Bản án 26/2017/HCST ngày 14/09/2017 về khiếu kiện quyết định thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, cưỡng chế thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

BẢN ÁN 26/2017/HCST NGÀY 14/09/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ, CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

133
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 26/2017/HCST ngày 14/09/2017 về khiếu kiện quyết định thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, cưỡng chế thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Số hiệu:26/2017/HCST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Ninh Thuận
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:14/09/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về