Bản án 25/2017/DS-PT ngày 28/09/2017 về vụ án kiện đòi tài sản nhà, đất và tiền bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

BẢN ÁN 25/2017/DS-PT NGÀY 28/09/2017 VỀ VỤ ÁN KIỆN ĐÒI TÀI SẢN NHÀ, ĐẤT VÀ TIỀN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

146
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 25/2017/DS-PT ngày 28/09/2017 về vụ án kiện đòi tài sản nhà, đất và tiền bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

    Số hiệu:25/2017/DS-PT
    Cấp xét xử:Phúc thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hưng Yên
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:28/09/2017
    Án lệ được căn cứ
      
     Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
      Bản án/Quyết định phúc thẩm
       Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về