Bản án 286/2017/HC-PT ngày 12/10/2017 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực giáo dục và bồi thường thiệt hại

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 286/2017/HC-PT NGÀY 12/10/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Ngày 12 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 228/2017/TLPT-HC ngày 08 tháng 8 năm 2017 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực giáo dục và bồi thường thiệt hại”.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2017/HCST ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 522/2017/QĐ - PT ngày 18 tháng 9 năm 2017 giữa các đương sự:

- Người khởi kiện:

1. Chị Lê Thị V, sinh năm 1991 (có đơn xin xét xử vắng mặt)

Địa chỉ: tổ 5, phường N1, thị xã G, tỉnh Đắk Nông

2. Chị Trần Thị Châu N, sinh năm 1993 (có mặt)

Địa chỉ: tổ 2, phường N1, thị xã G, tỉnh Đắk Nông

3. Chị Đặng Thị S, sinh năm 1990 (có mặt)

Địa chỉ: tổ 5, phường N2, thị xã G, tỉnh Đắk Nông

4. Chị Trần Thị V1, sinh năm 1991 (có mặt)

Địa chỉ: tổ 5, phường N3, thị xã G, tỉnh Đắk Nông.

5. Chị Hồ Thị H, sinh năm 1989 (có mặt)

Địa chỉ: tổ 3, phường N3, thị xã G, tỉnh Đắk Nông

6. Chị Phan Thị C, sinh năm 1987 (có mặt)

Địa chỉ: tổ 3, phường N3, thị xã G, tỉnh Đắk Nông

7. Anh Võ Huỳnh Mai P, sinh năm 1991 (có mặt)

Địa chỉ: tổ 6, phường N1, thị xã G, tỉnh Đắk Nông

Đại diện theo ủy quyền: ông Huỳnh Hồ Minh H, sinh năm 1983 (có mặt)

(Theo văn bản ủy quyền ngày 29/9/2017 của chị Trần Thị V1 và chị Trần Thị Châu N; văn bản ngày 02/10/2017 của chị Phan Thị C và anh Võ Huỳnh Mai P.)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện:

1. Luật sư Phạm Công U, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, bảo vệ cho những người khởi kiện (có mặt)

2. Luật sư Phương Ngọc D, thuộc Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ, bảo vệ cho những người khởi kiện (có mặt)

- Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã G, tỉnh Đắk Nông. Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị L - Chức vụ: Phó Chủ tịch (có mặt) Địa chỉ: Ủy ban nhân dân thị xã G, tỉnh Đắk Nông

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Trường trung học cơ sở NLQ1

Đại diện theo pháp luật: Ông Phan Ngọc S; Chức vụ: Hiệu trưởng (vắng mặt)

Địa chỉ: tổ 8, phường N1, thị xã G, tỉnh Đắk Nông

2. Trường tiểu học - trung học cơ sở NLQ2

Đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Ngọc Đ, Chức vụ: Hiệu trưởng (có mặt)

Địa chỉ: thôn A, xã Đ1, thị xã G, tỉnh Đắk Nông

3. Trường trung học cơ sở NLQ3

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Đ1; Chức vụ: Phó Hiệu trưởng (vắng mặt)

Địa chỉ: tổ 2, phường N2, thị xã G, tỉnh Đắk Nông

4. Trường trung học cơ sở NLQ4

Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Đ2; Chức vụ: Hiệu trưởng (vắng mặt)

Địa chỉ: thôn N4, xã Đ2, thị xã G, tỉnh Đắk Nông

5. Trường tiểu học - trung học cơ sở NLQ5

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quang P; Chức vụ: Hiệu trưởng (vắng mặt)

Địa chỉ: xã W, xã Đ2, thị xã G, tỉnh Đắk Nông.

- Người kháng cáo: Chị Lê Thị V, chị Trần Thị Châu N, chị Đặng Thị S, chị Trần Thị V1, Chị Hồ Thị H, chị Phan Thị C và anh Võ Huỳnh Mai P – người khởi kiện.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Người khởi kiện, chị Lê Thị V, chị Trần Thị Châu N, chị Đặng Thị S, chị Trần Thị V1, Chị Hồ Thị H, chị Phan Thị C và anh Võ Huỳnh Mai P trình bày:

Ngày 25/8/2014, chị Lê Thị V, chị Trần Thị Châu N, chị Đặng Thị S, chị Trần Thị V1, Chị Hồ Thị H, chị Phan Thị C và anh Võ Huỳnh Mai P tham gia kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc thị xã G năm 2014.

Ngày 19/10/2014 Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã G đã ra thông báo số 08/TB-UBND về việc trúng tuyển có danh sách kèm theo, trong đó có các cá nhân nêu trên đã trúng tuyển. Sau khi trúng tuyển đã ký hợp đồng lao động có thời hạn tại các trường trên địa bàn thị xã G được hưởng lương, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 28/5/2015 Chủ tịch UBND thị xã G đã ban hành quyết định số 707/QĐ-UBND về việc "hủy bỏ kết quả tuyển dụng và Quyết định tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên và nhân viên trung học cơ sở năm 2014 " với lý do việc thành lập, kiểm tra sát hạch, quy trình ra đề thi, chọn đề thi và bảo mật đề thi không đúng quy định của pháp luật. Sau khi nhận được quyết định huỷ kết quả thì những người khởi kiện đã làm đơn khiếu nại và kiến nghị gửi đến các cơ quan trong đó có UBND thị xã G.

Người khởi kiện cho rằng việc hủy bỏ kết quả thi tuyển là không đúng quy định vì Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Chủ tịch UBND thị xã G căn cứ vào kết  luận của Thường trực Thị ủy số 910-TB/ThU ngày 11/5/2015 về công tác tổ chức cán bộ và căn cứ vào Công văn số 249/CV-PC46 ngày 09/4/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Nông về việc kiến nghị hủy kết quả xét tuyển viên chức ngành giáo dục thị xã G năm 2014 đối với bậc Trung học cơ sở là không đúng quy định. Nếu hủy bỏ kết quả thì phải tổ chức lại kỳ thi và đền bù thiệt hại cho những người không vi phạm.

Việc tham gia thi tuyển là có thật, bằng năng lực và khả năng ôn luyện thi của chính bản thân những người trúng tuyển nên việc Chủ tịch UBND thị xã G hủy kết quả thi là không đúng và trái với quy định của pháp luật.

Vì vậy, người khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 707/QĐ-UBNDngày 28/5/2015 về  việc "hủy bỏ kết quả tuyển dụng và Quyết định tuyển dụng

viên chức ngạch giáo viên và nhân viên trung học cơ sở năm 2014”, chấp nhận và khôi phục lại kết quả tuyển dụng đồng thời buộc xin lỗi công khai và yêu cầu UBND thị xã G bồi thường toàn bộ các chi phí, tiền lương theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể như sau: Chị Hồ Thị H yêu cầu bồi thường với tổng số tiền là 149.144.420 đồng, chị Lê Thị V yêu cầu bồi thường với tổng số tiền là 61.259.410 đồng, chị Phan Thị C yêu cầu bồi thường với tổng số tiền là 136.277.300 đồng, anh Võ Huỳnh Mai P yêu cầu bồi thường với tổng số tiền là 73.333.100 đồng, chị Trần Thị V1 yêu cầu bồi thường với tổng số tiền là 57.361.100 đồng, chị Trần Thị Châu N yêu cầu bồi thường với tổng số tiền là 60.514.210 đồng, chị Đặng Thị S yêu cầu bồi thường với tổng số tiền là 122.517.225 đồng.

Người bị kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã G do người đại diện theo ủy quyền trình  bày:

Ngày 23/8/2014, Ủy ban nhân dân thị xã G đã tiến hành tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc thị xã G, quá trình thi tuyển không diễn ra liên tục do có vi phạm quy trình tổ chức thi tuyển. Ngày 19/01/2015 Chủ tịch Hội đồng thi tuyển đã công nhận kết quả thi tuyển và ban hành quyết định tuyển dụng ngày 13/2/2015 đối với những trường hợp trúng tuyển trong kỳ thi .

Trên cơ sở kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 249/CV-PC46 ngày 09/4/2015 về việc kiến nghị hủy kết quả xét tuyển viên chức ngành giáo dục thị xã G năm 2014 đối với bậc Trung học cơ sở, Kết luận của Thường trực Thị ủy G tại Thông báo số 910-TB- ThU ngày 11/5/2015 về công tác tổ chức, cán bộ. Ngoài ra, còn căn cứ vào Biên bản làm việc ngày 20/5/2015 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông và theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị T thì Chủ tịch UBND thị xã G đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 về việc "hủy bỏ kết quả tuyển dụng và Quyết định tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên và nhân viên trung học cơ sở năm 2014 ". Việc ban hành quyết định này là đúng quy định của pháp luật.

Vì vậy, đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND thị xã G đề nghị Tòa án bác đơn khởi kiện của người khởi kiện.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đại diện Trường trung học cơ sở trình bày:

Sau khi nhận được quyết định về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc thị xã G theo hình thức hợp đồng lao động của Chủ tịch UBND thị xã G thì các Trường trung học cơ sở NLQ1, Trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn, Trường trung học cơ sở NLQ3, Trường trung học cơ sở NLQ4, Trường tiểu học - Trung học cơ sở NLQ5 đã ký hợp đồng lao động có thời hạn với những đối tượng trúng tuyển trong kỳ thi vừa qua đúng theo quy định.

Đến khi Chủ tịch UBND thị xã G ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 về việc "hủy bỏ kết quả tuyển dụng và Quyết định tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên và nhân viên trung học cơ sở năm 2014” thì nhà trường đã tiến hành thanh lý hợp đồng giảng dạy bằng biên bản thanh lý hợp đồng đối với các trường hợp nêu trên. Việc hủy bỏ hợp đồng trên rất thiệt thòi và ảnh hưởng đến danh dự của những người đã được tuyển dụng. Đề nghị Tòa án xét xử đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2017/HCST ngày 28/6/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông quyết định:

- Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm đối với yêu cầu khởi kiện của chị Trần Thị Châu N, anh Võ Huỳnh Mai P, chị Phan Thị C và chị Lê Thị V.

 Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của Chị Hồ Thị H, chị Trần Thị V1 và chị Đặng Thị S về yêu cầu "buộc xin lỗi công khai về quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại chậm cũng như thái độ làm việc của các cán bộ công chức UBND thị xã G".

- Bác yêu cầu khởi kiện của Chị Hồ Thị H, chị Trần Thị V1 và chị Đặng Thị S đối với yêu cầu hủy Quyết định số 707/QĐ-UBND về việc “Hủy bỏ kết quả tuyển dụng và Quyết định tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên và nhân viên trung học cơ sở năm 2014” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã G và đối với yêu cầu chấp nhận và khôi phục lại kết quả tuyển dụng; đối với yêu cầu bồi thường các chi phí tiền lương, tiền thưởng”.

- Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định bãi bỏ kết quả tuyển dụng để đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 6/7/2017 người khởi kiện Trần Thị V1, Đặng Thị S, Trần Thị Châu N, Lê Thị V, Phan Thị C, Hồ Thị H và Võ Huỳnh Mai P kháng cáo, yêu cầu xét xử lại.

Tại phiên tòa phúc thẩm, những người khởi kiện, Chị Hồ Thị H, chị Trần Thị V1 và chị Đặng Thị S vắng mặt và có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt theo quy định tại khoản 4 Điều 225 Luật tố tụng hành chính.

Các chị Trần Thị Châu N, anh Võ Huỳnh Mai P, chị Phan Thị C và chị Lê Thị V giữ nguyên kháng cáo, yêu cầu sửa bản án sơ thẩm, hủy Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã G về việc "hủy bỏ kết quả tuyển dụng và Quyết định tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên và nhân viên trung học cơ sở năm 2014” và khôi phục lại quyền lợi của các anh, chị, với lý do:

- Chị Trần Thị Châu N, anh Võ Huỳnh Mai P, chị Phan Thị C và chị Lê Thị V cho rằng có khiếu nại nhưng không được giải quyết, nên không có lỗi khi hết thời hiệu khởi kiện.

- Chị Hồ Thị H, chị Trần Thị V1 và chị Đặng Thị S cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xác định Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 không đúng thẩm quyền, kiến nghị cấp có thẩm quyền hủy bỏ, nhưng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện là sai lầm trong việc áp dụng pháp luật.

Trong phần tranh luận, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện trình bày:

Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ việc giải quyết vụ án đối với 4 trường hợp của chị Trần Thị Châu N, anh Võ Huỳnh Mai P, chị Phan Thị C và chị Lê Thị V là không có căn cứ vì những người này đã thực hiện khiếu nại, kêu cứu nhưng không được thụ lý giải quyết khiếu nại, không được trả lời, vi phạm điểm b khoản 2 Điều 14 Luật Khiếu nại. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại, chấp nhận kháng cáo của chị Trần Thị Châu N, anh Võ Huỳnh Mai P, chị Phan Thị C và chị Lê Thị V.

Đối với Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 là không đúng về hình thức và nội dung. Căn cứ vào Công văn số 249/CV-PC46 ngày 09/4/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã G ban hành quyết định nêu trên là căn cứ vào văn bản dưới luật để hủy kết quả tuyển dụng viên chức là không đúng. Sau khi có thông báo về kết quả tuyển dụng viên chức là giáo viên trung học cơ sở, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã G đã ban hành 11 Quyết định tuyển dụng viên chức cho từng cá nhân nên phải hủy từng quyết định mới đúng. Theo quy định tại Điều 23 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã G ban hành Quyết định hủy kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2014 của Ủy ban thị xã G là không đúng thẩm quyền, không hợp pháp. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, hủy Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã G.

Về thiệt hại, các giáo viên đã bị chấm dứt hợp đồng lao động theo quyết định hủy kết quả thi, xét tuyển viên chức là giáo viên trung học cơ sơ thị xã G năm 2014, là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nên phải bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật lao động.

Ngoài ra, việc yêu cầu bồi thường của mỗi giáo viên là khác nhau, yêu cầu khởi kiện khác nhau nên việc nhập vụ án là không đúng vi phạm Điều 35 Luật tố tụng hành chính, cần hủy bản án sơ thẩm để tách theo từng người khởi kiện cho đúng quy định của pháp luật.

Đại diện theo ủy quyền của chị N, anh P, chị Châu N và chị Lê Thị V trình bày bổ sung: Nếu có việc sai trái trong quá trình tổ chức thi xét tuyển viên chức giáo dục thị xã G năm 2014, thì những người được tuyển dụng này không biết nên họ không có lỗi. Cơ quan Nhà nước làm sai phải có trách nhiệm bồi thường.

Đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã G trình bày, việc hủy kết quả thi tuyển viên chức giáo dục thị xã G năm 2014 là khách quan vì trong quá trình tổ chức thi, xét tuyển viên chức có nhiều sai phạm, đã được xác minh, điều tra và xác định cụ thể theo Công văn số 249 của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Đắk Nông. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại, thì có một số đơn khiếu nại nhận được và một số không nhận được, nên Tòa án cấp sơ thẩm xác định hết thời hiệu khởi kiện là phù hợp với thực tế. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị N, anh P, chị Châu N và chị Lê Thị V trình bày bổ sung: Trong trường hợp này vi phạm và bị hủy kết quả thi, xét tuyển viên chức là do cá nhân vô ý trong việc tổ chức thi,  xét tuyển viên chức giáo dục, người thi không có lỗi nhưng bị mất việc làm, cần phải tổ chức thi lại. Và căn cứ vào Công văn số 249 của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Đắk Nông là không có cơ sở và việc kéo dài trả lời khiếu nại, là lý do khách quan.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến: Về tố tụng, Hội đồng xét xử và các đương sự đã tuân thủ các quy định của Luật tố tụng hành chính. Về nội dung, Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã G về việc "hủy bỏ kết quả tuyển dụng và Quyết định tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên và nhân viên trung học cơ sở năm 2014” là đúng. Nhưng theo Quyết định số 33/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã G hủy quyết định tuyển dụng là không đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, việc tổ chức thi có nhiều vi phạm, dẫn đến kết quả thi không cạnh tranh và công bằng, Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 hủy kết quả thi là có căn cứ. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về tố tụng:

Trong trường hợp này có nhiều người khởi kiện đối với cùng một quyết định hành chính của Chủ tịch UBND thị xã G, Tòa án cấp sơ thẩm nhập thành một vụ án hành chính để giải quyết bằng một vụ án hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật tố tụng hành chính.

[2] Về nội dung:

[2.1] Xét kháng cáo của Chị Trần Thị Châu N, anh Võ Huỳnh Mai P, chị Phan Thị C và chị Lê Thị V:

Những người khởi kiện, chị Trần Thị Châu N, anh Võ Huỳnh Mai P, chị Phan Thị C và chị Lê Thị V yêu cầu hủy Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Chủ tịch UBND thị xã G về việc "hủy bỏ kết quả tuyển dụng và quyết định tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên và nhân viên trung học cơ sở năm 2014”. Nhưng tính từ ngày 28/5/2015 nhận được quyết định hành chính đến ngày 22/11/2016 khởi kiện vụ án hành chính, là quá 1 năm, hết thời hiệu khởi kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 Luật tố tụng hành chính.

Tòa án cấp sơ thẩm đã đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của chị Trần Thị Châu N, chị Phan Thị C, chị Lê Thị V và anh Võ Huỳnh Mai P là phù hợp với quy định tại điểm g khoản 1 Điều 143, Điều 144 và Điều 165 của Luật tố tụng hành chính.

Do đó không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của chị Trần Thị Châu N, chị Phan Thị C, chị Lê Thị V và anh Võ Huỳnh Mai P. 

[2.2] Xét kháng cáo của Chị Hồ Thị H, chị Trần Thị V1 và chị Đặng Thị S

a/ Trình tự, thủ tục và thẩm quyền ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/5/2015:

Việc tổ chức thi, xét tuyển viên chức ngành giáo dục đối với bậc trung học cơ sở của thị xã G năm 2014 đã thông báo kết quả thi và những giáo viên trúng tuyển đã có quyết định tuyển dụng viên chức và ký hợp đồng làm việc với các trường trung học cơ sở tại thị xã G theo quy định của Luật Viên chức.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi, xét tuyển viên chức ngành giáo dục thị xã G năm 2014 có nhiều vi phạm quy chế thi, xét tuyển viên chức. Hội đồng tổ chức thi tuyển đã đề nghị Cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý những cá nhân có sai phạm. Tại Công văn số 249/PC16 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông xác định: Hội đồng xét tuyển và Ban kiểm tra sát hạch kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục thị xã G năm 2014, là chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 23 của Quy chế  thi tuyển, xét tuyển viên chức của Bộ nội vụ, ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ nội vụ. Quy trình ra đề thi và bảo mật đề thi, trong đó việc chọn đề thi là không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Quy chế  thi tuyển, xét tuyển viên chức của Bộ nội vụ. Việc bảo mật không đúng, nên đề thi viên chức bậc trung học cơ sở đã bị lộ lọt trước ngày tổ chức thi.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND thị xã G ra quyết định hủy toàn bộ kết quả thi xét tuyển viên chức ngành giáo dục đối với bậc trung học cơ sở của thị xã G năm 2014, là phù hợp với quy chế thi, xét tuyển viên chức.

Do vậy, Chủ tịch UBND thị xã G ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/5/2015, là đúng trình tự, thủ tục.

- Về thẩm quyền hủy kết quả tuyển dụng viên chức:

Theo quy định tại Điều 17 và Điều 19 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì “người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phê duyệt kết quả tuyển dụng” và “người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc chấm dứt hợp đồng đã ký kết”.

Trong trường hợp này, Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 có nội dung hủy kết quả tuyển dụng viên chức có danh sách kèm theo, không hủy các quyết định tuyển dụng cụ thể của từng cá nhân.

Đối chiếu với quy định trên, Chủ tịch UBND thị xã G là người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức, nên ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 hủy kết quả tuyển dụng viên chức, là đúng thẩm quyền.

Tòa án cấp sơ thẩm đã nhầm lẫn nên cho rằng thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định bãi bỏ kết quả tuyển dụng để đảm bảo đúng thẩm quyền, là không cần thiết.

b/ Về nội dung Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/5/2015:

Trong việc tổ chức thi và xét tuyển giáo viên Trung học cơ sở thị xã G năm 2014 có nhiều sai phạm Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức và vi phạm pháp luật, cụ thể như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 23 của Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ sau đây gọi tắt là Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức) quy định:

"3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm tra, sát hạch:

a) Người được cử làm thành viên Ban kiểm tra, sát hạch phải là công chức từ ngạch chuyên viên chính trở lên, viên chức ở chức danh nghề nghiệp hạng II trở lên, nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên có trình độ chuyên môn trên đại học. "

Đối với Hội đồng xét tuyển và Ban kiểm tra sát hạch kỳ thi xét tuyển viên chức ngành giáo dục là có sai phạm vì tại Quyết định số 408/QĐ-UBND và 409/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND thị xã G về việc thành lập Hội đồng xét tuyển và Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thị xã G năm 2014 đã đưa những người làm thành viên Ban kiểm tra sát hạch gồm ông Nguyễn T, bà Lê Thị Như H, bà Nguyễn Thị V3 và ông Vũ Mạnh T1 tham gia làm thành viên chỉ là công chức ngạch chuyên viên, trình độ đại học nên không đủ tiêu chuẩn ra đề thi, đề phỏng vấn và thực hiện các chức năng khác của Ban kiểm tra, sát hạch theo quy định.

Về quy trình ra đề thi và bảo mật đề thi thì trong quá trình tổ chức xét tuyển, Phó Chủ tịch Hội đồng xét tuyển, kiêm trưởng Ban kiểm tra sát hạch, ông Lê Quang D và các thành viên trong Hội đồng xét tuyển, Ban kiểm tra sát hạch không tuân thủ theo quy trình ra đề thi, chọn đề thi và không đảm bảo được việc bảo mật của đề thi ở bậc trung học cơ sở. Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 563/2016/HS-PT ngày 05/10/2016 (đã có hiệu lực pháp luật) của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý ông Lê Quang D về tội "vô ý làm lộ bí mật công tác".

Như vậy, kỳ thi tuyển viên chức tại thị xã G như đã trình bày ở trên là vi phạm Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức.

Do đó, Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Chủ tịch UBND thị xã G về việc "Hủy bỏ kết quả tuyển dụng và Quyết định tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên và nhân viên trung học sở năm 2014 ", là có căn cứ.

[2.3] Về yêu cầu bồi thường thiệt hại:

Theo quy định tại Điều 13 Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước thì trường hợp hủy kết quả thi không thuộc trường hợp phải bồi thường thiệt hại hành chính.

Thực tế, sau khi có quyết định tuyển dụng viên chức, các Trường trung học cơ sở đã tiếp nhận và ký hợp đồng lao động với các giáo viên. Sau khi có quyết định hủy kết quả tuyển dụng viên chức, các bên đã chấm dứt và thanh lý hợp đồng lao động.

Do vậy, kháng cáo của chị Trần Thị Châu N, anh Võ Huỳnh Mai P, chị Phan Thị C, chị Lê Thị V, Chị Hồ Thị H, chị Trần Thị V1 và chị Đặng Thị S không có cơ sở để chấp nhận.

[3] Các đương sự có kháng cáo không được chấp nhận phải chịu án phí hành chính phúc thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính;

- Bác kháng cáo của chị Trần Thị Châu N, anh Võ Huỳnh Mai P, chị Phan Thị C và chị Lê Thị V.

- Bác kháng cáo của Chị Hồ Thị H, chị Trần Thị V1 và chị Đặng Thị S, và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

- Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính đối với yêu cầu khởi kiện của chị Trần Thị Châu N, anh Võ Huỳnh Mai P, chị Phan Thị C và chị Lê Thị V.

- Bác yêu cầu khởi kiện của Chị Hồ Thị H, chị Trần Thị V1 và chị Đặng Thị S đối với yêu cầu hủy Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 về việc "Hủy bỏ kết quả tuyển dụng và quyết định tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên và nhân viên trung học cơ sở năm 2014 " của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã G.

- Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

- Chị Trần Thị V1, chị Đặng Thị S, chị Trần Thị Châu N, chị Lê Thị V, chị Phan Thị C, Chị Hồ Thị H và anh Võ Huỳnh Mai P, mỗi người phải chịu 300.000 đồng án phí hành chính phúc thẩm, đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí số 0004467, 0004468, 0004469, 0004470, 0004471, 0004472, 0004473 cùng ngày 12/7/2017 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông.

- Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


276
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về