Bản án 25/2019/DS-ST ngày 18/11/2019 về tranh chấp quyền sở hữu tài sản là quyền sử dụng đất, tranh chấp thừa kế tài sản, tranh chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tranh chấp hợp đồng thuê nhà

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG

BẢN ÁN 25/2019/DS-ST NGÀY 18/11/2019 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TRANH CHẤP THỪA KẾ TÀI SẢN, TRANH CHẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

25
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 25/2019/DS-ST ngày 18/11/2019 về tranh chấp quyền sở hữu tài sản là quyền sử dụng đất, tranh chấp thừa kế tài sản, tranh chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tranh chấp hợp đồng thuê nhà

    Số hiệu:25/2019/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đắk Mil - Đăk Nông
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:18/11/2019
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về