Bản án 29/2019/DSPT ngày 04/04/2019 về tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

BẢN ÁN 29/2019/DSPT NGÀY 04/04/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 04 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số 32/2019/DSPT ngày 28/01/2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 21/2018/DSST ngày 27/11/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Bình Long bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 49/2019/QĐPT-DS ngày 21 tháng 3 năm 2019 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Cụ Nguyễn Văn X, sinh năm 1926 (có mặt) Địa chỉ: Khu phố P, phường P, thị xã B, tỉnh Bình Phước.

Người đại diện theo ủy quyền của cụ X: Ông Nguyễn Trọng T, sinh năm 1959 (có mặt); Địa chỉ: Số 47 đường L, phường T, Thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Bị đơn: - Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1961 (vắng mặt); Địa chỉ: Số 788, Đại lộ B, phường H, Thành phố T, tỉnh Bình Dương.

- Nguyễn Thị Mỹ C, sinh năm 1961 (có mặt) Địa chỉ: Khu phố P, phường P, thị xã B, tỉnh Bình Phước.

Người đại diện theo ủy quyền của ông H: Bà Nguyễn Thị Mỹ C, sinh năm 1961.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

- Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1952 (có mặt); Địa chỉ: Số 778, Đại lộ B, tổ 7, khu phố 6, phường H, Thành phố T, tỉnh Bình Dương. Chổ ở hiện nay: Số 86/3 đường N, phường H, Thành phố T, tỉnh Bình Dương.

- Bà Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1956 (có mặt); Địa chỉ cư trú: Số 1352/3, khu phố 4, phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện theo ủy quyền của bà Hai, bà Phương: Ông Nguyễn Trọng T, sinh năm 1959. Địa chỉ: Số 47 đường L, phường T, Thành phố B, tỉnh Đồng Nai.

- UBND thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Hồng Phương – Chức vụ: Chủ tịch

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Tô Mạnh Hà – Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bình Long (vắng mặt)

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước;

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Hoàng Lâm – Chức vụ: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hoàng Phương – Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bình Long (vắng mặt)

- Văn phòng công chứng Huỳnh Hùng Dũng; Địa chỉ: Số 156 đường Nguyễn Huệ, khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Hùng Dũng – Chức vụ: Trường Văn phòng công chứng (có đơn xin xét xử vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 20/3/2018, các biên bản lấy lời khai và trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn Cụ Nguyễn Văn X và người đại diện theo ủy quyền của cụ X là Ông Nguyễn Trọng T trình bày:

Cụ Nguyễn Văn X và cụ Nguyễn Thị Nầy (đã chết năm 2011) có tài sản chung là diện tích 23.587m2, thửa đất số 203, tờ bản đồ số 39 tọa lạc tại ấp Phú Long, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, đất đã được Ủy ban nhân dân huyện Bình Long (Nay là thị xã Bình Long) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ102564 ngày 22/4/2004 cho cụ X. Ngày 28/9/2017 cụ X có đến Văn phòng Công chứng Huỳnh Hùng Dũng để lập hợp đồng ủy quyền cho con trai là Ông Nguyễn Văn H quản lý thửa đất nêu trên. Tuy nhiên, khi đến Văn phòng Công chứng ông Hùng và bà Chung (bà Chung cũng là con của cụ X) đã có hành vi gian dối đề nghị Văn phòng Công chứng lập hợp đồng tặng cho diện tích đất 23.587m2 cho ông Hùng và bà Chung. Do không đọc lại nội dung hợp đồng nên cụ X đã đồng ý ký tên trong hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. Sau đó, ông Hùng và bà Chung đã tiến hành làm thủ tục sang tên Giấy CNQSDĐ đối với thửa đất trên cho ông Hùng và bà Chung cùng đứng tên. Khi biết sự việc cụ X đã yêu cầu ông Hùng và bà Chung cùng đến Văn phòng công chứng Huỳnh Hùng Dũng để yêu cầu hủy bỏ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã ký nhưng ông Hùng, bà Chung không đồng ý. Nay cụ X khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết:

- Hủy bỏ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có số công chứng 006998 ngày 28/9/2017 của Văn phòng Công chứng Huỳnh Hùng Dũng giữa cụ X và ông Hùng, bà Chung vì bị lừa dối. Đồng thời, thửa đất trên là tài sản chung của cụ X và cụ Nầy, hai cụ có 05 người con gồm: Nguyễn Thị Hai, Nguyễn Văn Việt (đã chết năm 2011, ông Việt không có vợ con), Nguyễn Thị Mỹ Phương, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Thị Mỹ Chung, năm 2012 cụ Nầy chết không để lại di chúc nên việc cụ X tặng cho ông Hùng, bà Chung toàn bộ thửa đất trên là vi phạm quyền thừa kế của những người con còn lại.

- Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 548820 và số CI 548789 cùng có số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 00720 ngày 30/10/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp cho Ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị Mỹ Chung.

Theo đơn yêu cầu độc lập ngày 15/6/2018, các biên bản lấy lời khai và trong quá trình giải quyết vụ án người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Hai, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương và người đại diện theo ủy quyền của bà Hai, bà Phương là Ông Nguyễn Trọng T trình bày:

Diện tích đất 23.587m2, thuộc thửa số 203, tờ bản đồ số 39 tọa lạc tại ấp Phú Long, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước là tài sản chung của cha, mẹ bà Hai, bà Phương là Cụ Nguyễn Văn X và cụ Huỳnh Thị Nầy. Cụ X và cụ Nầy có 05 người con gồm: Bà Nguyễn Thị Hai, ông Nguyễn Văn Việt (đã chết năm 2011, ông Việt không có vợ con), bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, Ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị Mỹ Chung. Năm 2012 cụ Nầy chết không để lại di chúc nên việc cụ X lập hợp đồng tặng cho ông Hùng, bà Chung toàn bộ diện tích đất 23.587m2 trong đó có phần di sản thừa kế do mẹ là cụ Nầy để lại là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Hai và bà Phương. Do đó, bà Hai và bà Phương có yêu cầu độc lập yêu cầu Tòa án giải quyết:

- Hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có số công chứng 006998 ngày 28/9/2017 của Văn phòng Công chứng Huỳnh Hùng Dũng.

- Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 548820 và số CI 548789 cùng có số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 00720 ngày 30/10/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp cho Ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị Mỹ Chung (đồng sở hữu quyền sử dụng đất).

Theo các biên bản lấy lời khai và trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn Bà Nguyễn Thị Mỹ C, đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Nguyễn Văn Hùng trình bày:

Ngày 28/9/2017 cụ X tự nguyện cùng bà Chung và ông Hùng đến Văn phòng công chứng Huỳnh Hùng Dũng để lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 23.587m2, thuộc thửa số 203, tờ bản đồ số 39 tọa lạc tại ấp Phú Long, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, đất đã được Ủy ban nhân dân huyện Bình Long (nay là thị xã Bình Long) cấp Giấy CNQSDĐ số Đ102564 ngày 22/4/2004 đứng tên cụ X. Tại Văn phòng công chứng, cụ X là người cung cấp các tài liệu liên quan để làm thủ tục tặng cho diện tích đất 23.587m2 cho ông Hùng, bà Chung. Sau khi lập hợp đồng công chứng, cụ X là người trực tiếp nộp phí công chứng. Bà Chung khẳng định việc cụ X lập hợp đồng tặng cho diện tích 23.587m2 cho ông Hùng, bà Chung là đúng quy định pháp luật vì khi lập hợp đồng tặng cho cụ X hoàn toàn minh mẫn, tự nguyện và đã được Văn phòng công chứng công chứng theo quy định pháp luật. Hơn nữa, đây là tài sản riêng của cụ X được ông Việt cho riêng vào năm 1991. Ngày 30/10/2017 ông Hùng, bà Chung đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp Giấy CNQSDĐ đối với thửa đất trên. Do đó, ông Hùng, bà Chung không đồng ý yêu cầu khởi kiện của cụ X và yêu cầu độc lập của bà Hai, bà Phương.

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan Văn phòng công chứng Huỳnh Hùng Dũng trình bày:

Ngày 28/9/2017 Văn phòng công chứng Huỳnh Hùng Dũng có tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng về việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa Cụ Nguyễn Văn X và Ông Nguyễn Văn H, bà Nguyễn Thị Mỹ Chung. Tại Văn phòng công chứng cụ X, ông Hùng, bà Chung yêu cầu Văn phòng lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đối với diện tích 23.587m2 tọa lạc tại ấp Phú Long, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, đất đã được UBND huyện Bình Long cấp Giấy CNQSDĐ số Đ102564 ngày 22/4/2004CNQSDĐ cho cụ X. Qua xem xét các tài liệu do cụ X cung cấp gồm các Giấy CNQSSĐ đứng tên cụ X, sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của cụ X, Văn phòng công chứng thấy rằng diện tích đất trên là tài sản riêng của cụ X nên việc cụ X tự nguyện tặng cho ông Hùng và bà Chung là phù hợp quy định pháp luật nên Văn phòng Công chứng đã lập hợp đồng tặng cho và đã đọc lại toàn bộ nội dung hợp đồng cho cụ X nghe. Sau khi nghe toàn bộ nội dung hợp đồng, cụ X đã tự nguyện ký tên lên từng trang của hợp đồng nên văn phòng mới ra lời chứng. Do đó, việc Văn phòng công chứng tiến hành công chứng Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 0006998 ngày 28/9/2017 giữa cụ X và ông Hùng, bà Chung là đúng quy định của pháp luật. Đối với yêu cầu khởi kiện của cụ X và bà Hai, bà Phương Văn phòng không có ý kiến gì.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước – do ông Nguyễn Văn Phương là người đại diện theo ủy quyền trình bày:

Ngày 30/10/2017 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bình Long căn cứ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 006998 ngày 28/9/2017 do Văn phòng công chứng Huỳnh Hùng Dũng chứng nhận tham mưu Văn phòng đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị Mỹ Chung (đồng sở hữu quyền sử dụng đất) theo đúng trình tự thủ tục quy định pháp luật. Đối với yêu cầu khởi kiện của cụ X, bà Hai, bà Phương Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước không có ý kiến gì, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân thị xã Bình Long – do ông Tô Mạnh Hà là người đại diện theo ủy quyền trình bày:

Diện tích đất 23.587m2, thửa đất số 203, tờ bản đồ số 39 tọa lạc tại ấp Phú Long, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, đất đã được UBND huyện Bình Long (Nay là thị xã Bình Long) cấp Giấy CNQSDĐ số Đ102564 ngày 22/4/2004 cho cụ X, trước đây có nguồn gốc từ thửa đất có diện tích 30.374 m2 đã được UBND huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé (nay là thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) cấp Giấy CNQSDĐ có số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 266/QSDĐ cho cá nhân Cụ Nguyễn Văn X.

Năm 2004 cụ X làm thủ tục xin cấp đổi Giấy CNQSDĐ đối với thửa đất trên. Theo đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất ngày 20/11/2003 người đứng tên xin đăng ký là hộ Cụ Nguyễn Văn X, bà Huỳnh Thị Nầy. Tuy nhiên, sổ hộ khẩu cụ X nộp kèm theo đơn chỉ có cụ X, không có bà Nầy, cụ X không nộp được giấy chứng nhận kết hôn nên UBND huyện Bình Long cấp Giấy CNQSDĐ số Đ102564 ngày 22/4/2004 với diện tích 23.587m2 (do đã chuyển nhượng một phần diện tích cho những người khác) cho hộ Cụ Nguyễn Văn X nhưng thực chất chỉ có một mình Cụ Nguyễn Văn X trong sổ hộ khẩu. Hiện nay cụ X, bà Hai, bà Phương khởi kiện UBND thị xã Bình Long không có ý kiến gì, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 21/2019/DSST ngày 27/01/2019 của Tòa án nhân dân thị xã Bình Long quyết định:

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Cụ Nguyễn Văn X và yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Hai, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương về việc tranh chấp yêu cầu:

Hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có số công chứng 006998 ngày 28/9/2017 của Văn phòng Công chứng Huỳnh Hùng Dũng.

Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 548820 và số CI 548789 cùng có số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 00720 ngày 30/10/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp cho Ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị Mỹ Chung.

Ngoài ra, bản án còn quyết định về phần án phí, chi phí tố tụng, nghĩa vụ thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định pháp luật.

Ngày 10/12/2018 nguyên đơn Cụ Nguyễn Văn X, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Hai, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương có đơn kháng cáo toàn bộ bản sơ thẩm, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số công chứng 0006998 ngày 28/9/2017 giữa cụ X và ông Hùng, bà Chung; hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp cho ông Hùng, bà Chung.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước:

- Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử: Kể từ ngày thụ lý vụ án và tại phiên tòa Thẩm phán và Hội đồng xét xử tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

- Về nội dung giải quyết vụ án: Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự đã thống nhất thỏa thuận các nội dung: Hủy Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 006998 quyển số 01/2017/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/9/2017 đã được công chứng tại Văn phòng công chứng Huỳnh Hùng Dũng giữa Cụ Nguyễn Văn X và Ông Nguyễn Văn H, bà Nguyễn Thị Mỹ Chung đối với diện tích đất 23.587m2 thuộc thửa đất số 203, tờ bản đồ số 39 tọa lạc tại ấp Phú Long, xã

Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, đất đã được UBND huyện Bình Long cấp Giấy CNQSDĐ số Đ 102564 ngày 22/4/2004 cho Cụ Nguyễn Văn X. Giao cho Cụ Nguyễn Văn X và Ông Nguyễn Văn H được toàn quyền quản lý, sử dụng chung diện tích đất 23.587m2 nêu trên. Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi lại Giấy CNQSDĐ đã cấp cho ông Hùng, bà Chung để cấp lại cho cụ X và ông Hùng. Về án phí các đương sự tự nguyện chịu theo quy định pháp luật; Chi phí tố tụng 3.000.000 đồng cụ X tự nguyện chịu. Việc các đương sự thỏa thuận là hoàn toàn tự nguyện, đúng quy định pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 300; khoản 2 Điều 308, 309 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 sửa án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận nêu trên giữa các đương sự.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, thẩm vấn công khai các đương sự tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, sau khi nghe ý kiến của Kiểm sát viên, các đương sự, Hội đồng xét xử nhận định:

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn Cụ Nguyễn Văn X, bị đơn Ông Nguyễn Văn H, bà Nguyễn Thị Mỹ Chung (bà Chung đại diện cho ông Hùng), người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Hai, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương và người đại diện theo ủy quyền của cụ X, bà Hai, bà Phương là Ông Nguyễn Trọng T đã thống nhất thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án như sau:

- Hủy Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 006998 quyển số 01/2017/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/9/2017 đã được công chứng tại Văn phòng công chứng Huỳnh Hùng Dũng giữa Cụ Nguyễn Văn X và Ông Nguyễn Văn H, bà Nguyễn Thị Mỹ Chung đối với diện tích đất 23.587m2 thuộc thửa đất số 203, tờ bản đồ số 39 tọa lạc tại ấp Phú Long, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước;

- Giao lại diện tích đất 23.587m2 nêu trên cho Cụ Nguyễn Văn X và Ông Nguyễn Văn H được toàn quyền quản lý, sử dụng chung;

- Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy CNQSDĐ đã cấp cho ông Hùng, bà Chung để cấp lại cho cụ X và ông Hùng theo quy định pháp luật;

- Về án phí các đương sự tự nguyện chịu theo quy định của pháp luật;

- Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản 3.000.000 đồng cụ X tự nguyện chịu.

Xét thấy, sự thỏa thuận nêu trên của cụ X, bà Chung, bà Hai, bà Phương là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội nên cần sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

[2] Án phí sơ thẩm: Các đương sự Cụ Nguyễn Văn X, bà Nguyễn Thị Hai, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương mỗi người phải chịu 300.000 đồng. Tuy nhiên, do cụ X, bà Hai, bà Phương là người cao tuổi nên được miễn toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm.

[3] Chi phí tố tụng là 3.000.000 đồng, Cụ Nguyễn Văn X tự nguyện chịu. Do cụ X đã nộp số tiền trên nên được khấu trừ vào số tiền cụ X đã nộp.

[4] Án phí phúc thẩm: Các đương sự Cụ Nguyễn Văn X, bà Nguyễn Thị Hai, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương mỗi người phải chịu 300.000 đồng. Tuy nhiên, do cụ X, bà Hai, bà Phương là người cao tuổi nên được miễn toàn bộ án phí dân sự phúc thẩm.

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước phù hợp quy định pháp luật nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 300, khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự 2015;

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Toà án;

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn Cụ Nguyễn Văn X, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Hai, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương.

Áp dụng khoản 2 Điều 3 Bộ luật dân sự 2015.

Công nhận sự thỏa thuận giữa nguyên đơn Cụ Nguyễn Văn X, bị đơn Ông Nguyễn Văn H, bà Nguyễn Thị Mỹ Chung và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Hai, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương.

Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 21/2019/DSST ngày 27/01/2019 của Tòa án nhân dân thị xã Bình Long.

- Hủy Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 006998 quyển số 01/2017/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/9/2017 đã được công chứng tại Văn phòng công chứng Huỳnh Hùng Dũng giữa Cụ Nguyễn Văn X và Ông Nguyễn Văn H, bà Nguyễn Thị Mỹ Chung đối với diện tích đất 23.587m2 thuộc thửa đất số 203, tờ bản đồ số 39 tọa lạc tại ấp Phú Long, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

- Cụ Nguyễn Văn X, Ông Nguyễn Văn H được quyền quản lý, sử dụng chung diện tích đất 23.587m2 thuộc thửa đất số 203, tờ bản đồ số 39 tọa lạc tại ấp Phú Long, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước (đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp Giấy CNQSDĐ số CI 548789 ngày 30/10/2017 cho bà Nguyễn Thị Mỹ Chung và Giấy CNQSDĐ số CI 548820 ngày 30/10/2017 cho Ông Nguyễn Văn H).

- Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 548789 ngày 30/10/2017 cấp cho bà Nguyễn Thị Mỹ Chung và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 548820 ngày 30/10/2017 cấp cho Ông Nguyễn Văn H.

- Cụ Nguyễn Văn X và Ông Nguyễn Văn H được quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.

Án phí sơ thẩm: Miễn toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm cho Cụ Nguyễn Văn X, bà Nguyễn Thị Hai, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương. Chi cục thi hành án dân sự thị xã Bình Long hoàn trả lại Cụ Nguyễn Văn X số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0004099 ngày 27/4/2018.

Chi phí tố tụng: Cụ Nguyễn Văn X tự nguyện chịu 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng chi phí 3.000.000 đồng cụ X đã nộp theo phiếu thu số 19 ngày 06/8/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Bình Long.

Án phí phúc thẩm: Miễn toàn bộ án phí phúc thẩm cho Cụ Nguyễn Văn X, bà Nguyễn Thị Hai, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


324
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về