Bản án 24/2018/DS-ST ngày 21/08/2018 về tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng công trình

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

BẢN ÁN 24/2018/DS-ST NGÀY 21/08/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Trong các ngày 25-7-2018 và ngày 21 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 307/2017/TLST-DS ngày 27 tháng 12 năm 2017, về “Tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng công trình”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 47/2018/QĐXXST-DS ngày 26 tháng 6 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 47/2018/QĐST-DS ngày 25-7-2018, giữa các đương sự:

1/ Nguyên đơn: Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp.

Người đại diện theo pháp luật là: ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, sinh năm: 1968, chức vụ: Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ: số 5, đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Người đại diện theo ủy quyền là: ông Trần Văn Lườm, sinh năm: 1961, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp. (Theo văn bản ủy quyền ngày 31/01/2018),(Có mặt).

2/. Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Lâm (Viết tắc Công Ty Hưng Lâm).

Người đại diện theo pháp luật hiện nay là: ông Lâm Vũ Từ Huân, sinh năm: 1948, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hưng Lâm.

Địa chỉ: số 68A2, đường A2 (Đường Lê Chân), khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, (Đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 2 vẫn vắng mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và lời trình bày của nguyên đơn Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp - người đại diện theo ủy quyền là ông Trần Văn Lườm trong quá trình tham gia tố tụng, thì:

Vào ngày 26 tháng 12 năm 2014 Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp và Công ty Hưng Lâm đã ký hợp đồng số: 77B/HĐ-SYT gói thầu số 12 thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện huyện Hồng Ngự, gồm: thi công khối ngoại trú, hành chính quản trị; khối dịch vụ tổng hợp; khoa dược, khoa dinh dưỡng, căn tin; khoa nhiễm; nhà tang lễ, giải phẫu bệnh lý, giá trị thực hiện hợp đồng là 12.074.948.000đ (Mười hai tỷ không trăm bảy mươi bốn triệu chín trăm bốn mươi tám nghìn đồng). Tiến độ thực hiện hợp đồng là 540 ngày, kể từ ngày có lệnh khởi công là ngày 02-01- 2015.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng thì Sở y tế tỉnh đồng Tháp đã thanh toán tạm ứng cho Công ty Hưng Lâm là 1.487.227.000 đồng, nhưng trên thực tế Công Ty Hưng Lâm đã thực hiện được khối lượng trị giá là 2.016.128.000 đồng, sau đó Công Ty Hưng Lâm đã vi phạm hợp đồng về thời gian (bỏ không xây dựng nữa), nên đến ngày 07 tháng 12 năm 2015 Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp có quyết định số 1077/QĐ-SYT về việc chấm dứt hợp đồng gói thầu số 12 thuộc dự án đầu tư xây dựng bệnh viện huyện Hồng Ngự, do Công ty Hưng Lâm vi phạm hợp đồng thi công xây dựng trễ hạn, như vậy Sở y tế tỉnh Đồng Tháp còn nợ Công ty Hưng Lâm là 528.901.000 đồng.

Đến ngày 23 tháng 3 năm 2016 Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp và Công ty Hưng Lâm (do ông Võ Phương Hùng, chức vụ: Phó Phòng thi công đại diện theo ủy quyền) gặp nhau và có Biên bản làm việc về việc thực hiện giải quyết việc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng nêu trên, theo đó hai bên thống nhất chấm dứt thực hiện hợp đồng gói thầu số 12 thuộc dự án đầu tư bệnh viện huyện Hồng Ngự, và thống nhất giá trị phạt khối lượng trễ hạn theo hợp đồng đã ký kết là 1.207.058.000 đồng (gồm giá trị khối lượng còn lại là 10.058.820.000đ x 12%).

Ngày 05-3-2015 Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) – Phòng giao dịch Hưng Lợi có Thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng số: 77B/HĐ-SYT gói thầu số 12 thuộc dự án đầu tư bệnh viện huyện Hồng Ngự gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp (bên nhận bảo lãnh), theo đó nội dung của Thư bảo lãnh số 1500GPB150300014 ngày 05-03-2015 có nội dung như sau: "Ngân hàng đồng ý cấp cho bên được bảo lãnh (Công ty Hưng Lâm) thư bảo lãnh này và cam kết sẽ trả cho bên nhận bảo lãnh số tiền bảo lãnh lên đến 362.248.440 đồng (giá trị bảo lãnh hợp đồng là 3% giá hợp đồng) sau khi nhận được yêu cầu đòi tiền bằng văn bản của bên nhận bảo lãnh do đúng người có thẩm quyền ký, trong đó thông báo rằng bên được bảo lãnh đã không thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng".

Do đó Công ty Hưng Lâm và bên có nghĩa vụ bảo lãnh là Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) – Phòng giao dịch Hưng Lợi có trách nhiệm trả cho Sở y tế tỉnh Đồng Tháp số tiền 678.157.000 đồng (bao gồm số tiền phạt vi phạm hợp đồng là 1.207.058.000 đồng, trừ đi số tiền xây dựng chưa thanh toán 528.901.000 đồng, trong đó số tiền Công ty Hưng Lâm phải trả cho Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp do vi phạm hợp đồng là 315.908.560 đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) chuyển trả số tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng là 362.248.440 đồng theo thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng số 1500GPB150300014 ngày 05-03-2015). Sau đó Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp có ra thông báo số: 2354/SYT-KHTC ngày 23-12-2015 và thông báo số: 526/SYT- KHTC ngày 29-3-2016 gửi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) – Phòng giao dịch Hưng Lợi về việc nhà thầu vi phạm hợp đồng xây dựng và yêu cầu Ngân hàng không chuyển trả số tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Công ty Hưng Lâm mà chuyển cho Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp.

Đến này 06-12-2017 Công ty Hưng Lâm và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) chưa thanh toán số tiền vi phạm hợp đồng và chuyển trả số tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng như đã nêu trên cho Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, nên Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khởi kiện đến Tòa án yêu cầu Công ty Hưng Lâm thanh toán dứt điểm số tiền do vi phạm hợp đồng xây dựng là 315.908.560 đồng và Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) chuyển trả số tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng là 362.248.440 đồng theo thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng số 1500GPB150300014 ngày 05-03-2015.

Tuy nhiên trong quá trình giải quyết vụ án thì vào ngày 01-3-2018 Công ty Hưng Lâm và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) đã chuyển trả số tiền 362.248.440 đồng theo thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng số 1500GPB150300014 ngày 05-03- 2015 cho Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp và Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã nhận được số tiền trên.

Do đó thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng số 1500GPB150300014 ngày 05-03- 2015 hết hiệu lực bảo lãnh và Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) hết nghĩa vụ bảo lãnh theo thư bảo lãnh này. Do đó Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp rút phần yêu cầu khởi kiện đối với Ngân Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ), không yêu cầu trả nữa.

Nay Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ còn yêu cầu Công ty Hưng Lâm thanh toán dứt điểm số tiền phạt vi phạm hợp đồng còn lại là 315.908.560 đồng cho Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, không yêu cầu tính lãi.

Bị đơn Công ty trách nhiệm Hữu hạn Hưng Lâm – người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Lâm Vũ Từ Huân: Từ khi thụ lý vụ án cho đến khi mở phiên tòa thì Công ty Hưng Lâm không có văn bản ý kiến gửi Tòa án mặc dù đã được Tòa án tống đạt các văn bản tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hồng Ngự phát biểu ý kiến: Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký và những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về việc giải quyết vụ án: Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tài liệu chứng cứ đã được Hội đồng xét xử xem xét và qua kết quả tranh luận của những người tham gia tố tụng tại phiên tòa, nhận thấy:

- Sở Y tế Đồng Tháp và Cty TNHH Hưng Lâm có ký kết hợp đồng số: 77B/HD-SYT về việc xây dựng gói thầu số 12, thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện huyện Hồng Ngự, với tổng giá trị hợp đồng là 12.074.948.000 đồng.

- Theo biên bản làm việc về việc giải quyết chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng giữa Sở Y tế Đồng Tháp với Cty TNHH Hưng Lâm thì hai bên đã thỏa thuận thồng nhất giá trị phạt khối lượng trễ hạn hợp đồng là 1.207.058.000 đồng.

- Tại biên bản thỏa thuận ngày 09-02-2018 NHTMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô thống nhất chi trả tiền bảo lãnh cho Sở Y tế Đồng Tháp số tiền 362.248.440 đồng và đã chi trả xong.

Từ những căn cứ trên cho thấy, yêu cầu của nguyên đơn là có cơ sở chấp nhận.

- Căn cứ các Điều 418, 428, 429 Bộ luật dân sự;

- Căn cứ hợp đồng số 77B/HĐ-SYT ngày 26-12-2014, giữa Sở Y tế Đồng Tháp và Cty TNHH Hưng Lâm;

- Căn cứ thư bảo lãnh số 1500 ngày 05-3-2015 của NHTMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô.

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Sở Y tế Đồng Tháp. Buộc Cty TNHH Hưng Lâm chi trả cho Sở Y tế Đồng Tháp số tiền phạt còn lại là 315.908.560 đồng.

Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu NHTMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô với số tiền 362.248.440 đồng.

Không yêu cầu, kiến nghị để khắc phục vi phạm tố tụng ở giai đoạn sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

 [1]. Đây là vụ kiện tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng công trình phù hợp với Điều 138 của Luật xây dựng; việc ký kết hợp đồng xây dựng và địa điểm thi công xây dựng trên địa bàn huyện Hồng Ngự, nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự theo quy định tại Điều 26, Điều 35, Điều 40 của Bộ luật tố tụng Dân sự; Bị đơn Công ty trách nhiệm Hữu hạn Hưng Lâm đã được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt tại phiên tòa không lý do, nên căn cứ vào Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt bị đơn; Đối với việc nguyên đơn Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp rút yêu cầu không còn khởi kiện đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ), xét thấy đây là sự tự nguyện rút yêu cầu khởi kiện, phù hợp với pháp luật nên Tòa án đã có thông báo đưa Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) ra không còn tham gia vụ án với tư cách là người liên quan, do đó tại phiên tòa Hội đồng xét xử căn cứ vào các Điều 5, 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu đã rút này.

 [2]. Về nội dung vụ án:

- Hội đồng xét xử nhận định: yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Lâm trả tiền phạt vi phạm hợp đồng, do thi công trễ hạn là có cơ sở chấp nhận, Vì: Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp và Công ty Hưng Lâm ký hợp đồng số: 77B/HĐ- SYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 gói thầu số 12 thuộc dự án đầu tư bệnh viện huyện Hồng Ngự, thi công khối ngoại trú, hành chính quản trị; khối dịch vụ tổng hợp; khoa dược, khoa dinh dưỡng, căn tin; khoa nhiễm; nhà tang lễ, giải phẫu bệnh lý; giá trị thực hiện hợp đồng là 12.074.948.000 đồng, đây là hợp đồng có thực, phù hợp với pháp luật và trong quá trình thi công thì khối lượng mà Công ty Hưng Lâm đã thực hiện đạt giá trị là 2.016.128.000 đồng, đến ngày 01-10-2015, Sở y tế tỉnh đồng Tháp đã thanh toán cho Công ty Hưng Lâm là 1.487.227.000 đồng (giai đoạn 1 của hợp đồng), còn lại 528.901.000đ chưa thanh toán do Công ty Hưng Lâm vi phạm hợp đồng xây dựng trễ hạn. Ngày 27-10-2015 Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp có công văn số 1961/SYT-KHTC về việc thông báo chấm dứt hợp đồng và chốt khối lượng thi công xây dựng gửi Công ty Hưng Lâm, đến ngày 07 tháng 12 năm 2015 Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp có quyết định số 1077/QĐ-SYT về việc chấm dứt hợp đồng gói thầu số 12 thuộc dự án đầu tư bệnh viện huyện Hồng Ngự, điều này phù hợp với Điều 145 Luật Xây dựng, điểm b khoản 2 Điều 145 quy định: "Bên giao thầu có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau: Bên nhận thầu từ chối hoặc liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng dẫn đến vi phạm tiến độ thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng". Cho nên việc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng bệnh viện huyện Hồng Ngự do Công ty Hưng Lâm thi công trễ hạn là đúng quy định pháp luật.

Mặc khác tại biên bản làm việc ngày 23 tháng 3 năm 2016 giữa Đại diện Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp và đại diện Công ty Hưng Lâm về việc giải quyết việc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng bệnh viện huyện Hồng Ngự, theo đó hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng Bệnh viện huyện Hồng Ngự, lý do vi phạm hợp đồng thi công trễ hạn và thỏa thuận như sau: Công ty Hưng Lâm thống nhất với mức tiền phạt vi phạm hợp đồng do thi công khối lượng trễ hạn và hoàn trả dứt điểm chi phí phạt vi phạm hợp đồng theo thông báo của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, số tiền phạt vi phạm hợp đồng trễ hạn khối lượng thi công xây dựng là 1.207.058.000 đồng (gồm giá trị khối lượng còn lại chưa thi công xây dựng là 10.058.820.000đ x 12%), việc hai bên thống nhất giá trị phạt vi phạm hợp đồng do thi công trễ hạn là 12% điều này được ghi nhận trong Điều 21 của hợp đồng số: 77B/HĐ-SYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 và phù hợp với khoản 2 Điều 146 của Luật xây dựng năm 2015, khoản 2 Điều 146 quy định như sau: "Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba (nếu có) theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan khác", tại khoản 1 Điều 418 của Bộ luật Dân sự quy định như sau "Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm". Từ đó, nên chấp nhận sự tự nguyện của hai bên về mức phạt vi phạm hợp đồng do thi công khối lượng trễ hạn là 1.207.058.000 đồng, nhưng được trừ đi số tiền 528.901.000 đồng Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chưa thanh toán do Công ty Hưng Lâm và số tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng là 362.248.440 đồng mà Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) đã chi trả, vậy số tiền bồi thường còn lại mà Công ty Hưng Lâm có trách nhiệm thanh toán cho Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp là 315.908.560 đồng.

[3] Vế án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, để buộc đương sự phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định, theo đó: Bị đơn Công ty Hưng Lâm phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm do yêu cầu của nguyên đơn Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp được chấp nhận là 15.795.428 đồng (Lấy tròn 15.795.000 đồng).

Trả lại cho nguyên đơn Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 15.560.000 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 5, 26, 35, 40, 147, 227, 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự; các Điều 418, 419, 428 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 145, 146 của Luật xây dựng năm 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về lệnh án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Lâm trả số tiền phạt vi phạm hợp đồng, do thi công xây dựng trễ hạn.

2. Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Lâm trả cho sở Y tế tỉnh Đồng Tháp số tiền phạt vi phạm hợp đồng còn lại là 315.908.560 đồng (ba trăm mười lăm triệu chín trăm lẽ tám nghìn năm trăm sáu mươi đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, mà người phải thi hành án chưa thi hành số tiền trên, thì hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015 trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm thi hành cho đến khi thi hành án xong.

3. Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô (nay là chi nhánh Cần Thơ) chuyển trả số tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng là 362.248.440 đồng theo thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng số 1500GPB150300014 ngày 05-03-2015. (Do nguyên đơn Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp rút yêu cầu).

4. Về án phí dân sự sơ thẩm:

- Bị đơn Công ty trách nhiệm Hữu hạn Hưng Lâm phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm là 15.795.000 đồng (Mười lăm triệu bảy trăm chín mươi lăm ngàn đồng).

- Hoàn trả lại cho nguyên đơn Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là 15.560.000 đồng (Mười lăm triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng) theo biên lai thu số: BN/2013 14517 ngày 06-12-2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

5. Về quyền kháng cáo:

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày , kể từ ngày tuyên án (21-8-2018). Đối với những đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày được tống đạt hợp lệ.

6. Về hướng dẫn thi hành án dân sự:

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


155
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 24/2018/DS-ST ngày 21/08/2018 về tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng công trình

Số hiệu:24/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Hồng Ngự - Đồng Tháp
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:21/08/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về