Bản án 388/2018/HC-PT ngày 19/09/2018 về khiếu kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 388/2018/HC-PT NGÀY 19/09/2018 VỀ KHIẾU KIỆN YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trong ngày 19 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 12/2018/TLPT-HC ngày 04 tháng 01 năm 2018 về việc “Khiếu kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 93/2017/HC-ST ngày07/12/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 284/2018/QĐPT-HC ngày 07 tháng 3 năm 2018 giữa các đương sự:

Người khởi kiện: Bà Lê Thị V , sinh năm 1951, có mặt;

Địa chỉ: Số nhà , xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Người đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức: Ông Lê Thành U – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An (Văn bản ủy quyền 1133/UQ-UBND ngày 12/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức), vắng mặt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức: Ông Đặng Hoàng P – Phó trưởng phòng Phòng Tài nguyên môi trường huyện Bến Lức, tỉnh Long An, có mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Phạm Văn K , sinh năm 1951; Cómặt;

Địa chỉ: Số nhà xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Người khởi kiện - bà Lê Thị V trình bày:

Nguồn gốc thửa đất 2026, tờ bản đồ số 4 diện tích 4.380m2, nay là thửa số 61, tờ bản đố số 11, diện tích 4.266m2 toạ lạc tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An là của bà Lê Thị V nhưng ông Phạm Văn K đăng ký kê khai. Tháng 8/2017 bà V mớibiết Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD368074 ngày 20/12/2010 cho ông Phạm Văn K đối với phần đất nêu trên. Do đó, bà LêThị V khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 368074 ngày20/12/2010 mà Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức đã cấp cho ông Phạm Văn K .

Người bị kiện - Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức trình bày:

Ngày 14/7/2003 ông Phạm Văn K được Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 373447 đối với thửa đất số 2026, tờ bản đồ số 4 xã Thạnh Đức. Bà Lê Thị Viễn tranh chấp với ông K 4.380m2 đất mà ông K đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sự việc đã được Tòa án nhân dân tỉnhLong An giải quyết bằng Bản án có hiệu lực pháp luật số 413/2009/DS-PT ngày 18/11/2009, nội dung bác đơn khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất của bà Lê Thị V đối với ông Phạm Văn K . Do đó, năm 2010 ông K được Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 368074 ngày 20/12/2010, thay đổi số thửa đất mới là thửa số 61, tờ bản đố số 11, diện tích 4.266m2. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức xác định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phạm Văn K được cấp là hoàn toàn có căn cứ nên đề nghị xem xét không chấp nhận đơn khởi kiện của bà Lê Thị V .

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan - ông Phạm Văn K trình bày: Ông K thống nhất với lời trình bày của Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức. Do đó, ông K yêu cầu Tòa án xem xét và không chấp nhận đơn khởi kiện của bà Lê Thị V .

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 93/2017/HC-ST ngày 07/12/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Long An quyết định:

Căn cứ Điều 30, Điều 32 và Điều 193 Luật Tố tụng hành chính; Điều 105, Điều123 Luật Đất đai năm 2003; Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Điều 32 Nghị quyết của Quốchội về án phí, lệ phí của Tòa án.

Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị V về việc yêu cầu huỷ quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 368074 ngày 20/12/2010 do Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức cấp cho ông Phạm Văn K là đúng pháp luật.

Ngoài ra, Toà án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 07/12/2017 người khởi kiện bà Lê Thị V kháng cáo toàn bộ bản án sơthẩm.

Tại phiên tòa phuc thẩm:

Bà Lê Thị V trình bày: Bà V vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Văn K .

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tòa án cấp phúc thẩm đã thực hiện các thủ tục tố tụng đúng theo quy định của pháp luật. Đối với kháng cáo của người khởi kiện bà Lê Thị V là không có căn cứ pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến trình bày và kết quả tranh tụng của các đương sự, của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phúc thẩm. Hội đồng xét xử nhận định:

 [1] Về tố tụng:

1.1 Đơn kháng cáo, nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí hành chính phúc thẩm đã được đương sự thực hiện đúng quy định của pháp luật.

1.2 Người bị kiện Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức vắng mặt tại phiên tòa, nhưng đã có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt, nên Hội đồng xét xử vụ án theo quy định của pháp luật.

 [2] Về nội dung:

2.1 Bà Lê Thị V cho rằng khu đất diện tích 4.380m2, thuộc thửa đất 2026, tờ bản đồ số 4 (nay là thửa số 61, tờ bản đố số 11, diện tích theo đo thực tế là 4.266m2), toạ lạc tại xã Thạnh Đức là của bà V , nhưng Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 368074 ngày 20/12/2010 cho ông Phạm Văn K . Do đó, bà V yêu cầu Tòa án hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông K nêu trên.

2.2 Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức cho rằng khu đất nêu trên đã được Tòa án nhân dân tỉnh Long An giải quyết bằng Bản án số 413/2009/DS-PT ngày 18/11/2009, nội dung bác đơn khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất của bà Lê Thị V đối với ông Phạm Văn K là sai và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà V . Do đó, ông K được Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 368074 ngày 20/12/2010 là phù hợp quy định của pháp luật. Đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của bà V .

2.3 Xét thấy, ngày 14/7/2003 ông Phạm Văn K được Uỷ ban nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số số X 373447 đối với khu đất 4.380m2, thuộc thửa số 2026, tờ bản đồ số 4 (nay là thửa số 61, tờ bản đố số 11), toạ lạc tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Sau đó, bà Lê Thị V tranh chấp với ông Phạm Văn K quyền sử dung khu đất này. Theo Bản án dân sự phúc thẩm số 413/2009/DS-PT ngày 18/11/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã bác yêu cầu khởi kiện của bà V và bản án đã có hiệu lực pháp luật. Ngày 20/12/2010 ông Khải được Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 368074 đối với khu đất nêu trên, diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đo đạc thực tế là 4.265m2. Như vậy, Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông K là đúng quy định của pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà V là có căn cứ. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, bác toàn bộ kháng cáo của bà Lê Thị V , giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[3] Về án phí hành chính phúc thẩm: Bà Lê Thị V được miễn. Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 30, khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Bác toàn bộ kháng cáo của bà Lê Thị Viễn; giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 93/2017/HC-ST ngày 07/12/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An.

1.1 Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị V về việc yêu cầu huỷ quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức.

1.2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 368074 ngày 20/12/2010 do Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức cấp cho ông Phạm Văn K là đúng pháp luật.

2. Về án phí hành chính phúc thẩm: Bà Lê Thị V được miễn. Trả lại cho bà Lê Thị V số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí hành chính phúc thẩm bà V đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí lệ phí Tòa án số 0001028 ngày 07/12/2017 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An.

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực từ ngày tuyên án.


209
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 388/2018/HC-PT ngày 19/09/2018 về khiếu kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Số hiệu:388/2018/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:19/09/2018
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về