Bản án 29/2020/DS-ST ngày 21/09/2020 về tranh chấp nợ hụi

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HẢI, TỈNH BẠC LIÊU

 BẢN ÁN 29/2020/DS-ST NGÀY 21/09/2020 VỀ TRANH CHẤP NỢ HỤI

 Ngày 21 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông Hải xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 119/2020/TLST-DS ngày 28 tháng 5 năm 2020 về việc “tranh chấp hụi”, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số:50/2020/QĐXXST-DS ngày 14 tháng 8 năm 2020 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: chị Nguyễn Kim Th, sinh năm 1982 Địa chỉ: Ấp H 1, xã LĐ, huyện ĐH, tỉnh Bạc Liêu.

Bị đơn: bà Phan Thu Th1, sinh năm 1967 Địa chỉ: Ấp BC, xã ĐH, huyện ĐH, tỉnh Bạc Liêu.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Nguyễn Thanh B, sinh năm 1962 Địa chỉ: Ấp BC, xã ĐH, huyện ĐH, tỉnh Bạc Liêu.

(chị Th có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, bà Th1 và ông B vắng mặt)

 NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện ngày 18/5/2020 và trong quá trình tố tụng, chị Nguyễn Kim Th trình bày:

Chị là chủ hụi, bà Th1 là hụi viên có tham gia giao dịch các chưng hụi cụ thể như sau:

- Hụi 1.000.000 đồng/01 chưng, dây hụi có 29 chưng, mở ngày 20/3/2017, hụi 01 tháng khui 01 lần, bà Th1 tham gia 01 chưng, hụi hiện nay đã mãn, bà Th1 hốt hụi nhưng không đóng tiền hụi chết đầy đủ, tính đến mãn hụi tiền hụi chết bà Th1 còn nợ là 15.000.000 đồng.

- Hụi 4.000.000 đồng/01 chưng, dây hụi có 26 chưng, mở ngày 15/8/2017, hụi 01 tháng khui 01 lần, bà Th1 tham gia 01 chưng, hụi hiện nay đã mãn, bà Th1 hốt hụi nhưng không đóng tiền hụi chết đầy đủ, tính đến mãn hụi tiền hụi chết bà Th1 còn nợ là 72.000.000 đồng.

- Hụi 2.000.000 đồng/01 chưng, dây hụi có 20 chưng, mở ngày 30/10/2016, hụi 01 tháng khui 01 lần, bà Th1 tham gia 01 chưng, hụi hiện nay đã mãn, bà Th1 hốt hụi nhưng không đóng tiền hụi chết đầy đủ, tính đến mãn hụi tiền hụi chết bà Th1 còn nợ là 2.000.000 đồng.

Tổng số tiền bà Th1 còn nợ là 89.000.000 đồng, bà Th1 có trả được 8.500.000 đồng, số tiền còn lại 80.500.000 đồng chị yêu cầu bà Th1 có trách nhiệm trả.

Trong quá trình giao dịch hụi chồng của bà Th1 là ông Nguyễn Thanh B có biết. Do vậy, chị yêu cầu bà Th1 và ông B cùng có trách nhiệm trả 80.500.000 đồng.

Tại đơn khởi kiện chị yêu cầu bà Th1 và ông B trả 81.000.000 đồng, nay chỉ yêu cầu trả 80.500.000 đồng.

Tại biên bản ghi lời khai và biên bản hòa giải ngày 18/6/2020 bà Phan Thu Th1 trình bày:

Bà thừa nhận có tham gia các chưng hụi như chị Th trình bày là đúng, các dây hụi hiện nay đều đã mãn. Tính đến khi mãn hụi thì tiền hụi chết bà còn nợ chị Th 81.000.000 đồng và đồng ý trả cho chị Th.

Tiền hốt hụi là để phục vụ kinh tế gia đình, chồng bà là Nguyễn Thanh B có biết và đồng ý cùng bà trả nợ.

Tại biên bản làm việc ngày 27/7/2020, ông Nguyễn Thanh B trình bày:

Ông có biết việc bà Th1 tham gia các dây hụi do chị Th làm chủ, theo ông biết tiền hụi chết bà Th1 còn nợ chị Th là 81.000.000 đồng, ông đồng ý cùng bà Th1 trả số tiền trên cho chị Th.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hải tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:

Về thủ tục tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa là đúng theo quy định của pháp luật. Việc chấp hành pháp luật tố tụng của nguyên đơn là đúng theo quy định, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chưa chấp hành đúng theo giấy triệu tập của Tòa án.

Về nội dung vụ án: chị Nguyễn Kim Th yêu cầu bà Phan Thu Th1 trả 80.500.000 đồng tiền hụi. Qua làm việc, bà Th1 và ông B thừa nhận có nợ và đồng ý trả 81.000.000 đồng cho chị Th. Do vậy cần buộc bà Th1 và ông B cùng có nghĩa vụ trả cho chị Th 80.500.000 đồng là phù hợp.

Đình chỉ xét xử yêu cầu của chị Th đối với số tiền 500.000 đồng.

Án phí đương sự phải chịu theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu toàn bộ các tài liệu, chứng cứ có lưu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở phát biểu của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định nội dung vụ án như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng: chị Nguyễn Kim Th khởi kiện tranh chấp hụi với bà Phan Thu Th1; bà Th1 có địa chỉ tại xã ĐH, huyện ĐH, tỉnh Bạc Liêu. Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Đông Hải.

Chị Nguyễn Kim Th có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bà Phan Thu Th1 và ông Nguyễn Thanh B đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai để dự phiên tòa nhưng vắng mặt. Căn cứ vào khoản 1 và khoản Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự.

Trong quá trình tố tụng chị Th rút một phần yêu cầu khởi kiện số tiền 500.000 đồng. Căn cứ vào khoản 2 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự, đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện số tiền 500.000 đồng.

[2] Về nội dung vụ án:

[2.1]. Chị Th khởi kiện yêu cầu bà Th1 trả 80.500.000 đồng tiền hụi. Tại biên bản ghi lời khai và biên bản hòa giải ngày 18/6/2020, bà Th1 thừa nhận có tham gia giao dịch hụi do chị Th làm chủ, bà có hốt hụi và có nợ tiền hụi chết 81.000.000 đồng và đồng ý trả. Tại biên bản làm việc ngày 27/7/2020, ông B thừa nhận có biết việc bà Th1 giao dịch hụi với chị Th và đồng ý cùng bà Th1 trả tiền hụi chết cho chị Th. Căn cứ vào khoản 2 Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử công nhận là sự thật và buộc bà Th1 và ông B cùng có trách nhiệm trả cho chị Th 80.500.000 đồng.

Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch buộc bà Th1 và ông B phải nộp số tiền 80.500.000 đồng x 5% = 4.025.000 đồng. Hoàn trả cho chị Th tiền tạm ứng án phí 2.025.000 đồng.

Quan điểm của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa là phù hợp, Hội đồng xét xử chấp nhận.

Vì các lẽ nêu trên,

 QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; Điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 2 Điều 92, khoản 1, 3 Điều 228, khoản 2 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự. Điều 471 của Bộ luật dân sự năm 2015;

Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường.

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

1/. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Kim Th đối với bà Phan Thu Th1 và ông Nguyễn Thanh B.

Buộc bà Phan Thu Th1 và ông Nguyễn Thanh B có nghĩa vụ trả cho chị Nguyễn Kim Th số tiền hụi 80.500.000 đồng (tám mươi triệu năm trăm nghìn đồng).

2/. Đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Kim Th số tiền 500.000 đồng.

3/. Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch buộc bà Phan Thu Th1 và ông Nguyễn Thanh B phải nộp số tiền 4.025.000 đồng. Hoàn trả cho chị Nguyễn Kim Th tiền tạm ứng án phí 2.025.000 đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0007649 đã nộp ngày 28/5/2020. Các khoản tiền đương sự nhận và nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Hải.

4/. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, cho đến khi thi hành xong tất cả các khoảng tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu thêm khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ Luật dân sự.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án xử sơ thẩm công khai, đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

296
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 29/2020/DS-ST ngày 21/09/2020 về tranh chấp nợ hụi

Số hiệu:29/2020/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đông Hải - Bạc Liêu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 21/09/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về