Bản án 24/2018/DS-ST ngày 17/08/2018 về hủy hợp đồng thục nhà và đất, hủy hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trả lại nhà và đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu độc lập tranh chấp hợp đồng tín dụng, yêu cầu hủy quyết định hành chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ T, TỈNH KHÁNH HÒA

BẢN ÁN 24/2018/DS-ST NGÀY 17/08/2018 VỀ HỦY HỢP ĐỒNG THỤC NHÀ VÀ ĐẤT, HỦY HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, TRẢ LẠI NHÀ VÀ ĐẤT, HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU ĐỘC LẬP TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG, YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

242
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 24/2018/DS-ST ngày 17/08/2018 về hủy hợp đồng thục nhà và đất, hủy hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trả lại nhà và đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu độc lập tranh chấp hợp đồng tín dụng, yêu cầu hủy quyết định hành chính

Số hiệu:24/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 17/08/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về