Bản án 390/2018/HC-PT ngày 14/09/2018 về khiếu kiện quyết định hành chính bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

BẢN ÁN 390/2018/HC-PT NGÀY 14/09/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Ngày 14/9/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 112/2017/TLPT-HC ngày 17 tháng 8 năm 2017 về việc: “Khiếu kiện quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng” do có kháng cáo của người khởi kiện đối với Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2017/HC-ST ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 5680/2018/QĐ-PT ngày 23/8/2018 giữa các đương sự:

* Người khởi kiện: Ông Phạm Thế H; Có mặt.

Trú tại: Tổ 11, khu 4, phường GĐ, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện: Luật sư
Đỗ Hoàng D - Công ty Luật TNHH Nguyễn Vũ, Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng; Có mặt.

* Người bị kiện: Ủy ban nhân dân thành phố HL; Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Hồng H - Chủ tịch.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Quang H - Phó Chủ tịch. Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện: Ông Trần Quốc H - Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố HL; Có mặt.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. UBND phường GĐ, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hồ Việt H - Chủ tịch.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thành C - Cán bộ địa chính; Có mặt.

2. Bà Phạm Thị X;

Địa chỉ: Tổ 11, khu 4, phường GĐ, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh; Có mặt. 3. Ban quản lý dự án đường sắt - Bộ Giao thông vận tải.

Địa chỉ: Lô D20, đường Tôn Thất Thuyết, khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

* Người kháng cáo: Người khởi kiện ông Phạm Thế H.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện đề ngày 26/10/2016 và các lời khai tiếp theo, người khởi kiện - ông Phạm Thế H và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan - bà Phạm Thị X cùng có quan điểm: Gia đình ông bà là một trong số các hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án đường sắt Hạ Long

- Cái Lân. Khi tiến hành giải phóng mặt bằng thu hồi đất để thực hiện dự án, UBND thành phố HL đã ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho gia đình ông bà. Không đồng tình với Quyết định này, ông H đã gửi đơn khiếu nại đến UBND thành phố HL và UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 20/10/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3149/QĐ-UBND về việc “Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Thế H, trú tại tổ 11, khu 4, phường GĐ, thành phố HL”. Theo Quyết định trên, gia đình ông bà được chấp nhận hỗ trợ 542,5m2 đất vườn liền kề đất ở theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 11/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh, giao cho UBND thành phố HL lập phương án hỗ trợ bổ sung cho gia đình ông đúng theo quy định của pháp luật.

Ngày 17/11/2015, UBND thành phố HL đã ban hành quyết định số 3092/QĐ-UBND về việc: “Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 05 hộ dân phường GĐ, thành phố HL thuộc diện giải phóng mặt bằng tiểu dự án đường sắt Hạ Long - cảng Cái Lân (tiểu 1)”, kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho gia đình ông (mức giá đất tính bồi thường, hỗ trợ là 2.500.000 đồng). Ông H không đồng ý vì các lý do:

1- Theo quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì nguyên tắc xác định giá đất bồi thường, hỗ trợ theo giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm thực hiện việc trả tiền bồi thường nếu giá đất tại thời điểm đó cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất và ngược lại. Do đó, mức giá đưa ra làm căn cứ lập Phương án bồi thường, hỗ trợ đối với gia đình ông thời điểm hiện tại được căn cứ theo quy định tại bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

2- Tiểu dự án đường sắt Ga H ạ Long - Cái Lân được triển khai thực hiện từ năm 2008 theo Quyết định thu hồi đất số 1144/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND thành phố HL, đến nay công trình Ga H ạ Long đã đưa vào khai thác sử dụng. Vị trí đất của gia đình ông sau khi thu hồi được sử dụng để xây dựng trụ sở văn phòng Ga H ạ Long. Chính vì vậy, căn cứ vào giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện nay được quy định tại Bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh thì giá đất làm căn cứ tính hỗ trợ với gia đình ông phải được áp dụng theo mức giá đất quy định tại mặt đường chính đường vào Ga H ạ Long (cụ thể là
5.800.000đồng/m2 - Mặt đường chính đường vào Ga H ạ Long đến cổng sau văn phòng nhà ga).

3- Việc UBND thành phố HL, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố HL không áp dụng căn cứ nào tại bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định 3228/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh mà xác định mức giá 2.500.000đồng/m2 bồi thường, hỗ trợ bổ sung về đất cho gia đình ông là không có cơ sở.

Vì các lý do trên, ông H khởi kiện tại Tòa án và yêu cầu: Hủy một phần quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND thành phố HL về việc “phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 05 hộ dân phường GĐ, thành phổ HL thuộc diện giải phóng mặt bằng tiểu dự án đường sắt Hạ Long - Cảng Cái Lân (Tiểu 1)” liên quan đến quyền lợi của gia đình ông Phạm Thế H và yêu cầu được nhận mức giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho gia đình ông theo giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại thời điểm năm 2015 được quy định tại Bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định 5.800.000đ/m2.

* Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện trình bày: Hộ gia đình ông Phạm Thế H sử dụng các thửa đất: 180+180A+181 tờ 10 bản đồ GPMB Tiểu dự án đường sắt Hạ Long - Cái Lân, bị thu hồi toàn bộ, tổng diện tích đất đang sử dụng các thửa 180+180A+181/10/GPMB: 981,4m2 thu hồi hết, thuộc các thửa số 62 tờ 53/BĐĐC (mang tên Phạm Thế H): 942,5m2; Thửa số 46 tờ 53/BĐĐC - đất mương: 34m2; Thửa số 36 tờ 53/BĐĐC - Đất giao thông: 4,9m2.

Về nguồn gốc đất: Căn cứ Bản chứng nhận nhà đất ngày 03/9/2009 được Ủy ban mặt trận tổ quốc, Ủy ban nhân dân phường GĐ xác nhận:

- Thửa 181: Do gia đình ông (bà) Phạm Thế H - Phạm Thị X khai phá sử dụng để ở từ năm 1979 đến nay. Gia đình thực hiện nghĩa vụ thuế nhà đất 626m2.

- Thửa 180A: Do ông (bà) Phạm Thế H - Phạm Thị X khai phá sử dụng từ năm 1979 cho con là Phạm Thế Hưng một phần đất có công trình kèm theo năm 2002. Nhà cấp 4 do ông Hoà xây dựng năm 1996, cho con trai là Phạm Thế Hưng năm 2002 để ở đến nay (có giấy cho quyền thừa kế đất và nhà trên đất ghi ngày 16/3/2002), nhưng mới tách hộ khẩu cùng nhà ngày 10/10/2007 nên không đủ điều kiện lập phương án riêng.

- Thửa 180 mang tên anh Phạm Thế H1 con trai ông H bà X có nhà ở riêng nhưng tách hộ khẩu cùng nhà ngày 19/12/2004 sau ngày có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án (Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 11/10/2004 của UBND tỉnh Quảng Ninh). Do đó không đủ điều kiện tách thửa theo Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 15/5/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Gộp 03 thửa 181+180A+180 tờ 10 vào 01 phương án mang tên hộ chính chủ là ông (bà) Phạm Thế H - Phạm Thị X.

Về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Phương án được UBND Thành phố HL phê duyệt tại Quyết định số 1687/QĐ- UBND ngày 14/11/2009, như sau:

- Phần đất: Hạn mức đất ở 200m2/hộ (gia đình có 03 cặp vợ chồng cùng chung sống trên thửa đất GPMB, được cộng tối đa 02 lần hạn mức đất ở = 400m2).

Bồi thường:

+ Đất ở thu hồi vĩnh viễn: 400m2 x 2.300.000,0đ/m2 x 100%

+ Đất vườn ao liền kề thu hồi vĩnh viễn: 526m2 x 57.600,0đ/m2 x 70% (Diện tích không nộp thuế)

+ Đất vườn ao liền kề thu hồi vĩnh viễn: 16,5m2 x 57.600,0đ/m2 x 100% (Diện tích có nộp thuế) Hỗ trợ:

+ Đất vườn ao liền kề thu hồi vĩnh viễn: 542,5m2 x 690.000,0đ/m2 (2,3tr.đ/m2 x 30%) x 100%

* Đất mương, giao thông không bồi thường, không hỗ trợ: 38,9m2.
- Công trình kiến trúc: Bồi thường 100%.
- Cây hoa màu: Bồi thường theo mật độ tiêu chuẩn.
- Chính sách hỗ trợ: Gia đình được hưởng đầy đủ theo quy định.
- Tái định cư: Gia đình đủ điều kiện được cấp 01 ô đất tái định cư tại khu tái định cư của dự án và được xét mua 02 ô đất theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định.

Sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được UBND Thành phố phê duyệt, hộ dân không đồng ý và khiếu nại được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, quy định kèm theo Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 11/2/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 20/10/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3149/QĐ- UBND “V/v giải quyết khiếu nại của ông Phạm Thế H”, trong đó chấp nhận nội dung khiếu nại của ông H, giao UBND thành phố lập phương án hỗ trợ bổ sung đối với 542,5m2 đất vườn liền kề theo quy định. Thửa đất của ông H có vị trí bám đường nhánh từ 2m đến 3m - thuộc đường H ạ Long đoạn từ Ngã 4 Ao cá đến Ngã 3 Kênh Đồng bên trái tuyến hết thửa 1 tờ BĐĐC47, đơn giá đất ở quy định tại Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh là 2.500.000đ/m2. Ngày 17/11/2015, UBND Thành phố đã phê duyệt phương án hỗ trợ bổ sung đối với 542,5m2 đất vườn ao liền kề cho hộ ông Phạm Thế H tại Quyết định số 3092/QĐ-UBND (theo điểm a khoản 1 Điều 11 Quy định kèm theo Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 11/2/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh), cụ thể như sau: Hỗ trợ: 542,5m2 x đơn giá 1.250.000đ/m2 (2,500.000đ/m2 x 50%) x 100%.

Sau khi UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 17/11/2015, ông H không đồng ý đơn giá và có đơn khởi kiện với nội dung: Không đồng ý đơn giá bồi thường 2.500.000đ/m2, đề nghị được áp dụng đơn giá mặt đường chính đường vào Ga H ạ Long đến cổng sau văn phòng nhà ga mức 5.800.000đ/m2 theo Quyết định số 3238/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019”. UBND Thành phố HL không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H bởi lẽ: Thửa đất của ông H có vị trí bám đường nhánh từ 02m đến 03m - thuộc đường H ạ Long đoạn từ Ngã 4 Ao cá đến Ngã 3 Kênh Đông bên trái tuyến hết thửa 1 tờ BĐĐC47. Theo quy định tại Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh đơn giá tại vị trí này là 2.500.000đ/m2. Do vậy, phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 là đúng quy định tại thời điểm bồi thường.

* Đại diện theo ủy quyền người cỏ quyền lợi nghĩa vụ liên quan - UBND phường GĐ trình bày: Hộ ông Phạm Thế H thuộc đối tượng thu hồi đất tại Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 11/10/2004 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc thu hồi và tạm giao đất cho Cục đường sắt Việt Nam để kiểm đếm lập phương án đền bù GPMB thực hiện tiểu dự án đường sắt từ Ga H ạ Long đến cảng Cái Lân và cầu vượt bàn cờ tại phường Trưng Vương, thị xã Uông Bí và phường GĐ, phường Bãi Cháy, thành phố HL”. Căn cứ biên bản họp của Hội đồng đăng ký đất đai xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, ngày 30/9/2009 UBND phường GĐ và Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường GĐ đã lập bản chứng nhận nhà đất đối tượng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất dự án: Đường sắt Hạ Long - Cái Lân đối với hộ ông Phạm Thế H, bà Phạm Thị X đã xác định về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của đối tượng bị thu hồi đất thực hiện dự án.

Trong bản chứng nhận nêu rõ: về nguồn gốc sử dụng đất trong bản đồ địa chính do gia đình ông H tự khai phá từ năm 1979; phần đất ngoài bản đồ địa chính do hộ ông H sử dụng từ năm 1999. Đối với công trình trong thửa địa chính do hộ ông H xây dựng nhà cấp 4 từ năm 1979, xây dựng lại năm 1996. Sau khi trình Hội đồng bồi thường tái định cư thành phố thẩm định, UBND thành phố HL phê duyệt phương án bồi thường cho gia đình ông Phạm Thế H tại quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 14/11/2009 và phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 theo Quyết định giải quyết khiếu nại số 3149/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015.

Căn cứ bộ đơn giá đất ở được quy định tại Quyết định số 3238/QĐ- UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 thì hộ ông Phạm Thế H có vị trí nhà đất phải giải phóng mặt bằng tại thửa đất số 62 tờ bản đồ địa chính số 53 (thửa 180 tờ 10 bản đồ GPMB thuộc tổ 11, khu 4, phường GĐ được quy định trong bộ đơn giá thuộc vị trí: Đường H ạ Long đoạn từ Ngã 4 Ao cá đến Ngã 3 Kênh Đồng (bên trái tuyến hết thửa 1 tờ BĐĐC47) có vị trí chiều rộng đường từ 02m đến 03m được tính giá là 2.500.000đ. Như vậy, UBND phường GĐ đã xác minh đúng về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, UBND thành phố HL đã phê duyệt đúng đơn giá bồi thường. Yêu cầu của người khởi kiện là không có căn cứ để giải quyết.

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan - Ban quản lý dự án đường sắt

- Bộ Giao thông vận tải trình bày:

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để GPMB dự án đường sắt, tiểu dự án HL - Cảng Cái Lân do UBND thành phố HL thực hiện (đơn vị trực tiếp là Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố HL) và bàn giao mặt bằng cho dự án để thi công. Ban Đường sắt có trách nhiệm chuyển kinh phí cho địa phương chi trả theo quyết định phê duyệt. Do vậy, công tác liên quan đến vụ khởi kiện hành chính của hộ ông Phạm Thế H thuộc về trách nhiệm của UBND thành phố HL.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2017/HC-ST ngày 29/6/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã quyết định: Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính năm 2015.

Bác yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Thế H về việc yêu cầu hủy phần nội dung liên quan đến hộ gia đình ông Phạm Thế H tại Quyết định hành chính số 3092/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 về việc phê duyệt phương án, bồi thường hỗ trợ bổ sung cho 05 hộ dân phường GĐ - thành phố HL, thuộc diện GPMB tiểu dự án đường sắt Hạ Long - Cảng Cái Lân (Tiểu 1) và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho gia đình ông theo giá đất năm  2015 được quy định tại bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh.Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. Ngày 08/7/2017, người khởi kiện ông Phạm Thế H kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm:

Người khởi kiện giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện giữ nguyên quan điểm, cho rằng Quyết định số 3092/QĐ- UBND ngày 17/11/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh là đúng pháp luật.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện có quan điểm: Quyết định số 3092/QĐ- UBND ngày 17/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh quyết định đơn giá bồi thường 2.500.000đ/m2 là không phù hợp. Cần phải sử dụng hiện trạng nhà ga mới để xác định lại vị trí đất của gia đình ông H theo điểm 9.1 mục 9 Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 3228/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh) với mức giá 5.800.000đ/m2. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của ông H để hủy một phần Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố HL về việc áp mức giá 2.500.000đ/m2, xác định lại vị trí và áp dụng mức giá hỗ trợ cho đúng, khỏi thiệt thòi cho gia đình ông H.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại phiên tòa có quan điểm: Về tố tụng, Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đề chấp hành đúng pháp luật tố tụng hành chính. Về nội dung cần giải quyết: Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố HL được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định của pháp luật. Tuy có thiếu sót khi chưa ghi căn cứ là Quyết định số 3228/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh xong đã căn cứ vào Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3228/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh) để giải quyết là phù hợp. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông H, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án; sau khi nghe ý kiến trình bày của người khởi kiện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện, người bị kiện, quan điểm giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội; kết quả tranh tụng, thẩm tra chứng cứ công khai tại phiên tòa; qua thảo luận và nghị án, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:

[1] Về tố tụng:

Đối tượng khởi kiện trong vụ án là Quyết định hành chính số 3092/QĐ- UBND ngày 17/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh với nội dung: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 05 hộ dân phường GĐ, thành phố HL, thuộc diện giải phóng mặt bằng Tiểu dự án đường sắt Hạ Long - Cảng Cái Lân. Ông Phạm Thế H khởi kiện vụ án hành chính vào ngày 26/10/2016 là trong thời hạn luật định. Do vậy, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh thụ lý, giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền theo quy định tại các Điều 30, 32 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

[2] Về nội dung: Xét tính hợp pháp của Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố HL:

[2.1] Về thẩm quyền ban hành Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 17/11/2015: Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh được ông Hoàng Quang H, Phó Chủ tịch UBND thành phố HL ký thay Chủ tịch UBND thành phố HL là đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 126, 127 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003.

[2.2] Về trình tự, thủ tục ban hành Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố HL:

Do ông Phạm Thế H khiếu nại Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND thành phố HL nên ngày 20/10/2015 UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3149/QĐ-UBND “V/v giải quyết khiếu nại của ông Phạm Thế H” có nội dung: Chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Phạm Thế H về đề nghị được hỗ trợ 542,5m2 đất vườn liền kề đất ở với mức 50% giá đất ở, giao cho Ủy ban nhân dân thành phố HL lập phương án hỗ trợ bổ sung đối với 542,5m2 đất vườn liền kề đất ở cho hộ ông H theo quy định. Ngày 17/11/2015, Ủy ban nhân dân thành phố HL ban hành Quyết định số 3092/QĐ- UBND: “V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 05 hộ dân phường GĐ, thành phố HL, thuộc diện giải phóng mặt bằng Tiểu dự án đường sắt Hạ Long - Cảng Cái Lân”. Như vậy, trình tự, thủ tục ban hành Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố HL đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

[2.3] Về nội dung quyết định:

Đối với nguồn gốc, diện tích, quá trình sử dụng đất, chính sách áp dụng hỗ trợ đối với 542,5m2 đất vườn liền kề đất ở với mức 50% giá đất ở giữa người khởi kiện và người bị kiện đã thống nhất, không có mâu thuẫn.

Ông H không đồng ý đơn giá hỗ trợ cho gia đình mức 2.500.000 đồng/m2 vì cho rằng thời điểm hiện tại đất ở của ông phải được áp đơn giá 5.800.000 đồng/m2, cụ thể: Sau khi thu hồi diện tích đất của gia đình ông được sử dụng để xây trụ sở văn phòng Ga Hạ Long nên vị trí đất phải xác định là giáp mặt đường chính đường vào Ga H ạ Long (đoạn từ đường Hạ Long đến Cổng sau Văn phòng nhà ga) và phải được bồi thường theo mức giá quy định tại Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh là văn bản có đang có hiệu lực tại thời điểm UBND thành phố HL ban hành Quyết định số 3092/QĐ- UBND ngày 17/11/2015.

Hội đồng xét xử xét thấy: Các thửa đất hộ gia đình nhà ông H bị thu hồi để giải phóng mặt bằng gồm các thửa số 62 - mang tên ông H có diện tích 942,5m2; thửa số 46 - đất mương diện tích 34m2; thửa số 36 - đất giao thông diện tích 4,9m2 đều thuộc tờ bản đồ địa chính số 53/BĐĐC tỷ lệ 1/500. Đối chiếu vị trí các thửa đất của hộ gia đình ông H bị thu hồi với "Sơ đồ thể hiện các cung đường" kèm theo Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh thì vị trí các thửa đất thuộc đường Hạ Long đoạn từ Ngã 4 Ao cá đến Ngã 3 Kênh Đồng (Bên trái tuyến hết thửa 1 tờ bản đồ địa chính số 47), đường có chiều rộng từ 02m đến 03m. Đối chiếu với Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thì đơn giá được xác định tại mục 2 của "Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định 3238/QĐ- UBND (Bút lục số 132) là 2.500.000 đồng/m2. Như vậy, mặc dù tại phần căn cứ của Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố HL chưa viện dẫn Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, chưa viện dẫn quy định cụ thể tại mục 2 Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm căn cứ hỗ trợ nhưng thực tế đã áp dụng chính xác về đơn giá hỗ trợ. Số tiền hỗ trợ được áp dụng 2.500.000đ/m2 là đúng với quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh áp dụng tại thời điểm UBND thành phố HL ban hành Quyết định số 3092/QĐ- UBND ngày 17/11/2015, cao hơn và có lợi hơn cho gia đình ông H và các hộ dân so với quy định tại Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND Thành phố HL về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

[3] Với những phân tích trên, Hội đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của ông H. Quan điểm của ông H, bà Xếp và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông H cho rằng vị trí thửa đất phải được xác định tại thời điểm hiện tại sau khi xây dựng Nhà ga và áp đơn giá bồi thường tại vị trí mặt đường chính đường vào Ga H ạ Long (đoạn từ đường H ạ Long đến Cổng sau Văn phòng nhà ga) với mức 5.800.000 đồng/m2 là không phù hợp. Việc giữ nguyên Bản án sơ thẩm theo đề nghị của Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện và quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa là có căn cứ.

[4] Về án phí hành chính phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên ông Phạm Thế H phải chịu án phí phúc thẩm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 349 Luật Tố tụng Hành chính và khoản 1 Điều 34 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính;

1. Không chấp nhận kháng cáo của ông Phạm Thế H; giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm số 07/2017/HCST ngày 27/6/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 193 Luật Tố tụng hành chính. Xử bác yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Thế H về việc yêu cầu hủy phần nội dung liên quan đến hộ gia đình ông Phạm Thế H tại Quyết định hành chính số 3092/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố HL “V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 05 hộ dân phường GĐ, thành phố HL, thuộc diện giải phóng mặt bằng Tiểu dự án đường sắt Hạ Long - Cảng Cái Lân (Tiểu 1)” và chấp nhận mức giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho gia đình ông theo Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

2. Ông Phạm Thế H phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hành chính sơ thẩm và 300.000 (ba trăm nghìn) đồng án phí hành chính phúc thẩm. Đối trừ với số tiền ông H đã nộp tại các Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AC/2016/0000144 ngày 08/12/2016 và AC/2016/0000571 ngày 17/7/2017 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh. Ông Phạm Thế H đã nộp đủ án phí.

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


841
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 390/2018/HC-PT ngày 14/09/2018 về khiếu kiện quyết định hành chính bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

Số hiệu:390/2018/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:14/09/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về