Bản án 24/2017/DS-ST ngày 24/04/2017 về tranh chấp đòi lại tài sản là tiền

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN K, TỈNH SÓC TRĂNG

BẢN ÁN 24/2017/DS-ST NGÀY 24/04/2017 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI LẠI TÀI SẢN LÀ TIỀN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

189
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 24/2017/DS-ST ngày 24/04/2017 về tranh chấp đòi lại tài sản là tiền

Số hiệu:24/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:24/04/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về