Bản án 26/2018/DS-ST ngày 10/10/2018 về tranh chấp chia di sản thừa kế là QSDĐ, tài sản gắn liền với đất, yêu cầu xử lý tài sản trên đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận QSDĐ, quyết định 1471/QĐ/UBND ngày 18/06/2015 của UBND huyện T1

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

BẢN ÁN 26/2018/DS-ST NGÀY 10/10/2018 VỀ TRANH CHẤP CHIA DI SẢN THỪA KẾ LÀ QSDĐ, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, YÊU CẦU XỬ LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT VÀ YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ, QUYẾT ĐỊNH 1471/QĐ/UBND NGÀY 18/06/2015 CỦA UBND HUYỆN T1

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

100
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 26/2018/DS-ST ngày 10/10/2018 về tranh chấp chia di sản thừa kế là QSDĐ, tài sản gắn liền với đất, yêu cầu xử lý tài sản trên đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận QSDĐ, quyết định 1471/QĐ/UBND ngày 18/06/2015 của UBND huyện T1

    Số hiệu:26/2018/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quảng Ngãi
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:10/10/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về