Bản án 264/2019/HC-PT ngày 16/05/2019 về khiếu kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 264/2019/HC-PT NGÀY 16/05/2019 VỀ KHIẾU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Ngày 16 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số: 09/2018/TLPT–HC ngày 04 tháng 01 năm 2018 về khiếu kiện về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”.

Do bản án hành chính sơ thẩm số 1322/2017/HC-ST ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 566/2019/QĐPT ngày 02 tháng 5 năm 2019 giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Ông Trần Minh H, sinh năm 1970 (có mặt).

Địa chỉ: Căn hộ G chung cư G số x Nguyễn Khoái, Phường x, Quận x, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Đỗ Đăng K, sinh năm 1970 (có mặt).

Địa chỉ: x Nguyễn Cao, phường T, quận x, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người bị kiện: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở K Thành phố Hồ Chí Minh.

Trụ sở: 32 L, phường B, Quận x, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện: Bà Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1973 chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh (có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam. Trụ sở: B17 đường Dx, khu tái định cư P, phường, Quận x, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Trần Bình L, sinh năm 1968 (có mặt).

Địa chỉ: 261 L, Phường x, Quận x, Thành phố Hồ Chí Minh

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam: Ông Trương Quốc Phòng, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV Nam Quốc, lầu 2 số 187/7 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người kháng cáo: Đại diện người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Người khởi kiện ông Trần Minh H trình bày:

Ông là cổ đông sáng lập và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngày 18/11/2015, ông nhận được thông tin cho biết Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam đã thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị với người đại diện theo pháp luật mới là ông Trần Bình L. Việc thay đổi này đã được Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở K Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 11) ngày 11/11/2015.

Ngày 19/11/2015, ông gửi Văn bản số 035/CV-QT-VNI yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 11/11/2015.

Ngày 01/12/2015, Phòng Đăng ký kinh doanh mời ông và ông Trần Bình L lên làm việc nhưng ông Trần Bình L vắng mặt, và ông được biết Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 31/10/2015 thông qua thủ tục bãi nhiệm ông. Biên bản do ông Hồ Đắc H là thành viên Hội đồng quản trị ký và sử dụng con dấu lạ đóng dấu vào biên bản. Qua xem xét các tài liệu do Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp, ông nhận thấy việc Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 11/11/2015 cho Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam là trái phép vì ông không được triệu tập tham gia các cuộc họp thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty, nhưng trong các tài liệu của công ty lại thể hiện là có sự đồng ý tham gia của ông. Ông là người giữ con dấu của công ty, trong khi mẫu con dấu được sử dụng để đóng dấu vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/10/2015 và các tài liệu công ty gửi Phòng Đăng ký kinh doanh để làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật lại là con dấu khác. Do đó, ông khẳng định đã có việc sử dụng con dấu giả để làm giả các biên bản họp và làm giả hồ sơ gửi Phòng Đăng ký kinh doanh.

Nay ông khởi kiện yêu cầu:

- Phòng Đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304867926 (đăng ký thay đổi lần thứ 11) ngày 11/11/2015 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 12) ngày 27/12/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam, khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 cấp ngày 29/5/2013.

- Khôi phục lại mẫu con dấu đã đăng ký trước ngày 18/11/2015 và thu hồi, hủy bỏ con dấu đã được thay đổi sau ngày 18/11/2015.

- Buộc Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm bồi thường thiệt hại (nếu có) của các cổ đông, khách hàng và đối tác của Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam xuất phát từ việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Người bị kiện Phòng đăng ký kinh doanh - Sở K Thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Thanh H làm đại diện trình bày:

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông tin hiện có tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý tại Sở K thì Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304867926 đăng ký lần đầu ngày 13/3/2007 đến nay đã đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 12 lần, trong đó:

- Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 11/11/2015: Công ty đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Trần Minh H thành ông Trần Bình L.

- Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2015: Công ty đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ số Ax Đường Dx, Khu tái định cư Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, Quận x đến số Bx Đường Dx, Khu tái định cư Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, Quận x.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 11/11/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/1015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Tại Điều 4 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/1015 của Chính Phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp:

“1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật, chữ ký của những người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý như nhau.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác hoặc giữa doanh nghiệp với tổ chức,cả nhân khác.” Tại Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật”.

Tại Khoản 1 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định việc yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này là hành vi bị nghiêm cấm.

Qua các cơ sở nêu trên, căn cứ các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, đến nay Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở K Thành phố Hồ Chí Minh chưa có cơ sở hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 11/11/2015 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam theo yêu cầu của ông Trần Minh H.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam do ông Hồ Đắc H làm đại diện trình bày:

Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam là công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên sàn UPCOM. Trước tháng 10/2015, ông Trần Minh H được chọn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10 ngày 29/5/2013. Sau một thời gian ông Trần Minh H điều hành công ty không hiệu quả, 4/5 thành viên Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật đối với ông Trần Minh H và bổ nhiệm ông Trần Bình L giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Từ ngày 11/11/2015, ông Trần Bình L chính thức là người đại diện theo pháp luật của công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp đổi lần thứ 11. Công ty đã thông báo cho ông Trần Minh H về việc này nhưng ông Trần Minh H không chấp nhận, vẫn cố tình mạo danh Chủ tịch Hội đồng quản trị để phát hành các văn bản nhân danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đối với khởi kiện của ông Trần Minh H yêu cầu hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp đổi lần thứ 11 ngày 11/11/2015 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2015 là không có căn cứ. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật đã tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, các thành viên Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp đúng quy định, ông Trần Minh H đã được mời nhưng không tham gia cuộc họp. Hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty là hợp lệ, được Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định cấp giấy chứng nhận.

Tại bản án hành chính sơ thẩm: 1322/2017/HC-ST ngày 27 tháng 9 năm 2017, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Căn cứ Khoản 1 Điều 30, Điều 32, Điều 143, Điều 193, Điều 194, Điều 206, Điều 213 Luật Tố tụng hành chính;

Căn cứ Khoản 15 Điều 4, Điều 8, Khoản 4 Điều 32, Điều 153, Điều 209, Điều 211 Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều 4, Điều 27, Điều 28, Điều 43, Điều 62 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009 và Điều 48 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử:

Chấp nhận một phần khởi kiện của ông Trần Minh H yêu cầu hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304867926 (thay đổi lần thứ 11) ngày 11/11/2015 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 12) ngày 27/12/2015 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở K Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của ông Trần Minh H về việc khôi phục lại mẫu con dấu và bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phần án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 11/10/2017 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở K Thành phố Hồ Chí Minh kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án.

Ngày 04/10/2017, Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam có đại diện theo ủy quyền ông Hồ Đắc H - người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo toàn bộ nội dung án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay: Những người kháng cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Vị đại diện Viện kiểm sát phát biểu: Hồ sơ công ty đăng ký xin thay đổi được đóng dấu giả, chưa đăng ký như vậy hồ sơ trên giả mạo, không trung thực. Các giấy tờ khác của hồ sơ không hợp lệ. Đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho người có quyền và nghĩa vụ liên quan trình bày:

- Tòa án sơ thẩm cho rằng Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam tiến hành họp để thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị không đúng quy định là không đúng. Bởi các buổi họp phía ông Trần Minh H đã tự ý bỏ họp, không tham gia, như vậy ông Trần Minh H tự ý tước bỏ quyền của mình.

- Hồ sơ đăng ký thay đổi lần 11 có việc làm giả hồ sơ là không có cơ sở.

- Tòa sơ thẩm cho rằng Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam sử dụng con dấu giả là có sự nhầm lẫn về con dấu do cơ quan điều tra xác định trên. Cơ quan điều tra xác định hình dấu giả thực chất là con dấu mới của Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam, không phải là con dấu giả.

Ý kiến đại diện Phòng đăng ký kinh doanh – Sở K Thành phố Hồ Chí Minh xác định rằng: Hồ sơ đăng ký thay đổi không đóng dấu cũng vẫn hợp lệ. Yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng là yêu cầu Phòng đăng ký kinh doanh – Sở K Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi đăng ký kinh doanh chứ không yêu cầu hủy giấy đăng ký kinh doanh. Tòa án sơ thẩm đã tuyên hủy là không phù hợp với quy định pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm để xử lại. Thực tế tại thời điểm này Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam đã thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 13 và đã có nhiều yếu tố mới, có người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan mới tham gia.

Người khởi kiện ông Trần Minh Hg có ý kiến: Trình bày của luật sư bảo vệ quyền lợi của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là không có cơ sở, không hề có chứng cứ gì mới. Tòa án sơ thẩm nhận định và tuyên xử là hoàn toàn đúng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Tại đơn kháng cáo và trước phiên tòa phúc thẩm hôm nay người bị kiện Phòng đăng ký kinh doanh – Sở K Thành phố Hồ Chí Minh có bà Nguyễn Thị Thanh H đại diện theo ủy quyền đề nghị Hội đồng xét xử hủy toàn bộ bản án hành chính sơ thẩm.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam do ông Trần Bình L đại diện đề nghị Hội đồng xét xử sửa án sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Minh H.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho người có quyền và nghĩa vụ liên quan trình bày: Đề nghị Hội đồng xét xử sửa án sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Minh H.

Người khởi kiện ông Trần Minh H đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của người khởi kiện và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vì án sơ thẩm đã xử đúng pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử bác yêu cầu kháng cáo của người bị kiện là Phòng đăng ký kinh doanh – Sở K Thành phố Hồ Chí Minh và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã thu thập được có tại hồ sơ vụ án và kết quả tranh luận tại phiên tòa, sau khi nghe ý kiến của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử thấy:

Ngày 10/11/2015 Công ty cổ phần đầu tư B Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Trần Minh H thành ông Trần Bình L. Ngày 11/11/2015 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở K Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là đúng thời hạn và thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Về nội dung:

Người khởi kiện ông Trần Minh H cho rằng hồ sơ của Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh – Sở K Thành phố Hồ Chí Minh để đề nghị đăng ký thay đổi người đại diện là hồ sơ giả nên yêu cầu Tòa án hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11 cấp ngày 11/11/2015 và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Minh H.

Xét kháng cáo của người bị kiện Phòng đăng ký kinh doanh – Sở K Thành phố Hồ Chí Minh và của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam, Hội đồng xét xử xét thấy:

Về hình thức: Hồ sơ Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam nộp để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, gồm có: Giấy đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam ngày 31/10/2015; Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/20/BB-QT-VNI ngày 31/10/2015; Quyết định của Hội đồng quản trị số 15/05/NQ-QT-VNI ngày 31/10/2015; Bản sao chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật mới là ông Trần Bình L. Như vậy hồ sơ được nộp đúng quy định và việc Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11 ngày 11/11/2015 là đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên về nội dung kê khai trong các văn bản mà Công ty Cổ phần Đầu tư B Việt Nam đã nộp cho Phòng kinh doanh có sự giả mạo, cụ thể: Tại thời điểm họp Hội đồng quản trị Công ty ông Trần Minh H vẫn còn là Chủ tịch hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhưng ông Trần Minh H không được tham gia cuộc họp là vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Doanh nghiệp. Công ty đã sử dụng con dấu đã thay đổi chưa có hiệu lực đóng vào hồ sơ xin thay đổi người đại diện theo pháp luật ngày 31/10/2015. Vi phạm này thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp; Điều 62 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ. Ngoài ra, sau lần thay đổi thứ 11, Công ty Cổ phần Đầu tư B Việt Nam tiếp tục đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/12/2015 về thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty nhưng vẫn giữ nguyên người đại diện theo pháp luật là ông Trần Bình L.

Từ các căn cứ nêu trên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Minh H là có căn cứ đúng pháp luật.

Tại đơn kháng cáo và trước phiên tòa phúc thẩm hôm nay các đương sự kháng cáo nhưng không xuất trình được căn cứ nào khác do đó không có cơ sở chấp nhận, nên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Các quyết định khác của bản án hành chính sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên, Căn cứ vào khoản 1 Điều 241 của Luật tố tụng hành chính.

QUYẾT ĐỊNH

Không chấp nhận kháng cáo của người bị kiện Phòng đăng ký kinh doanh – Sở K Thành phố Hồ Chí Minh và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam và giữ nguyên quyết định của bản án hành chính sơ thẩm số 1322/2017/HC-ST ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30, Điều 32, Điều 143, Điều 193, Điều 194, Điều 206, Điều 213 Luật tố tụng hành chính.

Căn cứ vào khoản 15 Điều 4, Điều 8, khoản 4 Điều 32, Điều 153, Điều 209, Điều 211 Luật doanh nghiệp 2014; Điều 4, Điều 27, Điều 28, Điều 43, Điều 62 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Tuyên xử:

Chấp nhận một phần khởi kiện của ông Trần Minh H yêu cầu hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304867926 (thay đổi lần thứ 11) ngày 11/11/2015 và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 12) ngày 27/12/2015 của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở K Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của ông Trần Minh H về việc khôi phục lại mẫu con dấu và bồi thường thiệt hại.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

Án phí hành chính phúc thẩm Phòng đăng ký kinh doanh – Sở K Thành phố Hồ Chí Minh phải nộp 200.000 đồng được khấu trừ vào số tiền đã nộp tại biên lai thu số 0048102 ngày 16/10/2017 và Công ty cổ phần Đầu tư B Việt Nam phải nộp 200.000 đồng được khấu trừ vào số tiền 200.000 đồng đã nộp tại biên lai thu số 0047915 ngày 11/10/2017 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản án này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


475
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 264/2019/HC-PT ngày 16/05/2019 về khiếu kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Số hiệu:264/2019/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:16/05/2019
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về