Bản án 394/2017/DS-ST ngày 07/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 394/2017/DS-ST NGÀY 07/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Trong ngày 07 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 103/2017/TLST-DS ngày 10 tháng 3 năm 2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 105/2017/QĐXX-ST ngày 24 tháng 7 năm 2017 và Quyết định hoãn phiên tòa số 103/2017/QĐST-DS ngày 10 tháng 8 năm 2017, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty tài chính TNHH Một thành viên H. Địa chỉ: đường N., Phường T., Quận H, Tp. Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật: Ông B., sinh năm 1964

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đặng Minh Th., sinh năm 1981 – Nhân viên pháp lý của công ty (Giấy ủy quyền số 3424979690/2016GUQ ngày 25/5/2016).

Địa chỉ: xã H., huyện H., tỉnh B.. (vắng mặt)

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị H. A., sinh năm 1970 (vắng mặt).

Địa chỉ: đường N., Phường C., Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện đề ngày 25/5/2016 và các tài liệu chứng cứ có trong vụ án, nguyên đơn Công ty tài chính TNHH Một thành viên H. có đại diện theo ủy quyền ông Đặng Minh Th. trình bày: Bà Nguyễn Thị H. A. và Công ty tài chính TNHH Một thành viên H. ký Hợp đồng tín dụng số 3424979690 ngày 06/8/2014 với nội dung như sau: Công ty cho bà A. vay số tiền 12.000.000 đồng để sử dụng vào mục đích tiêu dùng, lãi suất vay: 5,95%/tháng.

Theo thỏa thuận trong hợp đồng bà A. phải thanh toán cho nguyên đơn số tiền là 18.945.000 đồng (bao gồm cả nợ vay gốc và lãi) trong thời gian 15 tháng. Mỗi tháng bà phải trả cho Công ty 1.263.000 đồng vào ngày 14 (tây) hằng tháng. Kỳ đầu tiên vào ngày 14/9/2014. Ngoài ra nếu không thanh toán đúng hạn như đã thỏa thuận, bà A. còn phải chịu tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng tín dụng cho mỗi tháng trễ hạn.

Thực hiện hợp đồng, bà A. đã nhận được khoản tiền vay. Sau đó bà A. đã thanh toán cho Công ty được 11 lần với số tiền là 6.435.000 đồng. Tuy nhiên, từ ngày 11/5/2015 đến nay bà A. không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Công ty mặc dù Công ty đã dùng nhiều biện pháp nhắc nhở. Hiện nay bà A. còn nợ công ty số tiền là 12.510.000 đồng. Do không thỏa thuận được nên Công ty tài chính TNHH một thành viên H. khởi kiện bà A. yêu cầu bà A. trả số tiền vốn 12.510.000 đồng và số tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ thanh toán là 900.000 đồng. Tổng cộng số tiền là 13.410.000 đồng (Mười ba triệu, bốn trăm mười nghìn) đồng. Thanh toán một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

Bị đơn bà Nguyễn Thị H. A. hiện có mặt tại nơi cư trú. Tòa án đã tiến hành tống đạt thông báo thụ lý vụ án, Giấy triệu tập, thông báo phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, Quyết định đưa vụ án ra xét xử và Quyết định hoãn phiên tòa nhưng bà A. vẫn vắng mặt không đến tòa trình bày yêu cầu.

Ngày 05/9/2017 người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Đặng Minh Th. có đơn xin xét xử vắng mặt.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến: kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án. Nguyên đơn chấp hành đúng qui định pháp luật tố tụng dân sự. Bị đơn chấp hành không đúng qui định pháp luật tố tụng dân sự. Về phần nội dụng vụ án đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về quan hệ pháp luật, thủ tục tố tụng và thẩm quyền giải quyết:

Xét đơn khởi kiện của Công ty tài chính TNHH Một thành viên H. thì đây là tranh chấp hợp đồng tín dụng. Trong đó bị đơn cư trú tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh nên theo qui định tại các Điều 26, Điều 35 và Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Đặng Minh Th. có đơn xin xét xử vắng mặt, bị đơn bà Nguyễn Thị H. A. đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt tại phiên tòa. Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt ông Thành, bà  H. A.đúng qui định tại Điều 227, Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về các yêu cầu của các đương sự:

Căn cứ vào chứng cứ, lời trình bày của đương sự có đủ cơ sở xác định Hợp đồng tín dụng trả góp số 3424979690 ngày 06/8/2014 giữa Công ty tài chính TNHH Một thành viên H. và bà Nguyễn Thị H. A. gồm các điều khoản chính như sau: Số tiền vay: 12.000.000 đồng; thời hạn vay: 15 tháng kể từ ngày giải ngân; ngày trả góp đầu tiên 14/9/2014; ngày trả góp hàng tháng là ngày 14 (tây); số tiền trả góp hàng tháng là 1.263.000 đồng; mục đích tiêu dùng cá nhân; lãi suất: 5,95%/tháng. Thực hiện hợp đồng bà A. đã thanh toán cho Công ty tài chính TNHH Một thành viên H. số tiền 6.435.000 đồng. Đến ngày 11/5/2015 bà A. vi phạm Hợp đồng không thanh toán đúng hạn, hiện còn nợ Công ty tài chính TNHH Một thành viên H. số tiền 13.410.000 đồng là có căn cứ pháp luật.

Xét yêu cầu của Công ty tài chính TNHH Một thành viên H. đề nghị bà Nguyễn Thị H. A. thanh toán số tiền vốn 12.510.000 đồng thì như đã phân tích trên là có căn cứ buộc bà Nguyễn Thị H. A. có trách nhiệm thanh toán số tiền vốn là 12.510.000 đồng. Do bà Nguyễn Thị H. A. đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng tín dụng mà hai bên ký kết.

Đối với khoản tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ thanh toán là 900.000 đồng đã được các bên thỏa thuận ký kết trong Hợp đồng tín dụng trả góp số 3424979690 ngày 06/8/2014 là có căn cứ để chấp nhận. Tổng cộng số tiền bà Nguyễn Thị H. A. có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty tài chính TNHH Một thành viên H. bao gồm số tiền vốn 12.510.000 đồng và số tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ thanh toán là 900.000 đồng. Tổng cộng số tiền là 13.410.000 đồng (Mười ba triệu, bốn trăm mười nghìn) đồng.

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm:

Bà Nguyễn Thị H. A. phải chịu trên tổng số tiền phải thanh toán cho Công ty tài chính TNHH Một thành viên H.. Công ty tài chính TNHH một thành viên H. không phải chịu án phí và được trả lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 27 của Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 92, Điều 147, Điều 227, Điều 228 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 471 của Bộ luật dân sự năm 2005; Luật các tổ chức tín dụng; Điều 27 của Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu của Công ty tài chính TNHH Một thành viên H.

Buộc bà Nguyễn Thị H. A. phải có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty tài chính TNHH Một thành viên H. số tiền 12.510.000 đồng và số tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ thanh toán là 900.000 đồng. Tổng cộng số tiền là 13.410.000 đồng (Mười ba triệu, bốn trăm mười nghìn) đồng theo Hợp đồng tín dụng trả góp số 3424979690 ngày 06/8/2014.

Số tiền lãi được tính tiếp cho bà Nguyễn Thị H. A. kể từ ngày 07/9/2017 trên số tiền thực tế vay cho đến khi thi hành án xong theo mức lãi suất nợ quá hạn mà hai bên đã thỏa thuận ký kết. Phương thức thanh toán: Trả một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. Thi hành tại Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

2. Án phí dân sự sơ thẩm:

- Bà Nguyễn Thị H. A. phải chịu là 670.500 (Sáu trăm bảy mươi nghìn, năm trăm) đồng.

- Trả lại cho Công ty tài chính TNHH Một thành viên H. số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 335.250 (Ba trăm ba mươi lăm nghìn, hai trăm năm mươi) đồng theo biên lai thu tiền số 0026877 ngày 03/3/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày đương sự nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


190
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 394/2017/DS-ST ngày 07/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:394/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận 8 - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:07/09/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về