của Công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức thì ông Nguyễn Khắc H có nơi cư trú tại số Đường C, khu phố D, phường E, quận F, Thành phố Hồ Chí Minh.nên Tòa án đã tiến hành tống đạt hợp lệ giấy triệu tập, quyết định đưa vụ án ra xét xử và quyết định hoãn phiên tòa theo quy định của pháp luật tại địa chỉ nơi cư trú cuối cùng của bị đơn nhưng ông Nguyễn Khắc H vẫn vắng mặt không có lý do, không đến Tòa án để tham gia phiên tòa. Do vậy, căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 227, Khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử quyết định xử vắng mặt ông Nguyễn Khắc H.

Ông Nguyễn Văn P, người đại diện theo ủy quyền của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V có đơn xin vắng mặt trong quá trình xét xử vụ án. Căn cứ theo Khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án.

[2] Về nội dung:

Về yêu cầu của nguyên đơn:

Xét bị đơn ông Nguyễn Khắc H đã được Tòa án triệu tập nhiều lần nhưng không đến Tòa, không có lời khai, không cung cấp tài liệu chứng cứ để xác nhận hoặc phản bác yêu cầu của nguyên đơn. Do đó căn cứ vào các tài liệu chứng cứ do phía nguyên đơn cung cấp có cơ sở xác định Công ty đã cho ông Nguyễn Khắc H vay số tiền 30.595.000 đồng, lãi suất 3.75%/tháng để tiêu dùng, tổng cộng cả tiền gốc và lãi ông Nguyễn Khắc H phải trả là 51.457.000 đồng, thời hạn vay là 30 tháng theo đơn đề nghị vay vốn kiêm giấy đăng ký kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản số 20150601-500000-0350 ngày 28/5/2014.

Xét theo thỏa thuận, ông Nguyễn Khắc H có trách nhiệm thanh toán số tiền 51.457.000 đồng (gồm cả gốc và lãi) trong đó 29 tháng đầu trả số tiền 1.717.000 đồng, tháng cuối cùng trả 1664.000 đồng, bắt đầu từ ngày 04/7/2015 nhưng ông Nguyễn Khắc H chỉ trả được 6.927.000 đồng và ngưng không thanh toán thêm bất kỳ khoản nợ gốc và lãi nào cho Công ty mặc dù Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp yêu cầu nhưng ông Nguyễn Khắc H vẫn không thanh toán. Do đó, tại Tòa Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Vchỉ yêu cầu ông Nguyễn Khắc H thanh toán số tiền gốc là 28.184.838 đồng, trong đó số tiền nợ gốc đến hạn là 23.445.420 đồng và tiền gốc chưa đến hạn là 4.739.418 đồng, Công ty không yêu cầu ông Nguyễn Khắc H phải trả tiền lãi là có lợi cho bị đơn, không trái pháp luật nên có căn cứ chấp nhận.

Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V là tổ chức tín dụng có chức năng kinh doanh tiền tệ. Việc bị đơn ông Nguyễn Khắc H không thanh toán nợ đúng hạn là vi phạm thỏa thuận của hợp đồng, làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động bình thường của Công ty do đó việc Công ty yêu cầu ông Nguyễn Khắc H phải thanh toán đủ số nợ gốc ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật là có căn cứ, phù hợp với pháp luật nên được chấp nhận.

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm:

Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn là ông Nguyễn Khắc H phải chịu án phí dân sự thẩm theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Cụ thể ông Nguyễn Khắc H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 28.184.838 đồng x 5% = 1.409.242 đồng (một triệu bốn trăm lẻ chín ngàn hai trăm bốn mươi hai đồng).

Hoàn trả cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Vtiền tạm ứng án phí đã tạm nộp 704.620 đồng (bảy trăm lẻ bốn ngàn sáu trăm hai mươi đồng) theo biên lai thu số 0015209 ngày 20/4/2017 của Chi cục thi hành án dân sự quận Thủ Đức.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Khoản 3 Điều 26; Điểm a Khoản 1 Điều 35; Điểm a Khoản 1 Điều 39, Khoản 2 Điều 227, Khoản 1, Khoản 3 Điều 228, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

- Căn cứ  Điều 471; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 474 của Bộ luật dân sự 2005;

- Căn cứ Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015;

- Căn cứ Khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

- Căn cứ Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014;

- Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015;

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V.

Buộc ông Nguyễn Khắc H có trách nhiệm thanh toán cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V số tiền 28.184.838 đồng (hai mươi tám triệu một trăm tám mươi bốn ngàn tám trăm ba mươi tám đồng) ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ khi nguyên đơn có đơn yêu cầu thi hành án về số tiền nêu trên, nếu ông Nguyễn Khắc H chưa thi hành thì hàng tháng ông Nguyễn Khắc H còn phải chịu thêm tiền lãi, theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án.

2. Án phí dân sự sơ thẩm:

Ông Nguyễn Khắc H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 1.409.242 đồng (một triệu bốn trăm lẻ chín ngàn hai trăm bốn mươi hai đồng), ông Nguyễn Khắc H chưa nộp án phí.

Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Vkhông phải chịu án phí. Hoàn lại cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Vsố tiền tạm ứng án phí 704.620 đồng (bảy trăm lẻ bốn ngàn sáu trăm hai mươi đồng) theo biên lai thu số 0015209 ngày 20/4/2017 của Chi cục thi hành án dân sự quận Thủ Đức.

3. Về quyền kháng cáo: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V và ông Nguyễn Khắc H được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

4. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi bổ sung năm 2014) thì  người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi bổ sung năm 2014); thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi bổ sung năm 2014).

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

222
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 397/2017/DS-ST ngày 18/09/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:397/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Thủ Đức (cũ) - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:18/09/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về