Bản án 28/2019/DS-ST ngày 19/08/2019 về tranh chấp quyền sử dụng đất; hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH V

BẢN ÁN 28/2019/DS-ST NGÀY 19/08/2019 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; VÔ HIỆU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

16
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 28/2019/DS-ST ngày 19/08/2019 về tranh chấp quyền sử dụng đất; hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

    Số hiệu:28/2019/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Vĩnh Long
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:19/08/2019
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về