Bản án 35/2017/DS-ST ngày 18/09/2017 về yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Q, TỈNH QUẢNG NGÃI

BẢN ÁN 25/2018/DS-PT NGÀY 05/02/2018 VỀ YÊU CẦU ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUYỂN SỞ HỮU (YÊU CẦU CHẤM DỨT HÀNH VI CẢN TRỞ TRÁI PHÁP LUẬT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU THÁO DỠ, THU DỌN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC, CHẶT ĐỐN CÂY TRẢ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT), YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG DO TÀI SẢN BỊ XÂM PHẠM

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

152
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 35/2017/DS-ST ngày 18/09/2017 về yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu

    Số hiệu:35/2017/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:18/09/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về