Bản án 29/2020/DS-ST ngày 27/08/2020 về tranh chấp hợp đồng tặng cho QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở; hủy giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 29/2020/DS-ST NGÀY 27/08/2020 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QSDĐ, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở; HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

60
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 29/2020/DS-ST ngày 27/08/2020 về tranh chấp hợp đồng tặng cho QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở; hủy giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở

    Số hiệu:29/2020/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Tiền Giang
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:27/08/2020
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về