Bản án 35/2017/DS-ST ngày 23/08/2017 về tranh chấp yêu cầu trả tiền cọc và phạt cọc hợp đồng mua bán nhà ở

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ P, TỈNH GIA LAI

BẢN ÁN 35/2017/DS-ST NGÀY 23/08/2017 VỀ TRANH CHẤP YÊU CẦU TRẢ TIỀN CỌC VÀ PHẠT CỌC HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

425
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 35/2017/DS-ST ngày 23/08/2017 về tranh chấp yêu cầu trả tiền cọc và phạt cọc hợp đồng mua bán nhà ở

Số hiệu:35/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Phú Thiện - Gia Lai
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:23/08/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về