Bản án 32/2006/DSST ngày 07/08/2006 về tranh chấp quyền sử dụng nhà cho thuê của Nhà nước giữa Lê Thị Thúy Kim và Lê Đặng Chi

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢN ÁN 32/2006/DSST NGÀY 07/08/2006 VỀ VỤ ÁN DÂN SỰ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÀ CHO THUÊ CỦA NHÀ NƯỚC GIỮA NGUYÊN ĐƠN CHỊ LÊ THỊ THÚY KIM VÀ BỊ ĐƠN ANH LÊ ĐẶNG CHI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

127
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 32/2006/DSST ngày 07/08/2006 về tranh chấp quyền sử dụng nhà cho thuê của Nhà nước giữa Lê Thị Thúy Kim và Lê Đặng Chi

Số hiệu:32/2006/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hà Nội
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:07/08/2006
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về