Bản án 39/2017/DS-ST ngày 28/12/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG

BẢN ÁN 39/2017/DS-ST NGÀY 28/12/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 115/2017/TLST- DSST, ngày 25 tháng 10 năm 2017, về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 61/2017/QĐXXST-DS, ngày 01 tháng 12 năm 2017, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV.

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà A, số 09 B, phường C, quận D, thành phố Hồ Chí Minh.

Đi diện theo pháp luật: Ông Lô Bằng G – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV.

Đi diện theo ủy quyền: Ông Lê Hiền T, chức vụ: Trưởng phòng thu hồi nợ khối quản trị rủi ro - Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV (theo văn bản ủy quyền số 80/UQ-QTRR.16, ngày 16/08/201).

Ông Lê Hiền T ủy quyền lại cho bà Nguyễn Ngọc Nguyệt H, chức vụ: Nhân viên (theo văn bản uỷ quyền ngày 23/01/2017). Địa chỉ: Số 25/28 M, khóm N, phường P, thành phố Q, tỉnh Sóc Trăng.(Có mặt).

- Bị đơn: Ông Nguyễn Cao T2, sinh năm 1993 (Vắng mặt). Địa chỉ: Ấp 1, xã 2, huyện 3, tỉnh Sóc Trăng

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện ngày 16/11/2016 nguyên đơn là Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV và trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là bà Nguyễn Ngọc Nguyệt H trình bày:

Vào ngày 09/09/2015 ông Nguyễn Cao T2 có ký hợp đồng tín dụng số 20150909- 112030-0008 với Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV( viết tắt là Ngân hàng TV) để vay số tiền 19.153.316đồng với lãi suất 4,58%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo hợp đồng ông T2 phải thanh toán cho Ngân hàng TV vốn và lãi số tiền là 31.965.000đ (trong này vốn là 19.153.316đ, lãi là 12.811.684đ) thời hạn trả trong vòng 24 tháng, bắt đầu trả từ ngày 11/10/2015, phương thức cho vay trả góp hàng tháng, 23 tháng đầu mỗi tháng trả 1.333.000đ, tháng cuối cùng trả 1.306.000đ. Trong quá trình thực hiện ông T2 đã thanh toán cho Ngân hàng   04 lần với số tiền là 5.656.000đ ( trong này vốn là 1.988.000đ lãi là 3.668.000đ). Kể từ ngày 16/11/2017 ông T2 không thanh toán cho Ngân hàng thêm khoản tiền nào mặc dù Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng ông T2 vẫn không thực hiện. Đến ngày 24/11/2017 Tòa án mời hai bên đến để hòa giải thì ông T2 thừa nhận có vay nợ của ngân hàng TV như Ngân hàng đã trình bày và thừa nhận hiện nay còn nợ Ngân hàng TV số tiền vốn lãi là 23.492.858đ nhưng nếu Ngân hàng bớt phần lãi chỉ còn số tiền gốc là 16.900.000đ thì ông xin trả làm 03 lần, lần đầu là ngày 30/11/2017, lần hai trả ngày 28/12/2017 trả 6.450.000đ, lần cuối cùng trả 6.450.000đ vào ngày 28/01/2018 đủ và Tòa án đã lập biên bản hòa giải thành, tuy nhiên do ông T2 không thực hiện nên Ngân hàng Thịnh vượng thay đổi ý kiến và yêu cầu Tòa án đưa vụ án ra xét xử

Tại phiên tòa đại diện nguyên đơn có sự thay đổi yêu cầu khởi kiện đối với số tiền đã kiện trước đây là 26.158858đ, nay thay đổi lại chỉ yêu cầu ông T2 hoàn trả toàn bộ khoản nợ đến hạn số tiền là 13.006.000đ, trả toàn bộ nợ gốc chưa đến hạn là 10.486.858đ, tổng cộng số tiền là 23.492.858đ đ.

- Đối với bị đơn ông Nguyễn Cao T2 Toà án đã tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng theo quy định nhưng ông T2 vẫn vắng mặt không lý do.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về tố tụng: Đối với bị đơn ông Nguyễn Cao T2 Tòa án đã triệu tập hợp lệ Quyết định đưa vụ án ra xét xử cho ông Trí nhưng ông T2 vẫn vắng mặt không lý do, vì vậy áp dụng điểm b, khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 xét xử vắng mặt ông Nguyễn Cao T2 theo quy định pháp luật.

- Về nội dung:

Đối với yêu cầu của nguyên đơn yêu cầu bị đơn hoàn trả số tiền vốn và lãi tổng cộng là 23.492.858đ đ HĐXX xét thấy:

Vào ngày ngày 09/09/2015 ông Nguyễn Cao T2 có ký hợp đồng tín dụng số 20150909- 112030-0008 với Ngân hàng Việt Nam TV để vay số tiền 19.153.316đ với lãi suất 4,58%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo hợp đồng ông T2 phải thanh toán cho Ngân hàng TV vốn và lãi số tiền là 31.965.000đ,  trả góp hàng tháng, trả trong 24 tháng đủ, 23 tháng đầu mỗi tháng trả 1.333.000đ, tháng cuối cùng trả 1.306.000đ. Trong quá trình thực hiện ông T2 đã thanh toán cho Ngân hàng 04 lần với số tiền là5.656.000đ (trong này vốn là 1.988.000đ lãi là 3.668.000đ) số còn lại không thanh toán đúng theo hợp đồng, do đó Ngân hàng TV đã khởi kiện để yêu cầu ông T2 hoàn trả nợ.

Xét thấy: Theo thỏa thuận của hai bên tại Điều 7, mục II của hợp đồng tín dụng số 20150909- 112030-0008, ngày 09/09/2015 thì ông Nguyễn Cao T2 phải có trách nhiệm thanh toán vốn và lãi cho Ngân hàng TV theo hợp đồng số tiền vốn là31.965.000đ, trả góp hàng tháng, 23 tháng đầu mỗi tháng trả 1.333.000đ, tháng cuối cùng trả 1.306.000đ. Tuy nhiên sau khi vay ông T2 chỉ thanh toán cho Ngân hàng TV được 04 lần tổng cộng số tiền là 5.656.000đ số còn lại 23.492.858đ chưa thanh toán. Đến ngày 24/11/2017 tại phiên hòa giải thì giữa Ngân hàng TV và ông T2 đã tự thỏa thuận như sau: Ngân hàng TV đồng ý bỏ lãi cho ông T2 nếu ông T2 trả số tiền vốn trong thời gian ngắn, chỉ yêu cầu ông T2 trả tiền vốn là 16.900.000đ và phía ông T2 cũng thống nhất hoàn trả cho Ngân hàng TV số tiền vốn là 16.900.000đ nhưng xin trả làm 03 lần, lần đầu tiên là ngày 30/11/2017 trả 4.000.000đ, tuy nhiên sau đó ông T2 không thực hiện trả lần đầu cho Ngân hàng như thỏa thuận nên Ngân hàng TV đã thay đổi ý kiến đối với biên bản hòa giải thành và yêu cầu Tòa án đưa vụ án ra xét xử theo luật định.

Hội đồng xét xử xét thấy: Bị đơn ông Nguyễn Cao T2 đã không thực hiện việc thanh toán nợ đầy đủ cho Ngân hàng theo như thỏa thuận làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn, do bị đơn đã vi phạm hợp đồng giao kết giữa các bên nên Ngân hàng TV khởi kiện yêu cầu bị đơn trả nợ gốc và lãi là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 95, khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Theo quy định tại Điều 466 của Bộ luật Dân sự  2005 thì người vay phải thanh toán nợ khi đến hạn. Nhưng bị đơn T2 không thanh toán tiền lãi và vốn cho Ngân hàng TV đúng theo hợp đồng mà các bên đã ký kết. Tại phiên tòa đại diện nguyên đơn thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện, chỉ yêu cầu bị đơn hoàn trả số tiền tổng cộng vốn lãi là 23.492.858 đồng, xét việc thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là tự nguyện, phù hợp do đó Hội đồng xét xử chấp nhận sự thay đổi này.

Như đã phân tích ở trên, Hội đồng xét xử cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn phải thanh toán toàn bộ khoản nợ đến hạn  là 13.006.000đ (trong này vốn là 6.678.458đ và lãi là 6.327.542đ) và trả toàn bộ nợ gốc chưa đến hạn số tiền là 10.486.858đ, tổng cộng hai khoản là 23.492.858 đồng, không yêu cầu tính lãi phát sinh kể từ ngày khởi kiện là ngày 16/11/2016 đến ngày xét xử sơ thẩm là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

- Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 thì bị đơn phải chịu 1.174.642 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Nguyên đơn không phải chịu án phí sơ thẩm, nguyên đơn được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát phát biểu về việc giải quyết vụ án là xử buộc bị đơn ông Nguyễn Cao T2 phải có trách nhiệm hoàn trả cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV số tiền vốn và lãi là 23.492.858 đồng. 

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

- Áp dụng: Khoản 3 Điều 26; Điểm a Khoản 1 Điều 35; điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, khoản 1 Điều 244, khoản 1 Điều 273 và khoản 1 Điều 280 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

- Áp dụng: Điều 463; Điều 464; Điều 465 và Điều 466 của Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Khoản 2 Điều 91 và Điều 95 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.

-  Khoản  2  Điều  26  của  Nghị  quyết  326/2016/UBTVQH14,  ngày 30/12/2016.

Tuyên xử:

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV.

-Buộc bị đơn ông Nguyễn Cao T2 phải có trách nhiệm hoàn trả cho nguyên đơn Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV toàn bộ khoản nợ đến hạn là 13.006.000đ (trong này vốn là 6.678.458đ và lãi là 6.327.542đ) và trả toàn bộ nợ gốc chưa đến hạn số tiền là 10.486.858đ, tổng cộng hai khoản là 23.492.858 đồng.

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm bị đơn còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi của số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng (là 4,58%/tháng) cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này.

2. Án phí dân sự sơ thẩm:

Nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm và được hoàn lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 654.000 đồng (Sáu trăm năm mươi bốn ngàn đồng), theo biên lai thu số 0003169, ngày 23/01/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

- Bị đơn ông Nguyễn Cao T2 phải chịu là 1.174.642 đồng (Một triệu một trăm bảy mươi bốn ngàn sáu trăm bốn mươi hai đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Nguyên đơn được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Riêng đối với bị đơn T2 thì thời gian kháng cáo nêu trên được tính từ ngày nhận được hoặc ngày niêm yết bản án để xin Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử phúc thẩm

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./


123
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 39/2017/DS-ST ngày 28/12/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:39/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:28/12/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về