Bản án 333/2017/HC-PT ngày 17/11/2017 về khiếu kiện quyết định hành chính phê duyệt phương án hỗ trợ đền bù khi thu hồi đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 333/2017/HC-PT NGÀY 17/11/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ ĐỀN BÙ KHI THU HỒI ĐẤT

Ngày 17 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 147/2017/TLPT-HC ngày 09 tháng 6 năm 2017 về khiếu kiện quyết phê duyệt phương án hỗ trợ đền bù khi thu hồi đất.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 05/2017/HC-ST ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 396/2017/QĐPT- HC ngày 03 tháng 7 năm 2017, giữa các đương sự:

- Người khởi kiện:

1. Bà Nguyễn Thị Anh Đ.

2. Ông Dương Trí H.

Người đại diện theo theo ủy quyền của ông Dương Trí H: Bà Nguyễn Thị Anh Đ (có mặt).

Cùng địa chỉ: Tổ 3, thị trấn ĐA, huyện ĐK, tỉnh Đắk Nông.

- Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện ĐK, tỉnh Đắk Nông.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Xuân T; chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ĐK, tỉnh Đắk Nông (vắng mặt).

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn P; chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ĐK (Văn bản ủy quyền số 04/GUQ-UBND ngày 26/10/2016 - có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ngân hàng NN và PT nt VN (vắng mặt).

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đinh Văn T1; chức vụ: Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện ĐK (Quyết định ủy quyền số 510/QĐ-HĐTV-PC ngày 19/6/2014 có mặt)

2. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện ĐK, tỉnh Đắk Nông.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Năng D; Chức vụ Giám đốc Trung tân Bồi dưỡng chính trị huyện ĐK (vắng mặt).

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Khổng Thị Thu H1; chức vụ: Giáo vụ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện ĐK (Giấy ủy quyền ngày 18/11/2016 có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 25/7/2016 và ngày 30/8/2016 và lời khai của pa người khởi kiện trong quá trình giải quyết vụ án trình bày:

Năm 1995, ông Dương Trí H, bà Nguyễn Thị Anh Đ có nhận chuyển nhượng của ông Trần Văn H2, địa chỉ: Tổ 3, thị trấn ĐA, huyện ĐK một thửa đất, diện tích khoảng 04 ha, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên đất đ trồng 1.200 cây cà phê, còn lại là đất trống; hai bên chỉ làm giấy viết tay, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, hiện nay giấy đã bị mất. Sau khi nhận chuyển nhượng, ông bà trồng thêm 1.700 cây cà phê, diện tích còn lại trồng cỏ để chăn nuôi thành lập trang trại.

Ngày 23/8/2004, Ủy ban nhân dân huyện ĐK ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện ĐK, diện tích bị thu hồi là 1.600m2 đã được kiểm kê tài sản trên đất và thống nhất biên bản kiểm kê tài sản, được Phòng Tài chính kế hoạch huyện ĐK tính giá trị tài sản trên đất tổng số tiền là 44.300.000 đồng, ông bà chấp nhận nhưng do không được bồi thường về đất nên ông bà không nhận tiền đền bù cây trồng trên đất.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện ĐK còn lấy của ông bà diện tích đất 1.550m2 để xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, nhưng không ban hành quyết định thu hồi đất và cũng không thông báo cho ông bà biết trước, đến khi xây dựng ông bà mới biết Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã giao diện tích đất trên cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng trụ sở. Trên đất không có tài sản gì, chỉ số 100 hố cà phê đào nhưng chưa trồng cây, ông bà cũng không được đền bù về đất. Do không được đền bù về đất nên bà Đ đã làm đơn khiếu nại, được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông giải quyết bằng Quyết định số 459/QĐ- CTUBND ngày 06/4/2007. Sau khi nhận được quyết định ông bà đồng ý và không ý kiến gì. Tuy nhiên, do Ủy ban nhân dân huyện không chấp hành Quyết định số 459/QĐ-CTUBND nêu trên để giải quyết hỗ trợ cho ông bà công đào 100 hố cà phê và hỗ trợ công khai hoang với mức giá 1.200đ/m2. Đến năm 2014, bà Đ làm đơn khiếu nại và được Ủy ban nhân dân huyện ĐK giải quyết bằng Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 với số tiền phê duyệt hỗ trợ đền bù là 62.102.500 đồng. Bà Đ không đồng ý với mức hỗ trợ trên vì thời gian để quá lâu (08 năm), nên giá trị tài sản và đất chênh lệch quá lớn, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông bà. Đề nghị Tòa án hủy Quyết đinh số 721/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân huyện ĐK, tỉnh Đắk Nông. Buộc Ủy ban nhân dân huyện ĐK phải ban hành quyết định thu hồi đất với diện tích đất xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ĐK và đền bù theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Người bị kiện trình bày:

Diện tích thu hồi của bà Nguyễn Thị Anh Đ để xây dựng Trung tâm bồi  dưỡng chính trị huyện Đắk Nông, Ủy ban nhân dân huyện không ban hành quyết định thu hồi đất mà căn cứ vào Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 18/8/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc giao 7.650m2  đất cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ĐK sử dụng xây trụ sở. Diện tích đất của gia đình bà Đ là 1.550m2 có nguồn gốc là đất của Lâm trường TA quản lý, thuộc tiều khu 1125, diện tích đất này nằm trong số 5.365 ha mà Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 197/QĐ-UB ngày 15/01/2003 thu hồi của Lâm trường TA giao cho Ủy ban nhân dân huyện ĐK quản lý. Trên đất không có tài sản cây trồng gì, chỉ có 100 hố cà phê đã đào nhưng chưa trồng cây.

Ngày 23/8/2004, Ủy ban nhân dân huyện ĐK ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng trụ sở Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện ĐK, diện tích bị thu hồi là 1.600m2 đã được kiểm kê tài sản trên đất. Diện tích đất này có nguồn gốc là đất của Lâm trường ĐM quản lý, nằm trong diện tích 3.142 ha mà Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 22/4/2002 thu hồi của Lâm trường ĐM giao cho Ủy ban nhân dân huyện ĐK quản lý.

Do đất của gia đình bà Đ bị thu hồi không có giấy tờ hợp pháp, đang do Lâm trường TA và Lâm trường ĐM quản lý. Do đó, căn cứ vào Điều 6 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ thì không đủ điều kiện đền bù về đất. Ủy ban nhân dân huyện đã xem xét bồi thường hỗ trợ 80% giá trị cây trồng trên đất theo Công văn số 2140 ngày 11/9/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk. Ngày 01/11/2004, Ủy ban nhân dân huyện ĐK ban hành Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đền bù thiệt hại khi giải phóng mặt bằng với tổng số tiền là 44.308.431 đồng, trong đó: Cây cối hoa màu là 5.745.000 đồng, vật kiến trúc là 38.563.431 đồng, do không được đền bù về đất nên bà Đ không đồng ý nhận nên Phòng Tài chính đã gửi kho bạc Nhà nước huyện ĐK.

Sau đó, bà Đ làm đơn khiếu nại và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Tại Quyết định số 459/QĐ-CTUBND ngày 06/4/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đồng ý hỗ trợ công đào 100 hố cà phê và công khai hoang đất với mức giá 1.200 đồng/m2 tương đương với mức giá Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ tại các dự án xây dựng công trình thủy điện BTS, công trình Thủy điện BK (huyện KN), nhà máy thủy điện Đắk Nông 1 (thị xã GN), Thủy điện S3 (huyện CJ) đối với diện tích đất xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị và diện tích đất xây dựng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện ĐK cho gia đình bà Đ. Năm 2013, bà Đ làm đơn khiếu nại, ngày 01/9/2015, Ủy ban nhân dân huyện ĐK ban hành Quyết định số 721/QĐ- UBND phê  duyệt phương án hỗ trợ  đền bù theo Quyết định số 459/QĐ- CTUBND ngày 06/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Việc Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định phê duyệt muộn là do lỗi của Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp xin lỗi bà Đ tại buổi tiếp dân ngày 15/4/2015.

Tuy có thiếu sót, chậm trễ trong việc ban hành quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ cho bà Đ nhưng việc chậm trễ này không ảnh hưởng đến quyền lợi của bà Đ. Trước khi ban hành Quyết định số 721/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện họp để xác định mức giá hỗ trợ bồi thường cho bà Đ, trên cơ sở khảo sát giá thực tế trên địa bàn huyện và thống nhất hỗ trợ về đất  là 5.000đ/m2 và 7000đ/hố cà phê. Ủy ban nhân dân huyện không áp dụng mức giá Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ tại các dự án xây dựng công trình thủy điện quy định tại Điều 2 Quyết định số 459/QĐ-CTUBND.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng NN và PT nt VN trình bày:

Thực hiện Quyết định số 653/QĐ-UB ngày 01/11/2004 của Ủy ban nhân dân huyện ĐK về việc phê duyệt phương án đền bù thiệt hại khi giải phóng mặt bằng để cấp đất xây dựng Ngân hàng Nông nghiệp huyện. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông đã chi trả cho Phòng Tài chính huyện ĐK số tiền là 55.808.431 đồng. Trong đó: Tiền đền bù thiệt hại là 48.308.431 đồng, tiền thuê xe san ủi mặt bằng là 7.500.000 đồng.

Ngày 09/11/2004, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UB về việc cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện ĐK thuê 1.600m2 đất để xây dựng trụ sở làm việc. Ngân hàng đã tiến hành xây dựng xong trụ sở làm việc. Đối với việc thu hồi đất, đền bù về đất và tài sản trên đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, đề nghị Tòa án giải quyết theo pháp luật.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện ĐK trình bày:

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện ĐK được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-HU ngày 02/7/2001 của Ban thường vụ Huyện ủy ĐS. Ngày 18/8/2003, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2637/QĐ-UB về việc giao 7650m2 đất cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ĐK sử dụng để xây dựng trung tâm. Năm 2004, xây dựng trụ sở, đến năm 2005 hoàn thành Trung tâm và sử dụng cho đến nay. Ngày 25/10/2011 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 6.888m2, trên cơ sở diện tích đất thực tế sử dụng. Việc thu hồi đất và giải quyết bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất như thế nào thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện ĐK, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ti Bản án hành chính số 05/2017/HC-ST ngày 11/5/2017của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, đã quyết định:

Tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Anh Đ và ông Dương Trí H.

- Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Anh Đ và ông Dương Trí H về việc buộc Ủy ban nhân dân huyện ĐK phải ban hành quyết định thu hồi diện tích đất xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ĐK và đền bù về đất với diện tích đất thu hồi xây dựng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện ĐK và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ĐK.

- Hủy một phần Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của Ủy ban nhân dân huyện ĐK phê duyệt phương án hỗ trợ đền bù theo Quyết định số 459/QĐ-CTUBND ngày 06/4/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đối với việc hỗ trợ tiền công đào 100 hố cà phê và hỗ trợ công khai hoang đất xây dựng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện ĐK và xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ĐK.

Ngoài ra, bản án hành chính sơ thẩm còn tuyên về phần án phí và quyền kháng cáo vụ án theo luật định

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 25 tháng 7 năm 2017, người khởi kiện là bà Nguyễn Thị Anh Đ kháng cáo toàn bộ Bản án số 05/2017/HC-ST ngày 11/5/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm hủy Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của Ủy ban nhân dân huyện ĐK về việc phê duyệt phương án hỗ trợ, đền bù theo Quyết định số 459/QĐ-CTUBND ngày 06/4/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, lập phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị Anh Đ vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Các bên đương sự không tự thỏa thuận được về việc giải guyết vụ án và yêu cầu tòa án giải quyết vụ kiện theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm: Cho rằng bản án sơ thẩm xét xử là có căn cứ pháp luật, đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị Anh Đ, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm.

Trên cơ sở xem xét tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và ý kiến tranh luận của các bên đương sự, ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về đối tượng khởi kiện: Ông Dương Trí H và bà Nguyễn Thị Anh Đ khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của Ủy ban nhân dân huyện ĐK. Buộc Ủy ban nhân dân huyện ĐK phải ban hành quyết định thu hồi đất đối với diện tích đất xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ĐK và đền bù theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Theo quy định tại Điều 3 và khoản 1 Điều 30 của Luật tố tụng hành chính thì yêu cầu của ông H, bà Đ là đối tượng khởi kiện.

[2] Thẩm quyền giải quyết: Quyết định bị khởi kiện là quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân huyện ĐK. Theo quy định tại khoản 4 Điều 32 của Luật tố tụng hành chính thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

[3] Về trình tự, thủ tục kháng cáo: Người khởi kiện là bà Nguyễn Thị Anh Đ kháng cáo Bản án số 05/2017/HC-ST ngày 11/5/2017 vào ngày 25/5/2017 nên còn trong thời hạn theo quy định tại Điều 206 của Luật tố tụng hành chính.

[4] Đối với yêu cầu về việc buộc Ủy ban nhân dân huyện ĐK ban hành quyết định thu hồi diện tích xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ĐK và đền bù về đất đối với diện tích đất bị thu hồi để xây dựng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện ĐK và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ĐK; xét thấy: Diện tích đất của gia đình bà Đ 1.550m2 đã sử dụng để xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ĐK, thuộc tiểu khu 1125, trước đây do Lâm trường TA quản lý. Ngày 15/01/2003, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 197/QĐ-UB về việc thu hồi quyền sử dụng đất của Lâm trường TA giao cho Ủy ban nhân dân huyện ĐK quản lý; Đối với diện tích 1.600m2 đất thu hồi để xây dựng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện ĐK có nguồn gốc là đất của Lâm trường ĐM quản lý, nằm trong diện tích 3.124 ha mà Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 22/4/2002 thu hồi của Lâm trường ĐM giao cho Ủy ban nhân dân huyện ĐK quản lý.

[5] Phần đất có diện tích 1.600m2 và 1.550m2 mà bà Đ yêu cầu bồi thường về đất, xét thấy: Phần đất mà bà Đ yêu cầu có nguồn gốc của Lâm trường TA và Lâm trường ĐM; gia đình bà không được cấp quyền sử dụng cũng như giấy tờ hợp pháp về nguồn gốc đất, cho nên Ủy ban nhân dân huyện ĐK thu hồi đất mà không bồi thường cho bà là có căn cứ. Do gia đình bà không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay được Nhà nước giao quyền sử dụng đất hợp pháp nên cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai không ban hành quyết định thu hồi đất đối với bà là đúng quy định. Vì không được bồi thường về đất nên bà Đ khiếu nại thì được Ủy ban nhân dân huyện ĐK ban hành Quyết định số 09/QĐ- UB ngày 12/01/2005, với nội dung là bác khiếu nại của bà về việc không đền bù đất đối với diện tích đất thu hồi xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ĐK và diện tích đất xây dựng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện ĐK. Sau đó, bà Đ tiếp tục khiếu nại thì được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 459/QĐ-CTUBND ngày 06/4/2007 có nội dung là giữ nguyên Quyết định số 09/QĐ-UB. Sau khi nhận được Quyết định số 459/QĐ-CTUBND thì bà Đ đồng ý và không khiếu nại gì. Ngày 25/7/2016, bà Đ làm đơn khởi kiện Quyết định số 459/QĐ-CTUBND là đã hết thời hiệu theo quy định tại Điều 116 của Luật tố tụng hành chính. Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông căn cứ điểm g khoản 1 Điều 143 của Luật tố tụng hành chính, đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của bà Đ là đúng quy định.

[6] Đối với yêu cầu hủy Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của Ủy ban nhân dân huyện ĐK, xét thấy: Ủy ban nhân dân huyện ĐK đã căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và Quyết định số 07/2006/QĐ-UB ngày 07/02/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông để làm căn cứ ban hành Quyết định số 721/QĐ-UBND là không phù hợp vì những văn bản này đã hết hiệu lực. Do Nghị định số 84/2007/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Quyết định số 07/2006/QĐ-UB đã được thay thế bằng Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Mặt khác, Ủy ban nhân dân huyện ĐK căn cứ vào Biên bản làm việc ngày 31/8/2015 (BL159 – 160) dựa trên ý kiến của đại diện các phòng, ban của huyện để xác định mức giá hỗ trợ cho bà Đ tiền công đào 100 hố cà phê và công khai hoang đất mà không căn cứ vào mức giá Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ tại các dự án xây dựng công trình thủy điện tại Điều 2 Quyết định số 459/QĐ-CTUBND hoặc xin ý kiến về mức giá hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh tại thời điểm ban hành quyết định để làm căn cứ hỗ trợ là chưa phù hợp.

[7] Quyết định số 721/QĐ-UBND phê duyệt đền bù, hỗ trợ cho gia đình bà Đ số tiền 62.102.500 đồng, trong đó có phần bồi thường 150 cây cà phê theo Quyết định số 361/QĐ-UB ngày 06/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông với số tiền 18.900.000 đồng, nhưng không căn cứ vào Quyết định số 361/QĐ-UB là còn thiếu sót. Tuy nhiên, số tiền này bà Đ đã nhận đủ tiền và đồng ý, không khiếu nại, yêu cầu gì nên Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ hủy một phần của Quyết định số 721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông là có căn cứ.

[8] Bà Nguyễn Thị Anh Đ kháng cáo nhưng không cung cấp được chứng cứ để có cơ sở chấp nhận, nên không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị Anh Đ, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 05/2017/HC-ST ngày 11/5/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông theo như quan điểm đề nghị của kiểm sát viên ở tại phiên tòa là phù hợp

[9] Về án phí hành chính phúc thẩm: Do bà Nguyễn Thị Anh Đ kháng cáo nhưng không được chấp nhận nên bà Đ phải chịu án phí hành chính phúc thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 241 của Luật tố tụng hành chính;

- Căn cứ Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa ánNghị quyết 326/2016/UBTVQH quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bác kháng cáo của người khởi kiện bà Nguyễn Thị Anh Đ. Giữ bản án hành chính sơ thẩm số 05/2017/HC-ST ngày 11/5/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Anh Đ và ông Dương Trí H.

- Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Anh Đ và ông Dương Trí H về việc buộc Ủy ban nhân dân huyện ĐK phải ban hành quyết định thu hồi diện tích đất xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ĐK và đền bù về đất với diện tích đất thu hồi xây dựng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện ĐK và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ĐK.

- Hủy một phần Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của Ủy ban nhân dân huyện ĐK phê duyệt phương án hỗ trợ đền bù theo Quyết định số 459/QĐ-CTUBND ngày 06/4/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đối với việc hỗ trợ tiền công đào 100 hố cà phê và hỗ trợ công khai hoang đất xây dựng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện ĐK và xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ĐK.

2. Về án phí:

- Hành chính sơ thẩm: Buộc Ủy ban nhân dân huyện ĐK phải chịu án phí hành chính sơ thẩm là 200.000 đồng. Hoàn trả cho ông Dương Trí H và bà Nguyễn Thị Anh Đ 200.000 đồng tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm đã nộp theo biên lai số 000723 ngày 04/10/2016 tại Cục Thi hành án tỉnh Đắk Nông.

- Hành chính phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị Anh Đ phải chịu 300.000 đồng, bà Đ nộp tạm ứng án phí 300.000 đồng theo lai thu số 0004346 ngày 31 tháng 5 năm 2017 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông được chuyển thu án phí.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

587
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 333/2017/HC-PT ngày 17/11/2017 về khiếu kiện quyết định hành chính phê duyệt phương án hỗ trợ đền bù khi thu hồi đất

Số hiệu:333/2017/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:17/11/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về