Bản án 36/2017/LĐ-PT ngày 17/11/2017 về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 36/2017/LĐ-PT NGÀY 17/11/2017 VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ngày 17 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số: 20/2017/TLPT- LĐ ngày 10 tháng 5 năm 2017 về việc “Tranh chấp chấp dứt hợp đồng lao động”.

Do bản án lao động sơ thẩm số: 16/2017/LĐ-ST ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Cà M bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 29/2017/QĐ-PT ngày 18 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Trịnh Thanh L, sinh năm 1967. ( Có mặt)

Địa chỉ : Số 147, Lý Thường Kiệt, Khóm 4, Phường 6, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Hồ Nguyên L’, sinh năm 1970. Văn phòng luật sư L T N thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 384/8B, N K K N, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. (Có mặt)

- Bị đơn: Công ty C P C N Cà Mau.

Địa chỉ: Số 202-204, Quang Trung, Khóm 3, Phường 5, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Bà Lê Nhan Q - sinh năm 1982 (Theo văn ban ủy quyền sô: 28/GUQ-CNCM ngày 15/03/2017). ( có mặt)

- Người kháng cáo: Ông Trịnh Thanh L.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa nguyên đơn ông Trịnh Thanh L trình bày: Ngày 11/9/2015, Công ty TNHH MTV C T N và C T Đ T Cà Mau (nay là Công ty C P C NCà Mau) ban hành Quyết định số 279/QĐ-CTN về việc chấm dứt hợp đồng lao động. Theo đó, Công ty chấm dứt hợp đồng lao động cho ông Trịnh Thanh L nghỉ việc hưởng chế độ và chốt sổ Bảo hiểm xã hội đến ngày 21/8/2015, tiền lương ông đang hưởng trước khi nghỉ việc là 3.327.500đ/tháng. Khi Công ty cho ông nghỉ việc không thông báo trước, ông cũng không biết gì về việc Công ty cho nghỉ việc, Đội vận hành của ông cũng không có họp thông báo trước. Việc Công ty cho ông nghỉ việc không có phối hợp với Công đoàn cơ sở là không đảm bảo quyền lợi của người lao động, không đúng theo quy định pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của ông.

Nay ông yêu cầu Tòa án giải quyết :

- Hủy Quyết định số 279/QĐ - CTN ngày 11/9/2015 và nhận ông trở lại làm việc.

- Truy trả tiền lương trong thời gian không được làm việc.

- Bồi thường do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: 02 tháng x 3.327.500 đồng = 6.655.000 đồng.

- Truy đóng các khoản bảo hiểm theo quy định pháp luật.

- Bồi thường tổn thất tinh thần: 10 tháng x 3.100.000đ = 31.000.000đồng. Tổng số tiền bồi thường là 97.550.000đồng. Ngoài ra không yêu cầu gì khác.

Đại diện theo uỷ quyền của bị đơn trình bày: Công ty C P C NCà Mau (gọi tắt là Công ty) trước là Công ty TNHH MTV C T N và C T Đ T Cà Mau. Ngày 21/8/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 1201/QĐ - UBND về việc cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp Công ty TNHH MTV C T N và C T Đ T Cà Mau, do sự chuyển đổi từ Công ty TNHH 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần nên sắp xếp lại lao động dôi dư.

Trên cơ sở phương án được duyệt lãnh đạo Công ty chỉ đạo cho các Tổ, Đội hợp để thảo luận về việc sắp xếp lao động dôi ra. Trên cơ sở độ tuổi, trình độ chuyên môn, mức độ hoàn thành công việc được giao, sức khỏe, nguyện vọng cá nhân... thì bỏ phiếu tín nhiệm. Người lao động có số phiếu tín nhiệm thấp từ dưới tính lên là đối tượng dôi ra. Sau đó, đơn vị thống nhất danh sách để Công ty xây dựng phương án. Sau khi phương án được xây dựng hoàn chỉnh, Công ty lập trình thủ tục trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tiếp tục ngày 26/8/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 1246/QĐ -UBND phê duyệt phương án sắp xếp lao động dôi dư do chuyển đổi Công ty.

Ông Trịnh Thanh L làm việc ở Đội vận hành thuộc Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà M trực thuộc Công ty. Ngày 11/8/2015 Đội vận hành tổ chức họp về việc giảm nhân sự của đội, khi Công ty cổ phần hóa. Theo biên bản cuộc họp thì ông L tự động xin nghỉ khi Công ty cổ phần hóa. Ngày 12/8/2015 Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà M thống nhất danh sách cán bộ nhân viên dôi dư của toàn xí nghiệp. Ông L xếp vào danh sách dôi dư đợt 1 của Xí nghiệp.

Trên cơ sở đó nên Công ty ban hành Quyết định số 279/QĐ-CTN ngày 11/9/2015 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trịnh Thanh L. Ngày 17/9/2015 Công ty tổ chức cuộc họp để trao quyết định nghỉ việc cho ông L, ông L không có ý kiến gì.

Quyền lợi của ông L Công ty giải quyết theo đúng quy định chính sách hiện hành. Công ty đã chi trả cho ông L trợ cấp mất việc làm số tiền là 6.655.000 đồng, ngoài ra ông L còn được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm chi trả.

Nay Công ty C P C N Cà Mau không đồng ‎ý toàn bộ yêu cầu của ông L. Đồng thời, yêu cầu xem xét thời hiệu khởi kiện của ông L.

Từ nội dung trên, tại bản án sơ thẩm số 16/2017/LĐST ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Cà M quyết định: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trịnh Thanh L đối với Công ty C P C NCà Mau.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí, lệ phí và quyền kháng cáo, kháng nghị theo luật định. Ngày 09/4/2017 ông Trịnh Thanh L kháng cáo đối với bản án sơ thẩm số 16/2017/LĐ-ST ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Cà M, yêu cầu chấp nhận đơn khởi kiện.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Nguyên đơn, Luật sư của nguyên đơn thay đổi nội dung đơn kháng cáo: Rút một phần yêu cầu kháng cáo về việc buộc Công ty phải bồi thường tổn thất tinh thần 10 tháng lương bằng 31.000.000 đồng. Đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty kể từ ngày xét xử phúc thẩm, yêu cầu Công ty phải trả tiền lương trong thời gian không được làm việc và bồi thường hai tháng tiền lương. Ngoài ra, ông L không yêu cầu gì khác.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: Về thủ tục tố tụng đã được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự và các đương sự cũng chấp hành đúng với quyền và nghĩa vụ của các đương sự được pháp luật quy định và đề nghị sửa bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân thành phố Cà M chấp nhận một phần kháng cáo và một phần yêu cầu khởi kiện của ông L.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Xét nội dung kháng cáo của nguyên đơn ông Trịnh Thanh L, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:

Về căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động tại Quyết định số 279/QĐ-CTN ngày 11/9/2015 của Công ty C P C N Cà Mau đối với ông L là căn cứ vào Thông tư số 33 ngày 22/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Quyết định số 1246 ngày 26/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, đồng thời có nêu lý do là sắp xếp lao động dôi dư do chuyển đổi Công ty TNHH MTV C T N thành Công ty cổ phần.

Tuy nhiên, Công ty đã vi pham vê trinh tư , thủ tục xây dựng phương án lao đông theo quy đinh tai Điêu 7 của Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH, cụ thể là không phôi hơp vơi tô chưc Công đoan đê tô chưc Đai hôi Công nhân viên chức hoăc Đai hôi đại biểu công nhân viên chức đê Đai hôi cho y kiên vê danh sach lao đông. Công ty lây ly do Công ty có nhiều người lao động nên không thê tô chưc đai hôi l à không có cơ sở chấp nhận , bởi lẽ theo quy định của Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH nêu trên , thì Công ty có thể tổ chức đại hội Đại biểu . Vi phạm của Công ty là nghiêm trong vì đây la Doanh nghiệp nha nươc, hâu hêt người lao động đa co thơi gian lam viêc lâu dai , có đóng góp cho Doanh nghiệp. Do đo, viêc săp xêp lai lao đông đoi hoi phai công khai , minh bach. Viêc xac đinh sô lương lao đông dôi dư va người lao động nao thu ộc diện dôi dư phải nghỉ việc phải được đưa ra đại hội để tập thể người lao động xem xét . Công ty không tô chưc Đai hôi , để đại hội xem xét , cho y kiên vê danh sach lao đông , không trao đôi thông nhât vơi Công đoan để xác đinh co bao nhi êu người lao động dôi dư va người lao động nao thuôc diên dôi dư phai nghi viêc.

Vì vậy, vi pham nêu trên đu cơ sơ đê Toa an phai huy quyêt đinh châm dưt hợp đồng lao động giữa Công ty với ông Trịnh Thanh L. Án sơ thẩm tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không phù hợp.

[2] Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn thống nhất chấm dứt hợp đồng nếu không trừ khoản tiền trợ cấp mất việc làm đã nhận. Xét đây là yêu cầu tự nguyện của ông L, phù hợp với Điều 49 Bộ luật Lao động nên được ghi nhận. Phía Công ty phải có trách nhiệm vật chất đối với ông L theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động, cụ thể Công ty phải bồi thường cho ông L các khoản sau đây:

- Buộc Công ty bồi thường cho ông L bằng 02 tháng tiền lương (theo mức lương bình quân 06 tháng liền kề tại thời điểm nghỉ việc) là 3.327.500 đồng/thángx 02 tháng = 6.655.000 đồng. - Buộc Công ty phải thanh toán tiền lương cho ông L từ tháng 9/2015 đến ngày xử phúc thẩm (11/2017) là 26 tháng x 3.327.500 đồng = 86.515.000 đồng. Như vậy, Công ty phải tiếp tục trả cho ông L tổng cộng số tiền 93.170.000 đồng.

- Công ty có trách nhiệm đóng các khoản bảo hiểm cho ông L theo quy định pháp luật.

[3] Đối với việc rút kháng cáo về khoản tiền bồi thường tiền tổn thất tinh thần. Thấy rằng việc rút yêu cầu này của ông L là tự nguyện nên Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm một phần yêu cầu kháng cáo theo quy định tại Điều 295 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[4] Về án phí lao động sơ thẩm, phúc thẩm:
- Ông Trịnh Thanh L không phải chịu.
- Công ty phải chịu án phí sơ thẩm có giá ngạch số tiền 2.795.000 đồng.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 295, khoản 2 Điều 308; Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự. Áp dụng các Điều 22, 44, 45, 46 của Bộ luật lao động; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Sửa bản án lao động sơ thẩm số: 16/2017/LĐ-ST ngày 28/3/2017 của Toà án nhân dân thành phố Cà M.

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trịnh Thanh L:

- Hủy Quyết định số 279/QĐ-CTN ngày 11/9/2015 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên C T N và C T Đ T Cà Mau nay là Công ty C P C NCà Mau về việc chấp dứt hợp đồng lao động đối với ông Trịnh Thanh L.

- Buộc Công ty C P C NCà Mau phải bồi thường và thanh toán tiền lương cho ông Trịnh Thanh L trong khoản thời gian không được làm việc tổng số tiền 93.170.000 đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Công ty C P C NCà Mau có trách nhiệm đóng các khoản bảo hiểm cho ông L theo quy định pháp luật.

2. Ghi nhận sự tự nguyện của ông L đối với Công ty về việc chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 17/11/2017.

3. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của ông L về việc buộc Công ty bồi thường tiền tổn thất tinh thần.

4.Về án phí lao động sơ thẩm, phúc thẩm:

- Ông Trịnh Thanh L không phải chịu.

- Công ty phải chịu án phí sơ thẩm có giá ngạch số tiền 2.795.000 đồng.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


340
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về