Bản án 27/2017/DS-PT ngày 31/07/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  BẢN ÁN 27/2017/DS-PT NGÀY 31/07/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 

Ngày 31 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 05/2017/TLPT-DS ngày 27 tháng 3 năm 2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 01/2017/DS-ST ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh bị kháng nghị.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 17/2017/QĐ-PT ngày 05 tháng 6 năm 2017 giưa cac đương sư:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP A. Địa chỉ: đường B, phường C, quận D, TP.HCM.

Người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn: Ông Phan Huy K (Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP A).

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Đoàn Kim P – địa chỉ: đường E, phường G, thành phố Nha Trang (theo văn bản ủy quyền ngày 18/12/2015 và ngày 12/10/2016). Ông P có mặt tại phiên tòa.

2. Bị đơn: Ông Nguyễn L. Địa chỉ: Thôn H, xã I, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ông L vắng mặt tại phiên tòa.

3. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định kháng nghị một phần Bản án sơ thẩm.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo đơn khởi kiện đề ngày 12/10/2016, bản khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Đoàn Kim P trình bày:

Ngày 18/9/2013, Ngân hàng TMCP A – Chi nhánh Khánh Hòa và ông Nguyễn L có ký kết hợp đồng tín dụng số LD1326000018 cụ thể:

- Số tiền vay: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng);

- Thời hạn vay: 60 tháng;

- Lãi suất cho vay: 09%/năm được tính theo phương thức vốn lãi chia đều;

- Mục đích vay: Tiêu dùng;

- Tài sản đảm bảo: Nhà và thửa đất số 600, tờ bản đồ số 6 tại xã I, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00091 do Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh, Khánh Hòa cấp ngày 07/6/2010 cho ông Nguyễn L; hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 142/TC13 ngày 18/9/2013; đăng ký giao dịch bảo đảm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diên Khánh, Khánh Hòa ngày 18/9/2013.

Quá trình thực hiện hợp đồng, ông L đã vi phạm không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ. Do khoản vay của ông Nguyễn L đã quá hạn, ông L thì đi khỏi địa phương, Ngân hàng đã thực hiện thủ tục tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Nguyễn L.

Nay, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông L phải trả cho Ngân hàng khoản nợ tính đến ngày 15/02/2017 là 117.949.000 đồng (trong đó tiền gốc81.674.000 đồng; tiền lãi trong hạn 22.500.000 đồng, tiền lãi quá hạn 10.875.000 đồng, lãi phạt quá hạn 2.900.000 đồng). Ngân hàng còn yêu cầu ông L phải thanh toán cho Ngân hàng toàn bộ số tiền này và tiền lãi phát sinh đối với số nợ gốc từ ngày 16/02/2017 cho đến khi trả hết nợ với mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng. Sau khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu ông L không thanh toán toàn bộ khoản tiền vay nói trên thì Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án kê biên, phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

* Bị đơn ông Nguyễn L vắng mặt: Tòa án đã thực hiện niêm yết công khai các văn bản tố tụng đối với ông Nguyễn L, Ngân hàng TMCP A đã làm thủ tục thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Nguyễn L. Đã quá thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo tìm kiếm vẫn không có tin tức của ông L.

Bản án dân sự sơ thẩm số: 01/2017/DS-ST ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã:

Căn cứ các Điều 463, 466 của Bộ luật dân sự; Căn cứ Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; Căn cứ Điều 91, 94, 95 Luật các tổ chức tín dụng; Căn cứ Điều 56, 58 Nghị quyết số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;Tuyên xử:

1/ Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn. Buộc ông Nguyễn L phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP A – Chi nhánh Khánh Hòa số tiền 115.049.000 đồng (Một trăm mười lăm triệu không trăm bốn mươi chín nghìn đồng) trong đó nợ gốc 81.674.000 đồng; nợ lãi 33.375.000 đồng. Đồng thời ông L còn phải trả tiền lãi phát sinh từ ngày 16/02/2017 cho đến ngày trả hết nợ gốc theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng số LD1326000018 đã ký kết giữa hai bên.

2/ Sau khi ông Nguyễn L thanh toán xong các khoản tiền gốc và lãi cho Ngân hàng TMCP A – Chi nhánh Khánh Hòa thì Ngân hàng TMCP A – Chi nhánh Khánh Hòa phải trả lại cho ông Nguyễn L giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00091 mang tên ông Nguyễn L.

3/ Trường hợp ông Nguyễn L không thanh toán được khoản nợ nói trên thì Ngân hàng TMCP A – Chi nhánh Khánh Hòa có quyền yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh kê biên, bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Ngày 14/3/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định kháng nghị số 352/QĐKN/VKS-DS, đề nghị hủy một phần bản án sơ thẩm số 01/2017/DS-ST ngày 15/02/2017 của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh đối với nội dung áp dụng pháp luật và việc tách ra không xem xét giải quyết yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với khoản tiền phạt lãi chậm trả.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Vê thu tuc tô tung:

- Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong hạn luật định nên chấp nhận.

- Tại phiên tòa phúc thẩm; đại diện nguyên đơn ông Đoàn Kim P xin rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với khoản tiền lãi phạt quá hạn 2.900.000đồng. Các nội dung khác ông P đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh.

- Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Hội đồng xét xử sửa Bản án sơ thẩm. Đình chỉ giải quyết một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với khoản tiền lãi phạt quá hạn 2.900.000đ.

[2] Vê nôi dung: Ngày 18/9/2013, giữa Ngân hàng TMCP A - Chi nhánh Khánh Hòa và ông Nguyễn L có ký Hợp đồng tín dụng số LD 1326000018, theo đó Ngân hàng cho ông L vay số tiền 100.000.000đ, thời hạn vay 60 tháng, lãi suất cho vay là 09%/năm. Quá trình thực hiện Hợp đồng ông L đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Do đó, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông L phải trả cho Ngân hàng khoản nợ tính đến ngày 15/02/2017 là 117.949.000 đồng (trong đó tiền gốc 81.674.000 đồng; tiền lãi trong hạn 22.500.000 đồng, tiền lãi quá hạn 10.875.000 đồng, lãi phạt quá hạn 2.900.000 đồng). Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh đã xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng. Buộc ông L phải trả cho Ngân hàng số tiền 115.049.000 đồng (trong đó nợ gốc 81.674.000 đồng; nợ lãi 33.375.000 đồng). Đối với khoản tiền lãi phạt quá hạn 2.900.000đ, Bản án sơ thẩm không xem xét mà tách ra giải quyết thành vụ án khác khi pháp luật có quy định.

Ngày 14/3/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định kháng nghị số 352/QĐKN/VKS-DS đề nghị Hội đồng xét xử hủy một phần Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh đối với nội dung áp dụng pháp luật và việc tách ra không xem xét giải quyết yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với khoản tiền lãi phạt quá hạn là không đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm đại diện Ngân hàng đã rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với khoản tiền lãi phạt quá hạn 2.900.000đ, việc rút đơn của Ngân hàng là tự nguyên phù hợp quy định của pháp luật, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm đình chỉ giải quyết một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với khoản tiền lãi phạt quá hạn 2.900.000đ. Các nội dung khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên giữ nguyên.

[3] Án phí: Các đương sự chịu án phí theo quy định của pháp luật. Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, Tuyên xư: Sửa án sơ thẩm.

1/ Đình chỉ giải quyết một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng TMCP A - Chi nhánh Khánh Hòa đối với khoản tiền lãi phạt quá hạn 2.900.000đ.

2/ Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn. Buộc ông Nguyễn L phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP A – Chi nhánh Khánh Hòa số tiền 115.049.000 đồng (Một trăm mười lăm triệu không trăm bốn mươi chín nghìn đồng) trong đó nợ gốc 81.674.000 đồng; nợ lãi 33.375.000 đồng. Đồng thời ông L còn phải trả tiền lãi phát sinh từ ngày 16/02/2017 cho đến ngày trả hết nợ gốc theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng số LD1326000018 đã ký kết giữa hai bên.

3/ Sau khi ông Nguyễn L thanh toán xong các khoản tiền gốc và lãi cho Ngân hàng TMCP A – Chi nhánh Khánh Hòa thì Ngân hàng TMCP A – Chi nhánh Khánh Hòa phải trả lại cho ông Nguyễn L giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00091 mang tên ông Nguyễn L.

4/ Trường hợp ông Nguyễn L không thanh toán được khoản nợ nói trên thì Ngân hàng TMCP A – Chi nhánh Khánh Hòa có quyền yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh kê biên, bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

* Án phí: Ông Nguyễn L phải nộp 5.752.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn lại cho Ngân hàng TMCP A – Chi nhánh Khánh Hòa số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm 2.825.000 đồng mà Ngân hàng đã nộp theo Biên lai thu tiền số AA/2012/0008062 ngày 26/10/2016 của Chi cục thi hành án huyện Diên Khánh. 

Quy định:

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

422
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 27/2017/DS-PT ngày 31/07/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:27/2017/DS-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Khánh Hoà
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:31/07/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về