Bản án 25/2017/DSST ngày 19/09/2017 về tranh chấp quyền nhận tiền bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH PHÚ YÊN

BẢN ÁN 25/2017/DSST NGÀY 19/09/2017 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DO THU HỒI ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

133
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 25/2017/DSST ngày 19/09/2017 về tranh chấp quyền nhận tiền bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất

    Số hiệu:25/2017/DSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đồng Xuân - Phú Yên
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:19/09/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về