Bản án 320/2020/HC-PT ngày 08/09/2020 về khiếu kiện quyết định hành chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

BẢN ÁN 320/2020/HC-PT NGÀY 08/09/2020 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 

Ngày 08 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính Thụ lý số 16/2020/TLPT-HC ngày 09 tháng 01 năm 2020, do có kháng cáo của người khởi kiện đối với Bản án hành chính sơ thẩm số 19/2019/HCST ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 6311/2020/QĐ-PT ngày 24 tháng 8 năm 2020 giữa các đương sự:

Người khởi kiện: Bà Bùi Thị S, sinh năm 1950; địa chỉ: Thôn Đ, xã T, huyện A, thành phố Hải Phòng.

Ngưi bị kiện: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Hải Phòng. Địa chỉ: Số 2 Đinh Tiên Hoàng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Văn H - Phó Giám đốc ở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Hải Phòng;

Ngưi có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Bùi Đình Q, sinh năm 1954; địa chỉ: Thôn Đ, xã T, huyện A, thành phố Hải Phòng.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo Đơn khởi kiện, lời khai của các đương sự trong quá trình giải quyết vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: - Người khởi kiện trình bày: Tôi là cháu nội của liệt sỹ Bùi Đình A. Cụ A sinh được 06 người con nhưng đến nay đều chết hết chỉ còn lại bà Bùi Thị L. Năm 2011 toàn thể gia đình đã họp thống nhất tôi là người đứng ra làm thủ tục để Cụ A được công nhận là liệt sỹ. Nội dung buổi họp toàn bộ gia đình đều thống nhất nếu tôi hoàn tất thủ tục để Cụ A được công nhận là liệt sỹ thì mọi quyền lợi đều giành cho tôi là Bùi Thị S. Cuộc họp được lập biên bản và có xác nhận của chính quyền địa phương. Đến ngày 15/8/2017 UBND xã T tiến hành lại cuộc họp với các thành phần nêu trên và xác nhận lại nội dung như văn bản cuộc họp năm 2011. Nay tôi được biết Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định về việc trợ cấp thờ cúng liệt sỹ số 2571/QĐ- SLĐTBXH ngày 07/3/2019, nội dung là trợ cấp thờ cúng liệt sỹ đối với ông Bùi Đình Q và số tiền là 500.000 đồng/năm kể năm 2017. Tôi không đồng ý với Quyết định này và đề nghị tuyên hủy Quyết định 2571 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vì tôi phải là người được hưởng chế độ này theo như các Biên bản thỏa thuận của gia đình trước đây. Thực tế tôi là người đứng các đầu đơn và tìm nhân chứng để làm thủ tục công nhận Cụ A là liệt sỹ nhưng tôi không được hưởng quyền lợi này.

- Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện trình bày:

Về việc công nhận liệt sỹ Bùi Đình A, hồ sơ liệt sỹ Bùi Đình A được giải quyết trên cơ sở của Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về giải quyết hồ sơ tồn đọng.

Về hồ sơ thờ cúng liệt sỹ Bùi Đình A, hồ sơ thờ cúng được giải quyết trên cơ sở quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh Ưu đãi người có công; khoản 1, Điều 2 cua Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng hướng dẫn Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP về việc trợ cấp thờ cúng liệt sỹ quy định và Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo quy định nêu trên, trường hợp liệt sỹ có nhiều con thì người thờ cúng liệt sỹ là một người con được những người con còn lại ủy quyền, nếu liệt sỹ chỉ có một con hoặc chỉ còn một con còn sống thỉ không phải lập biên bản ủy quyền. Trường họp con liệt sỹ có nguyện vọng giao người khác thực hiện thờ cúng liệt sỹ thì người thờ cúng là người đuợc con liệt sỹ thống nhất ủy quyền.

Căn cứ vào đơn của ông Quý và bà Bùi Thị L là con còn sống duy nhất của Cụ A đã ủy quyền cho ông Quý thờ cúng liệt sỹ thì việc Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 2571/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/3/2019 là đúng quy định pháp luật, đề nghị HĐXX bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện. Ông Bùi Đình Q trình bày: Tôi là cháu nội trưởng của liệt sỹ Bùi Đình A. Sau khi cụ Bùi Đình A được công nhân là liệt sỹ thì cán bộ của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện A là Nguyễn Thị Thu H đến trao Bằng Tổ quốc ghi công cho tôi quản lý cũng như Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. Toàn thể gia đình đều đồng ý chỉ có bà S không đồng ý. Do đó cùng ngày toàn thể gia đình đã họp lại và thống nhất riêng về phần tiền trợ cấp lần đầu của liệt sỹ Bùi Đình A thì tôi đã trực tiếp giao lại cho bà S số tiền 28.340.000 đồng, còn trợ cấp thờ cúng liệt sỹ được giao lại cho tôi vì tôi là người thờ cúng (thể hiện tại Giấy thỏa thuận ngày 03/9/2018). Nay bà S khởi kiện tôi không đồng ý vì việc tôi nhận trợ cấp thờ cúng liệt sỹ là hoàn toàn phù hợp với nội dung Giấy thỏa thuận nêu trên, phù hợp với pháp luật.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 19/2019/HCST ngày 18/10/2019 Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định:

- Căn cứ khoản 1 Điều 30; Điều 32; điểm a khoản 2 Điều 193; Điều 194 Luật Tố tụng hành chính năm 2015;

- Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử:

1. Bác yêu cầu khởi kiện của bà Bùi Thị S về việc: “Yêu cầu hủy Quyết định số 2571/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/3/2019 của Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thờ cúng liệt sỹ”.

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 31/10/2019 người khởi kiện là bà Bùi Thị S có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bà Bùi Thị S vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt và trình bày quan điểm vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và nội dung kháng cáo. - Đại diện hợp pháp của người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - ông Bùi Đình Q đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bà Bùi Thị S, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Việc tuân theo pháp luật tố tụng của người tham gia tố tụng, Thẩm phán, Thư ký đảm bảo đúng quy định pháp luật. Sau khi xét xử sơ thẩm, bà Bùi Thị S có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Xét đơn kháng cáo của bà Bùi Thị S là hợp lệ, trong thời hạn luật định tại các Điều 204, 205, 206 Luật tố tụng hành chính đủ điều kiện xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung: Xét Quyết định số 2571/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/3/2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng về việc trợ cấp thờ cúng liệt sỹ.

Ngày 20/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2053/QĐ-TTg cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho Liệt sỹ Bùi Đình A. Ngày 21/12/2018, tại gia đình ông Bùi Đình Q ở thôn Đ, xã T, huyện A, thành phố Hải Phòng đã lập Biên bản ủy quyền cho ông Bùi Đình Q là cháu nội của liệt sỹ Bùi Đình A đứng tên làm hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, nhận quyết định và các chế độ liên quan. Bên ủy quyền có ông Bùi Đình Phương là Trưởng tộc và bà Bùi Thị L là con gái liệt sỹ Bùi Đình A ký Biên bản ủy quyền, Ủy ban nhân dân xã T ký đóng dấu xác nhận. Biên bản này còn liệt kê danh sách những người là thân nhân của liệt sỹ Bùi Đình A là Bên ủy quyền nhưng những người này đã chết trước thời điểm lập Biên bản ủy quyền nên việc liệt kê như vậy là không đúng quy định.

Ngày 21/12/2018, ông Bùi Đình Q có Đơn đề nghị hưởng trợ cấp liệt sỹ, có xác nhận của UBND xã T. Ngày 07/3/2019, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2571/QĐ- SLĐTBXH về việc trợ cấp thờ cúng liệt sỹ đối với ông Bùi Đình Q, trợ cấp thờ cúng kể từ năm 2017, số tiền 500.000 đồng/năm. Tài liệu do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng cung cấp còn thể hiện có Đơn đề nghị ngày 13/3/2019 của bà Bùi Thị L là con còn lại duy nhất của Liệt sỹ Bùi Đình A ủy quyền cho cháu trưởng là Bùi Đình Q chịu trách nhiệm thờ cúng Liệt sỹ Bùi Đình A và nhận tất cả các chế độ đối với thân nhân liệt sỹ, có chứng thực của UBND xã T. Đơn này lập ngày 13/3/2019, lập sau ngày Giám đốc Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2571/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/3/2019.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đã người có công với cách mạng.

Như vậy, căn cứ vào những quy định pháp luật nêu trên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2571/QĐ-SLĐTBXH về việc trợ cấp thờ cúng liệt sỹ đối với ông Bùi Đình Q là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Tại Biên bản gia đình ngày 02/6/2011 gồm có: Bà Bùi Thị M1 là con gái; bà Bùi Thị L – là con gái; bà Đinh Thị Ng là con dâu; bà Phạm Thị M2 – là con dâu; Bùi Đình Q là cháu trưởng; Bùi Đình T là cháu nội; Bùi Đình V là cháu nội; Bùi Thị S là cháu nội. Thống nhất ủy quyền cho bà Bùi Thị S đứng các đầu đơn, các thủ tục và được hưởng các chế độ, quyền lợi sau này. UBND xã T xác nhận họp của gia đình bà Bùi Thị M1 thống nhất giao cho cháu Bùi Thị S thờ cúng liệt sỹ Bùi Đình A. Tài liệu, chứng cứ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng cung cấp gồm có: Đơn đề nghị xét chế độ liệt sỹ chống Pháp của bà Bùi Thị S, có xác nhận của UBND xã T ngày 26/4/2011; Sơ yếu lý lịch tự thuật đối với ông Bùi Đình A do bà Bùi Thị S là người kê khai lý lịch ngày 02/6/2011, có xác nhận của chính quyền địa phương; Văn bản đề nghị số 06-ĐU/VBĐN ngày 29/4/2011 của Đảng ủy xã T có nội dung đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện A xem xét hồ sơ giúp gia đình bà Bùi Thị S; Giấy báo tử của UBND huyện A, thân nhân có tên bà Bùi Thị S là cháu nội của liệt sỹ. Tuy nhiên, theo Giấy thỏa thuận ngày 03/2/2018 do ông Bùi Đình Q cung cấp thể hiện các thành viên gia đình thống nhất giải quyết khi nhận được tiền tuất của Cụ A được Nhà nước đãi ngộ bao nhiêu thì ông Quý có trách nhiệm giao lại cho bà S. Ngoài khoản tiền nói trên bà S không có yêu cầu gì khác. Mọi quyền lợi chế độ liệt sỹ của Cụ A giao lại cho ông Quý có trách nhiệm giải quyết. Bà S đã ký nhận đủ số tiền 28.340.000 đồng. Tại Biên bản đối thoại ngày 27/9/2019, ông Bùi Đình Q trình bày đã trực tiếp giao lại cho bà S số tiền 28.340.000 đồng.

Do đó, việc bà S cho rằng bà phải là người được hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ như Biên bản họp gia đình ngày 02/6/2011 là không có căn cứ chấp nhận. Từ những phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính, không chấp nhận kháng cáo của bà Bùi Thị S, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu những tài liệu tại hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, quan điểm giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Hội đồng xét xử nhận định:

 [1] Bà S khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 2571/QĐ- SLĐTBXH ngày 07/3/2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và bà cho rằng bà là người được hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ vì năm 2011 toàn thể gia đình đã có cuộc họp thống nhất bà S là người được hưởng mọi quyền lợi. Tòa án cấp phúc thẩm xét thấy, tại hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ theo Điều 10 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì nội dung thể hiện ông Quý là người được ủy quyền từ bà Bùi Thị L (là người con còn sống duy nhất của Cụ A) nhận hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ mà không phải là bà S. Tại Biên bản ủy quyền của bà Luyên cho ông Quý có xác nhận của UBND xã T nên việc ủy quyền này là hợp pháp. Vì vậy Giám đốc sở Lao động - Thuơng binh và Xã hội căn cứ vào hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, Văn bản ủy quyền nêu trên để ban hành Quyết định 2571 là đúng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, tại Giấy thỏa thuận đề ngày 03/9/2018 cũng đã thể hiện toàn thể gia đình Cụ A thống nhất ông Quý là cháu nội trưởng của Cụ A là người thờ cúng sẽ được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, bà S được nhận khoản tiền 28.340.000 đồng là tiền trợ cấp lần đầu do bà S đã có công sức trong việc làm thủ tục công nhận Cụ A là liệt sỹ.Việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 2571 đã đảm bảo đúng quy định pháp luật về thẩm quyền, trình tự thủ tục và nội dung.

[2] Về án phí: Căn cứ Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bà S thuộc trường hợp được miễn tiền án phí hành chính sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ khoản 1 Điều 30; khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính năm 2015;

- Bác kháng cáo của bà Bùi Thị S; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

- Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, quyết định:

1. Bác yêu cầu khởi kiện của bà Bùi Thị S về việc: “Yêu cầu hủy Quyết định số 2571/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/3/2019 của Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thờ cúng liệt sỹ”.

2. Về án phí sơ thẩm: Bà Bùi Thị S được miễn án phí hành chính sơ thẩm và án phí hành chính phúc thẩm.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

476
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 320/2020/HC-PT ngày 08/09/2020 về khiếu kiện quyết định hành chính

Số hiệu:320/2020/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 08/09/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về