Bản án 307/2019/HC-PT ngày 23/05/2019 về khiếu kiện quyết định thu hồi đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 307/2019/HC-PT NGÀY 23/05/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT

Trong ngày 23 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án hành chính phúc thẩm thụ lý số 108/2018/TLPT-HC ngày 14 tháng 3 năm 2018 về việc: “Khiếu kiện quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 01/2018/HC-ST ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Toà án nhân dân tỉnh Đăk Nông bị kháng cáo;

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 485/2019/QĐXX-PT ngày 18 tháng 04 năm 2019 giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Kim A

Địa chỉ: Thôn 5, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông.

Người đại diện theo ủy quyền của bà Anh: Ông Dương Ngọc D, sinh năm 1982. (Theo giấy ủy quyền được công chứng ngày 24/5/2018) (có mặt).

- Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Đăk Nông.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn H - Phó chủ tịch UBND huyện Đ (theo giấy ủy quyền ngày 26/10/2017) (có mặt).

Địa chỉ: xã Q, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Hạt kiểm lâm huyện Đ, tỉnh Đăk Nông - vắng mặt.

+ Ông Đặng Quang C – vắng mặt

Địa chỉ: Thôn 5, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông.

Người đại diện theo ủy quyền của ông Đặng Quang C: Ông Dương Ngọc D, sinh năm 1982. (Theo giấy ủy quyền được công chứng ngày 24/5/2018) (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 03/10/2017 và trong quá trình giải quyết vụ án, người khởi kiện bà Nguyễn Thị Kim A trình bày như sau:

Bà Kim A có một lô đất tọa lạc tại xã Q, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông. Trong quá trình sử dụng đất, bà Kim A nhận được quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường đối với việc thu hồi đất của hộ gia đình bà để xây dựng trụ sở hạt kiểm lâm huyện Đ, tỉnh Đăk Nông. Quá trình Ủy ban nhân dân huyện Đ thu hồi đất của hộ gia đình bà Kim A đã không giao quyết định thu hồi đất cho ông bà mà chỉ giao các quyết định phê duyệt phương án bồi thường. Suốt thời gian từ đó đến nay, gia đình hộ bà Kim A thường xuyên liên tục khiếu nại về việc thu hồi đất, bồi thường nhưng không được giải quyết thoả đáng.

Ngày 02/10/2017 gia đình bà Kim A mới nhận được quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Đ về việc thu hồi đất trong khu vực quy hoạch giải tỏa để xây dựng công trình trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Đ, có biên bản giao nhận kèm theo.

Bà cho rằng căn cứ theo biên bản giao nhận và Điều 116 Luật tố tụng hành chính thì thời hiệu khởi kiện vụ án vẫn còn và nội dung quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Đ trái với quy định của Luật đất đai vì những lý do sau:

- Về căn cứ pháp lý: Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của ủy ban nhân dân huyện Đ ban hành căn cứ vào công văn số 2528/UBND-TH ngày 27/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông, tuy nhiên nội dung công văn là chủ trương của ủy ban nhân dân tỉnh chứ không phải chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép thu hồi đất của gia đình bà.

- Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của ủy ban nhân dân huyện Đ căn cứ vào biên bản làm việc ngày 17/9/2007 về việc thỏa thuận chuyển đổi vị trí đất xây dựng trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm. Việc thỏa thuận này gia đình bà không biết, không được sự đồng ý của gia đình bà, trái với quy định của Luật đất đai, trái với quy hoạch tổng thể của UBND huyện Đ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông giải quyết hủy quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 07/7/2008; Vì yêu cầu hủy quyết định số 1600/QĐ- UBND ngày 07/7/2008 về việc thu hồi đất của gia đình bà nên bà cũng yêu cầu hủy Quyết định phê duyệt phương án bồi thường số 1132/QĐ-UBND ngày 08/6/2010, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường bổ sung số 3198/QĐ- UBND ngày 13/12/2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Đ do không đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn H - Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện Uỷ ban nhân dân huyện Đ trình bày:

Ngày 27/11/2006, UBND tỉnh Đăk Nông có Công văn số 2528/UBND- TH về việc chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Hạt kiểm lâm huyện Đ.

Ngày 27/8/2007, Hạt kiểm lâm huyện Đ có Tờ trình số 34/TT- KL về việc xin chuyển vị trí đất xây dựng trụ sở làm việc từ vị trí CQ 7.1 đến vị trí đất của Xưởng sơ chế đũa cũ xã Q (lô đất có ký hiệu CQ-KL). Lý do: Lô đất quy hoạch xây dựng trụ sở Hạt kiểm lâm có ký hiệu CQ 7.1 nằm trong đường cụt, không thích hợp cho việc kiểm tra, kiểm soát; diện tích quy hoạch nhỏ, ngoài xây dựng trụ sở làm việc không đủ để thiết kế xây dựng kho bảo quản tang vật, nhà ở cán bộ công chức, nhà bếp…, khu đất xây dựng lại nằm trong khu dân cư do đó phức tạp trong việc giải tỏa, di dời.

Ngày 17/9/2007, UBND huyện Đ có Biên bản làm việc về việc thỏa thuận chuyển đổi vị trí đất xây dựng Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm. Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo UBND huyện; nhân viên và Lãnh đạo phòng kinh tế - hạ tầng; nhân viên và Lãnh đạo phòng Tài nguyên - môi trường; Lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện Đ. Tại biên bản làm việc đã thống nhất chuyển đổi vị trí đất xây dựng trụ sở làm việc của Hạt kiểm lâm từ lô đất có ký hiệu CQ 7.1 sang lô đất có ký hiệu CQ-KL, diện tích khoảng 0,42 ha (trước đây lô đất này dự kiến quy hoạch khu công nghiệp). Vị trí lô đất có đặc điếm như sau: Phía Bắc lô đất giáp: Đất nông nghiệp của dân; phía Đông lô đất giáp: Đất nông nghiệp của dân; phía Tây lô đất giáp: Đường quy hoạch 19,5m; phía Nam lô đất giáp: Đường liên thôn 7; góc (tây - nam) lô đất giáp đường Quốc lộ 28. Hiện trạng lô đất: Đất nông nghiệp của dân.

Ngày 03/7/2008, Phòng tài nguyên và môi trường huyện đã có Tờ trình số 28/TTr-TNMT về việc đề nghị thu hồi đất trong khu vực quy hoạch giải tỏa để xây dựng công trình.

Ngày 07/7/2008, UBND huyện Đ ban hành Quyết định số 1600/QĐ- UBND về việc thu hồi 1301,5m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 02, 07, tờ bản đồ độc lập; đất tại xã Q của hộ bà Nguyễn Thị Kim A, thường trú tại thôn 5, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông để xây dựng công trình trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Đ.

Trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Đ, ngày 14/7/2008, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Đ có Tờ trình số 17/TTr-HĐBT về việc đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Đ. Ngày 15/7/2008, UBND huyện Đ ban hành Quyết định số 1650/QĐ- UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở làm việc hạt kiểm lâm huyện Đ, tỉnh Đăk Nông (Trong đó có thửa đất số 02, 07, tờ bản đồ độc lập,

diện tích 1301,5m2 đất trồng cây lâu năm của hộ bà Nguyên Thị Kim A).

Trên cơ sở phương án số 08/PA-HĐBT ngày 12/5/2010 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Đ lập và Biên bản thẩm định số 08/BB-TĐ ngày 26/5/2010, ngày 07/6/2010, Phòng tài nguyên và môi trường có Tờ trình số 86/TTr-TNMT về việc đề nghị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Đ. Ngày 08/6/2010, UBND huyện Đ ban hành Quyết định số 1132/QĐ- UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Đ. Quyết định số 1132/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 1650/QĐ- UBND ngày 15/7/2008 của UBND huyện Đ (Trong đó có thửa đất số 02, 07, tờ bản đồ độc lập, diện tích 1301,5m2 đất trồng cây lâu năm của hộ bà Nguyễn Thị Kim A).

Trên cơ sở Phương án số 67/PA-HĐBT ngày 23/11/2010 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Đ lập và Biên bản thẩm định số 06/BB-TĐ ngày 24/11/2010, ngày 13/12/2010, phòng Tài nguyên môi trường có Tờ trình số 267/TTr-TNMT về việc đề nghị phê duyệt phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Đ; Ngày 13/12/2010, UBND huyện Đ ban hành Quyết định số 3198/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường bổ sung bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình Trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Đ (Trong đó có thửa đất số 02, 07, tờ bản đồ độc lập, diện tích 1301,5m2 đất trồng cây lâu năm của hộ bà Nguyên Thị Kim A).

Về việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng huyện Đ kiểm kê tài sản, xác định giá trị tài sản được bồi thường, hỗ trợ:

* Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của UBND huyện Đ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Đ xác định hộ bà Nguyễn Thị Kim A được bồi thường, hỗ trợ, cụ thể:

Về đất đai: Thửa đất số 02; 07, tờ bản đồ độc lập, diện tích 1301,5 m2 đất trồng cây lâu năm. Số tiền bồi thường, hỗ trợ là 7.809.000đ.

Về cây cối, hoa màu: số tiền bồi thường, hỗ trợ là 2.655.000đ.

* Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 06/6/2010 của UBND huyện Đ về việc phê duyệt phương án số 08/PA-HĐBT ngày 12/5/2010 (thay thế Quyết định sổ 1650/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của UBND huyện Đ) xác định hộ bà Nguyễn Thị Kim A được bồi thường, hỗ trợ cụ thể:

Về đất đai: Thửa đất số 02, 07; tờ bản đồ độc lập, diện tích 1.301,5 m2 đất trồng cây lâu năm. Số tiền bồi thường, hỗ trợ 13.015.000đ.

Về cây cối, hoa màu: số tiền bồi thường, hỗ trợ 3.009.500đ.

* Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND huyện Đ về việc phê duyệt phương án bổ sung số 67/PA-HĐBT ngày 23/11/2010 xác định hộ bà Nguyễn Thị Kim A được bồi thường, hỗ trợ bổ sung, cụ thể:

Về đất đai: Số tiền bồi thường, hỗ trợ - 55.000đ.

Về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: số tiền bồi thường, hỗ trợ là 25. 920.000đ.

Ngày 06/01/2011, Hạt kiểm lâm huyện Đ chủ trì phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ Tầng và UBND xã Q có Biên bản làm việc với ông Đặng Quang C (chồng bà Nguyễn Thị Kim A) và ông Nguyễn Ngọc T liên quan đến việc giải tỏa công trình trụ sở Hạt kiểm lâm huyện. Tại buổi làm việc, ông Đặng Quang C có ý kiến: “Đề nghị xem xét lại phương án bồi thường, hỗ trợ của gia đình ông, tính toán như vậy chưa thỏa đáng và ông không nhất trí với số tiền đền bù của gia đình...” (nội dung có thể hiện trong biên bản làm việc). Ông Đặng Quang C đã đồng ý nội dung trong biên bản làm việc và ký, ghi rõ họ tên.

Ngày 26/01/2011 và 28/7/2011, bà Nguyễn Thị Kim A thường trú tại bon Sar Diêng (thôn 5), xã Q, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông đã có đơn kiến nghị gửi đến Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Đ và Hạt kiểm lâm huyện Đ. Trong đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Kim A ghi rõ nội dung: “Thực hiện việc thu hồi UBND huyện Đ để xây dựng trụ sở Hạt kiểm lâm huyện; để kịp tiến độ xây dựng công trình Hạt kiểm lâm huyện Đ, gia đình tôi đã thỏa thuận cho Hạt kiểm lâm tiến hành xây dựng nhà làm việc trên phần đất của gia đình tôi. Trong khi chờ đợi Hội đồng tính toán bồi thường, gia đình tôi đã chấp hành chủ trương của huyện Đ về việc thu hồi đất nhưng phương án bồi thường của huyện là chưa thỏa đáng như quy định”.

Mặt khác, tại thời điểm ngày 07/7/2008, UBND huyện Đ ban hành quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.301, 5m2 đất nông nghiệp của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kim A nằm trong khu vực quy hoạch giải tỏa để xây dựng công trình trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Đ thì ông Đặng Quang C chồng bà Nguyễn Thị Kim A đang là công chức địa chính UBND xã Q, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông.

Từ những nội dung trên thấy rằng Hộ bà Nguyễn Thị Kim A đã biết được Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của ủy ban nhân dân huyện Đ về việc thu hồi 1.301,5m2 đất nông nghiệp của gia đình bà nằm trong khu vực quy hoạch giải tỏa để xây dựng công trình trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Đ, Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND huyện Đ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Đ và Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND huyện Đ về việc phê duyệt phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Đ.

Ủy ban nhân dân huyện Đ đề nghị Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án hành chính do thời hiệu khởi kiện đã hết.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Hạt kiểm lâm huyện Đ, tỉnh Đăk Nông trình bày:

- Về chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Đăk Nông chấp nhận chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của Hạt kiểm lâm huyện Đ theo Công văn số 2528/UBND-TH ngấy 27/11/2006. Theo đó, UBND tỉnh Đăk Nông giao cho Chi cục kiểm lâm tỉnh làm chủ đầu tư, lập dự án đầu tư xây dựng.

- Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Đ về việc thu hồi đất trong khu vực quy hoạch giải tỏa để xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Đ đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kim A là có căn cứ.

- Về Quỵết định số 1132/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND huyện Đ về việc phê duyệt phương án số 08/PA-HĐBT ngày 12/5/2010 (thay thế Quyết định sổ 1650/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của UBND huyện Đ) và Quỵết định số 3198/QĐ-UBND ngàỵ 13/12/2010 của UBND huyện Đ về việc phê duyệt phương án bổ sung số 67/PA-HĐBT ngày 23/11/2010 xác định hộ bà Nguyễn Thị Kim A được bồi thường, hỗ trợ bổ sung, cụ thể như phần đại diện của UBND huyện Đ trình bày, Hạt kiểm lâm huyện Đ không có ý kiến gì khác.

Sau khi tiến hành xong các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình: Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Đ, Chi cục kiểm lâm tỉnh Đăk Nông đã tiến hành lập hồ sơ xây dựng trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Đ theo quy định hiện hành.

Đến tháng 12/2011 việc đầu tư xây dựng các hạng mục của công trình Trụ sở làm việc hạt kiểm lâm huyện Đ hoàn thành và tiến hành bàn giao cho Hạt kiểm lâm huyện Đ quản lý, sử dụng với tổng diện tích khuôn viên 4.492,5 m2.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đặng Quang C (Người đại diện theo ủy quyền là ông Đỗ Mạnh T): Đồng ý với ý kiến của bà Nguyễn Thị Kim A.

Tại bản án hành chính sơ thẩm số 01/2018/HC-ST ngày 08/02/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông quyết định:

Bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Kim A về việc yêu cầu hủy quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk G'long về việc thu hồi đất trong khu vực quy hoạch giải tỏa để xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Đ; Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Đ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Đ; Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Đ về việc phê duyệt phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Đ.

Án sơ thẩm tuyên án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

22/02/2018, người đại diện ủy quyền của người khởi kiện kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm.

Quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bà Kim A không chứng minh được nguồn gốc diện tích đất trên khi thu hồi đất để xây dựng trụ sở Hạt kiểm lâm, Ủy ban nhân dân huyện Đ đã xem xét bồi thường đất, cây trồng trên cũng như hỗ trợ chuyển đổi là đã đảm bảo quyền lợi cho bà Kim A. Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện là đúng. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo, giữ y án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, lời trình bày của đương sự, cho thấy việc Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Kim A là có căn cứ bởi các lẽ sau:

[1] Xét về nguồn gốc đất: Bà Kim A cho rằng diện tích đất mà Ủy ban nhân dân huyện Đ thu hồi là do bà sang nhượng lại của người khác. Song bà không có chứng cứ chứng minh, quá trình quản lý sử dụng bà Kim A cũng không tiến hành đăng ký kê khai theo quy định. Tuy nhiên, khi thu hồi diện tích đất trên để làm trụ sở Hạt kiểm lâm huyện, Ủy ban nhân dân huyện Đ xác định bà là người trực tiếp đang quản lý sử dụng đất nên tỉnh đã bồi thường diện tích đất trên cho bà, tài sản có trên đất và hỗ trợ chuyển đổi hành nghề với số tiền trên 41 triệu đồng là có lợi cho bà Kim A.

[2] Quá trình thu hồi đất và giải quyết đền bù: Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk. Ngày 07/7/2008 Ủy ban nhân dân huyện Đ ban hành quyết định số 1600/QĐ – UBND về việc thu hồi 1.301,5m2 của hộ bà Nguyễn Thị Kim A để làm trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện, huyện đã ban hành quyết định 1132/QĐ- UBND ngày 08/6/2010 về việc phê duyệt phương án bồi thường, không dừng lại ở đó ngày 13/12/2010 Ủy ban nhân dân huyện Đ ban hành quyết định 3198/QĐ – UBND phê duyệt phương án bồi thường bổ sung cho những người có đất bị thu hồi của dự án trụ sở Hạt kiểm lâm trong đó có hộ bà Kim A. Nêu quá trình giải quyết để thấy rằng khi phát hiện giá đền bù chưa hợp lý, Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định phê duyệt bổ sung mức đền bù kịp thời. Việc bà Nguyễn Thị Kim A yêu cầu bồi thường diện tích đất của bà theo giá đất liền kề khu dân cư, trong khi nguyên thủy đã là đất nông nghiệp là không có căn cứ.

Từ những phân tích trên không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông bà Nguyễn Thị Kim A. Giữ y án sơ thẩm.

Do kháng cáo không được chấp nhận nên bà Nguyễn Thị Kim A phải chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính.

QUYẾT ĐỊNH

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim A. Giữ y án sơ thẩm số 01/2018/HC-ST ngày 08/02/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông.

Căn cứ khoản 4 Điều 32; điểm a khoản 2 Điều 193; Điều 348 Luật tổ tụng hành chính; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Kim A về việc yêu cầu hủy các quyết định sau:

- Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk G'long về việc thu hồi 1.301,5m2 cảu bà Nguyễn Thị Kim A.

- Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Đ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Đ về việc phê duyệt phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Về án phí: Bà Nguyễn Thị Kim A phải chịu án phí sơ thẩm và án phí phúc thẩm. Chuyển số tiền tạm ứng án phí (theo biên lai thu số 0001105 ngày 12/10/2017 và biên lai thu số 0001176 ngày 01/3/2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Đăk Nông) thành án phí sơ thẩm và án phí phúc thẩm.

Các nội dung khác của quyết định sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


109
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 307/2019/HC-PT ngày 23/05/2019 về khiếu kiện quyết định thu hồi đất

Số hiệu:307/2019/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 23/05/2019
Là nguồn của án lệ
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về