Bản án 25/2018/KDTM-ST ngày 16/10/2018 về hợp đồng lai dắt tàu biển

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

BẢN ÁN 25/2018/KDTM-ST NGÀY 16/10/2018 VỀ HỢP ĐỒNG LAI DẮT TÀU BIỂN

Ngày 16 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ,tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 36/2017/TLST-KDTM ngày 20 tháng 7 năm 2017 về “Tranh chấp hợp đồng lai dắt tàu biển” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2018/QĐXXST- KDTM ngày 10 tháng 8 năm 2018; Quyết định hoãn phiên tòa số 25/2017/QĐST-KDTM ngày 28 tháng 8 năm 2018; Quyết định hoãn phiên tòa số 28/2018/QĐST-KDTM ngày 17 tháng 9 năm 2018 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải biển HV;

Địa chỉ: Số X, phường Y, Quận Z Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Bùi Thế A là người đạidiện theo pháp luật (Giám đốc Công ty).

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Đặng Thành Tr (có mặt);

 (Theo giấy ủy quyền số 270818/HVS-GUQ ngày 27/8/2018).

2. Bị đơn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu BSV;

Địa chỉ: Số X1, phường Y1, quận Z1, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà Nguyễn Thị Thu Ph là người đại diện theo pháp luật (Tổng Giám đốc Công ty)

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Phạm Hữu Lợi (vắng mặt)

 (Theo giấy ủy quyền số 11/2017/UQ/BSV/TC-HC ngày 05/9/2017)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty TNHH QH; Địa chỉ: Số X3, phường Z3, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Nguyễn Xuân Q là người đại diện theo pháp luật (Giám đốc Công ty) (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo đơn khởi kiện, quá trình tố tụng và tại phiên tòa ông Đặng Thành T là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:

Ngày 17/5/2014, Công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển HV (sau đây viết tắt là Công ty HV) nhận được yêu cầu của Công ty trách nhiệm hữu hạn QH (sau đây viết tắt là Công ty QH) về việc lai dắt cứu hộ khẩn cấp tàu Wealthy Global tại khu vực cảng Gmalink - Cái Mép Thị Vải thuộc huyện A1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào đêm ngày 17/5/2014 và ngày 18/5/2014.

Ngay sau khi hoàn thành công việc, Công ty HV và Công ty QH đã thống nhất: Công ty QH phải thanh toán cho Công ty HV chi phí lai dắt cứu hộ với số tiền 1.102.000.000 đồng. Vào các ngày 29/8/2014, 18/9/2014 và ngày 03/10/2014 Công ty QH đã thanh toán cho Công ty HV số tiền 200.000.000 đồng, còn nợ lại 902.122.000 đồng. Việc xác nhận và trả nợ giữacác bên được thể hiện tại biên bản ngày 27/01/2015.

Đến ngày 29/01/2016, giữa Công ty QH, Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu BSV (sau đây viết tắt là Công ty BSV) và Công ty HV đã ký thỏa thuận chuyển giao công nợ. Theo đó Công ty BSV sẽ thay thế Công ty QH thanh toán cho Công ty HV số tiền còn nợ là 902.122.000 đồng.

Sau khi Công ty HV có đơn khởi kiện Công ty BSV tại Tòa án thì vào các ngày 22/11/2017 và 20/12/2017 Công ty BSV đã trả được cho Công ty HV số tiền 200.000.000 đồng. Đối với số tiền còn nợ lại Công ty BSV cam kết kể từ tháng 01/2018 sẽ thanh toán cho Công ty HV mỗi tháng 100.000.000 đồng và nếu thực hiện được thì Công ty HV đồng ý giảm trừ cho Công ty BSV 250.000.000 đồng.

Tuy nhiên, đến nay Công ty BSV vẫn không thanh toán cho Công ty HV số tiền 100.000.000 đồng/tháng như đã cam kết. Do đó, Công ty HV không đồng ý giảm trừ cho Công ty BSV số tiền 250.000.000 đồng như đã thỏa thuận nêu trên.

Nay, Công ty HV yêu cầu Công ty BSV phải thanh toán các khoản tiền sau:

+ Tiền nợ gốc chưa thanh toán 702.122.000 đồng;

+ Tiền lãi do chậm thanh toán 239.526.892 đồng, trong đó tiền lãi tính từ ngày 29/01/2016 đến ngày 21/11/2017 là 174.650.819 đồng (902.122.000 đồng (nợ gốc) x 22 tháng x 0.88%/tháng) và tiền lãi tính từ ngày 22/11/2017 đến ngày xét xử 16/10/2018 là 64.876.073 đồng (702.122.000 đồng (nợ gốc) x 10.5 tháng x 0.88%/tháng).

* Theo bản tự khai, ông Phạm Hữu L là người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày:

Công ty BSV xác nhận giữa Công ty HV và Công ty QH có thỏa thuận về việc lai dắt tàu biển đúng như phía nguyên đơn trình bày.

Tổng chi phí lai dắt tàu cứu hộ là 1.102.000.000 đồng và Công ty QH đã thanh toán cho Công ty HV số tiền 200.000.000 đồng. Sau đó Công ty QH không còn khả năng tài chính để thực hiện việc thanh thải tàu Wealthy Gobal nữa nên đã chuyển giao lại công việc thanh thải tàu Wealthy Gobal cho Công ty BSV tiếp tục thực hiện và Công ty BSV cũng tiếp nhận lại công nợ của Công ty QH với Công ty HV là 902.122.000 đồng.

Tuy nhiên, vào ngày 12/8/2015 Công ty BSV và Công ty HV đã chốt lại số nợ Công ty BSV phải trả cho Công ty HV trong việc lai dắt cứu hộ là 625.000.000 đồng.

Do đó, Công ty BSV chỉ đồng ý thanh toán cho Công ty HV số tiền 625.000.000 đồng từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2017.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH QH: (vắng mặt).

* Ý kiến phát biểu của đại diện Kiểm sát viên:

Về tố tụng: Tòa án nhân dân huyện Tân Thành thụ lý giải quyết vụ án trên là đúng thẩm quyền; Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đã thực hiện các thủ tục tố tụng theo đúng quy định của pháp luật; Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án đã tiến hành các thủ tục tại phiên tòa sơ thẩm thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên vụ án đã vi phạm về thời hạn giải quyết theo quy định tại Điều 203 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về việc chấp hành của các đương sự: Nguyên đơn thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ được quy định tại các điều 70, 71 của Bộ luật tố tụng dân sự; bị đơn chấp hành chưa đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại các Điều 70, 72 của Bộ luật tố tụng dân sự; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không chấp hành nghĩa vụ của mình vi phạm các Điều 70, 73 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung giải quyết: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn cung cấp nhận thấy yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn phải trả số tiền nợ gốc 702.122.000 đồng và tiền lãi chậm thanh toán tính đến ngày 16/10/2018 là 239.526.892 đồng là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật nên cần chấp nhận.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Căn cứ vào nội dung đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ do phía nguyên đơn Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải biển HV cung cấp, xác định vụ việc giải quyết trên thuộc loại quan hệ “Tranh chấp hợp đồng lai dắt tàu biển” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Việc Tòa án nhân dân huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ) thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy định tại các Điều 30, 35, 40 của Bộ luật tố tụng dân sự.

 [2] Đối với bị đơn Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu BSV và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH QH đã được Tòa án tống đạt, niêm yết các văn bản tố tụng theo quy định của pháp luật nhưng vẫn vắng mặt tại phiên tòa. Do đó, căn cứ vào khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định.

 [3] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:

 [3.1] Đối với số tiền nợ gốc 702.122.000 đồng:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và sự xác nhận của các đương sự trong quá trình tố tụng nhận thấy vào ngày 17/5/2014, Công ty QH có văn bản yêu cầu Công ty HV lai dắt tầu Wealthy Globe tại khu vực cảng Cái Mép, huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ). Sau khi thực hiện xong công việc, ngày 27/4/2015 Công ty QH và Công ty HV đã có biên bản xác nhận công nợ, theo đó tổng số tiền Công ty QH phải trả cho Công ty HV là 1.102.122.000 đồng và đã trả được 200.000.000 đồng.

Đối với số tiền còn nợ 902.122.000 đồng đã được Công ty HV chuyển giao cho Công ty BSV theo bản “Thỏa thuận chuyển giao công nợ” ngày 29/01/2016 và đã được các bên ký xác nhận.

Tiếp theo trong các ngày 22/11/2017 và 20/12/2017 Công ty BSV đã thanh toán cho Công ty HV số tiền 200.000.000 đồng. Riêng số tiền còn nợ lại 702.122.000 đồng đã được các bên xác nhận tại “Biên bản thỏa thuận” ngày 03/01/2018 đồng thời các bên cũng đã thỏa thuận nếu Công ty BSV mỗi tháng thanh toán cho Công ty HV 100.000.000 đồng (kể từ tháng 01/2018) thì Công ty HV đồng ý giảm trừ cho Công ty BSV số tiền 250.000.000 đồng. Tuy nhiên, từ tháng 01/2018 đến nay phía Công ty BSV vẫn chưa thanh toán cho Công ty HV số tiền như đã thỏa thuận.

Xét việc Công ty BSV không trả số tiền còn nợ cho Công ty HV là vi phạm nghĩa vụ đã cam kết tại “Biên bản thỏa thuận” ngày 03/01/2018. Do đó, Công ty HV yêu cầu Công ty BSV phải trả số tiền 702.122.000 đồng là có căn cứ nên đươc chấp nhận.

 [3.2] Đối với số tiền lãi chậm thanh toán 239.526.892 đồng:

Nhận thấy, Công ty BSV chậm nghĩa vụ thanh toán tiền nợ cho Công ty HV, do đó phải chịu tiền lãi trên số tiền chậm trả là phù hợp với quy định tại Điều 306 của Luật thương mại.

Xem xét đối với khoản tiền lãi nêu trên thì thấy về thời điểm tính lãi trên số tiền chậm trả cũng như mức lãi suất được áp dụng theo yêu cầu của Công ty HV là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật nên được chấp nhận.

Từ những phân tích tại các mục [3.1] và [3.2] nêu trên, buộc Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu BSV có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải biển HV toàn bộ số tiền nợ gốc và lãi là 941.648.892 đồng.

 [4] Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty BSV phải chịu số tiền là 36.000.000 đồng + (141.648.892 đồng x 0,3%) = 40.249.000 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 74, 85, 306 của Luật thương mại; các Điều 315, 316 của Bộ luật dân sự năm 2005; các Điều 30, 35, 40 và khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 27 của Pháp lệnh về án phí, lệ phí.

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải biển HV.

Buộc Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu BSV có nghĩa vụ trả cho Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải biển HV toàn bộ tiền 941.648.892 đồng (chín trăm bốn mươi mốt triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn tám trăm chín hai đồng), trong đó gồm tiền nợ gốc 702.122.000 đồng và tiền lãi 239.526.892 đồng.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu, nếu người phải thi hành án chưa thi hành xong khoản tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải trả cho người được thi hành án khoản tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

2. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu BSV phải chịu số tiền là 40.249.000 đồng (bốn mươi triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn đồng).

Trả lại cho Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải biển HV số tiền tạm ứng án phí đã nộp 21.561.000 đồng (hai mốt triệu năm trăm sáu mươi mốt nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 021735 ngày 12/6/2013 (do ông Đặng Thành Tr nộp) của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm (đối với đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai).

4. Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án, theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

486
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 25/2018/KDTM-ST ngày 16/10/2018 về hợp đồng lai dắt tàu biển

Số hiệu:25/2018/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:16/10/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về