Bản án 36/2019/DS-ST ngày 18/11/2019 về yêu cầu thực hiện việc bàn giao nhà theo hợp đồng chuyển nhượng; huỷ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢN ÁN 36/2019/DS-ST NGÀY 18/11/2019 VỀ YÊU CẦU THỰC HIỆN VIỆC BÀN GIAO NHÀ THEO HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG; HUỶ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

12
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 36/2019/DS-ST ngày 18/11/2019 về yêu cầu thực hiện việc bàn giao nhà theo hợp đồng chuyển nhượng; huỷ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

    Số hiệu:36/2019/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Thanh Trì - Hà Nội
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:18/11/2019
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về