Bản án 308/2018/HC-PT ngày 17/08/2018 về khiếu kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ CHÍ MINH

BẢN ÁN 308/2018/HC-PT NGÀY 17/08/2018 VỀ KHIẾU KIỆN HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trong ngày 17 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án thụ lý số 346/2017/TLPT-HC ngày 27 tháng 10 năm 2017 về việc “Khiếu kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 206/2017/QĐXXPT-HC ngày 08/8/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, giữa các đương sự:

Người khởi kiện: Bà Võ Thị U, sinh năm: 1961;

Địa chỉ: Ấp xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Phạm Thị Ánh H , sinh năm 1995; Theo văn bản uỷ quyền ngày 08/8/2018.

Địa chỉ: Ấp xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh: Ông Vũ Văn Q – Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên môi trường huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Phạm Thị Phương H , sinh năm;1960

Địa chỉ: , xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. (Bà H và ông Q có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Người khởi kiện – Bà Võ Thị U trình bày:

Nguồn gốc diện tích đất 13.649,6m2 của vợ chồng bà Võ Thị U và ông Phạm Thanh H . Năm 2008, ông Phạm Văn N tranh chấp đất với ông Phạm Thanh H . Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 251/2008/DS-PT ngày 24/6/2008 đã tuyên xử buộc ông Phạm Thanh H phải trả diện tích đất tranh chấp nêu trên cho ông Phạm Văn N . Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh đã thi hành bản án phúc thẩm nêu trên. Đến ngày 01/10/2015, Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tranh chấp trên cho bà Phạm Thị Phương H . Không đồng ý với việc cấp giấy cho bà Phạm Thị Phương H vì bà U vẫn canh tác trên đất và nhưng lại cấp giấy cho bà H nên bà Võ Thị U khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 151064 ngày01/10/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh cấp cho bà Phạm Thị Phương H .

Người bị kiện - Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh có văn bản trình bày:

Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Phạm Văn N và ông Phạm Thanh H , chồng bà Võ Thị U đối với thửa đất 751 và 01 phần thửa 750, tờ bản đồ số 4 diện tích 13.649,6m2 đã được giải quyết xong bằng Bản án phúc thẩm số 251/2008/DS-PT ngày 24/6/2008 nội dung buộc ông Phạm Thanh H phải có nghĩa vụ trả ông Phạm Văn N diện tích đất nêu trên. Quá trình thi hành án ông Phạm Văn N có ủy quyền cũng như làm di chúc cho bà Phạm Thị Phương H đối với toàn bộ diện tích nêu trên. Do đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh đã làm thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh thực hiện cấp giấy cho bà Phạm Thị Phương H . Sau đó, Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Phương Hạnh là hoàn toàn đúng quy định của Luật đất đai.

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan bà Phạm Thị Phương H trình bày: Thống nhất với lời trình bày của người bị kiện. Bà Phạm Thị Phương H xác định yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị U là không có căn cứ.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 75/2017/HC-ST ngày 20 tháng 9 năm 2017, Tòa án nhân dân thành tỉnh Long An quyết định:

Căn cứ Điều 30, Điều 32 và Điều 193 Luật tố tụng hành chính; Điều 99, Điều 105 Luật Đất đai; Điều 32 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Bác yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị U về việc yêu cầu huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 151064 do Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh cấp ngày 01/10/2015 cho bà Phạm Thị Phương H. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 151064 do Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh cấp ngày 01/10/2015 cho bà Phạm Thị Phương H là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra Toà án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. Ngày 05/10/2017 bà Võ Thị có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bà Phạm Thị Ánh H là người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện trình bày: Giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và ý kiến đã trình bày. Nguồn gốc đất là của ông Phạm Văn N nhưng vào năm 1994 khi ông N cùng con gái là Phạm Thị Phương H lên Tây Ninh sinh sống thì đã bán lại cho ông Phạm Thanh H 13.649,6m2 đất bằng 1.300 dạ lúa và ông H đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi ông N với ông H tranh chấp đất, Toà án xử buộc ông H trả đất cho ông N nên ông N phải là người được thụ hưởng khu đất này. Việc Uỷ ban nhân dân huyện Tân Thạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 13.649,6m2 đất nêu trên cho bà Phạm Thị Phương H là trái với quy định của pháp luật, do đó đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị U, huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Hạnh.

Ông Vũ Văn Q bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh trình bày: Vẫn giữ nguyên quan điểm theo Văn bản 135/UBND-NC ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh và đề nghị không chấp nhận đơn kháng cáo của bà Võ Thị U.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tòa án cấp phúc thẩm đã thực hiện các thủ tục tố tụng đúng theo quy định của pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm xem xét đánh giá toàn diện các chứng cứ và tuyên bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện là có cơ sở. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến trình bày và kết quả tranh tụng của các đương sự, của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phúc thẩm Hội đồng xét xử nhận định:

 [1] Về tố tụng:

1.1. Đơn kháng cáo, nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí hành chính phúc thẩm đã được đương sự thực hiện đúng quy định của pháp luật.

1.2. Tại phiên toà phúc thẩm, bà Võ Thị U vắng mặt nhưng đã ủy quyền cho bà Phạm Thị Ánh H có mặt tham gia phiên toà, Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh có đơn yêu cầu Toà án xét xử vắng mặt, bà Phạm Thị Phương H đã được Toà án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vắng mặt không có lý do chính đáng, do đó Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án.

 [2] Xét yêu cầu kháng cáo của bà Võ Thị U:

2.1 Khu đất diện tích 13.649,6m2 thuộc thửa 751 và 01 phần thửa 750, tờ bản đồ số 4, toạ lạc tại ấp 4, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đã được giải quyết bằng Bản án phúc thẩm số 251/2008/DS-PT ngày 24/6/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An. Theo nội dung bản án thì ông Phạm Thanh H phải có nghĩa vụ trả ông Phạm Văn N diện tích đất nêu trên và bản án này đã có hiệu lực pháp luật từ thời điểm tuyên án ngày 24/6/2008. Trong quá trình thi hành án, ông Phạm Văn N có lập văn bản ủy quyền cũng như làm di chúc cho con là bà Phạm Thị Phương H được đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền đối với toàn bộ diện tích nêu trên, văn bản ủy quyền và di chúc của ông N không ai tranh chấp. Từ đó Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh ban hành Quyết định số 02/QĐ-CCTHA ngày 15/6/2012 về việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án và làm thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh thực hiện cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất này cho bà Phạm Thị Phương H là đúng quy định pháp luật. Ngày 01/10/2015 bà Phạm Thị Phương H được Uỷ ban nhân dân huyện Tân Thạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 151064 đối với khu đất nêu trên. Bà Võ Thị U không đưa ra được chứng cứ có căn cứ chứng minh cho yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Phạm Thị Phương H nêu trên. Toà án cấp sơ thẩm xét xử bác yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị U phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Võ Thị U, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

 [3] Về án phí: Bà Võ Thị U phải nộp 300.000đ tiền án phí hành chính phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính;

Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bác toàn bộ kháng cáo của bà Võ Thị U; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Bác yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị U về việc yêu cầu huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 151064 do Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh cấp ngày 01/10/2015 cho bà Phạm Thị Phương H. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 151064 do Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh cấp ngày 01/10/2015 cho bà Phạm Thị Phương H là đúng quy định của pháp luật.

Về án phí phúc thẩm: Bà Võ Thị U phải chịu 300.000đ. Số tiền 300.000đ tạm ứng án phí bà U đã nộp theo biên lai thu số 0009902 ngày 16/10/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An được trừ vào tiền án phí mà bà U phải chịu.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.


255
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 308/2018/HC-PT ngày 17/08/2018 về khiếu kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Số hiệu:308/2018/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:17/08/2018
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về