Bản án 26/2019/DS-ST ngày 18/10/2019 về buộc thực hiện nghĩa vụ trả tiền do không thực hiện được công việc

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ L, TỈNH LÀO CAI

BẢN ÁN 26/2019/DS-ST NGÀY 18/10/2019 VỀ BUỘC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ TIỀN DO KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC CÔNG VIỆC

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

368
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 26/2019/DS-ST ngày 18/10/2019 về buộc thực hiện nghĩa vụ trả tiền do không thực hiện được công việc

Số hiệu:26/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Lào Cai - Lào Cai
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 18/10/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về