Bản án 23/2020/DS-ST ngày 29/09/2020 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG

BẢN ÁN 23/2020/DS-ST NGÀY 29/09/2020 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 112/2020/TLST- DS ngày 03 tháng 7 năm 2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 12/2020/QĐXXST-DS ngày 28 tháng 8 năm 2020; Quyết định hoãn phiên tòa số 112/2020/QĐST-DS giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ngân hàng L (gọi tắt là “Ngân hàng”); địa chỉ: đường T, phường C, quận H, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng: Ông Phạm Doãn S – chức vụ: Tổng giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền:

- Ông M – chức vụ: Giám đốc Ngân hàng L - Chi nhánh Đăk Nông – vắng mặt.

 - Ông Nguyễn Cao C – Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm giám sát kinh doanh và xử lý nợ; địa chỉ: phường N, thành phố G, Đăk Nông – vắng mặt.

- Ông Nguyễn Huy H – chức vụ: Phó Giám đốc Phòng Giao dịch T- Ngân hàng L - Chi nhánh Đăk Nông – có măt.

Bị đơn: Ông Lê Cường Q, sinh năm 1987 và bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1994. Địa chỉ: Thôn B, xã Đ, huyện T, tỉnh Đăk Nông; địa chỉ: Thôn B, xã Đ, huyện T, tỉnh Đăk Nông – vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn Ngân hàng L trình bày:

Ngày 22/03/2019, ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th có vay Ngân hàng Hợp đồng tín dụng số HDTD67020191165 ngày 22/03/2019, chi tiết như sau: Tổng số tiền vay: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng). Thời hạn vay: 24 tháng (từ ngày 23/03/2019 đến ngày 22/03/2021). Mục đích sử dụng vốn: thanh toán các chi phí phát triển nông nghiệp nông thôn. Lãi suất: 11%/năm.

Thời hạn thanh toán gốc:

- Ngày 22/03/2020, phải trả số tiền 100.000.000 đồng.

- Ngày 22/03/2021, phải trả số tiền 250.000.000 đồng.

Thời hạn thanh toán lãi: trả 02 kỳ, mỗi kỳ 12 tháng theo dư nợ thực tế Tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay là Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 890349, số vào sổ cấp GCN: CH 04750 do UBND huyện T cấp ngày 26/11/2015, toạ lạc tại thửa đất số 50, tờ bản đồ số 37 tại Thôn B, xã Đắk Buk So, huyện T, tỉnh Đắk Nông đứng tên của hộ ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th.

Tài sản thế chấp được công chứng theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 1588-15/HĐTC-ĐNo ngày 03/12/2015 ký giữa Ngân hàng và hộ ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th đã được Văn Phòng công chứng số 1 chứng nhận ngày 03/12/2015, số công chứng 3553, quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD; và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 04/12/2015 tại Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai Huyện T, Tỉnh Đắk Nông.

Trong quá trình vay vốn tại Ngân hàng, ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th đã không thực hiện đúng các cam kết theo Hợp đồng tín dụng nêu trên, không hợp tác trong việc trả nợ. Ngày 01/04/2020 toàn bộ nợ vay của các hợp đồng tín dụng nêu trên đã chuyển nợ quá hạn và áp dụng lãi suất phạt quá hạn. Tổng số tiền nợ vay Khách hàng Lê Cường Q còn nợ Ngân hàng L tạm tính đến ngày 29/9/2020 là 350.289.845 đồng.

Ngân hàng đã nhiều lần tạo điều kiện cho ông Quốc và bà Thắm thu xếp nguồn vốn để thanh toán tiền lãi vay và nợ gốc đúng hạn theo hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp đã ký nêu trên. Tuy nhiên, từ ngày 22/03/2020 đến nay, ông Quốc và bà Thắm vẫn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận tại các hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp đã ký kết.

Do đó, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Đắk Nông:

Buộc ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng số HDTD67020191165 ngày 22/03/2019; số tiền tính đến ngày 29/9/2020 là 350.289.485 đồng bao gồm:

- Tiền lãi cho vay trong hạn đối với số tiền 100.000.000 đồng từ ngày 22/3/2019 – 22/3/2020: 37.855.890 đồng.

- Tiền lãi đối với nợ gốc 100.000.000 đồng quá hạn từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/9/2020: 10.463.014 đồng.

- Tiền lãi chậm trả đối với tiền lãi cho vay trong hạn từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/9/2020: 1.970.581 đồng.

- Tiền gốc 300.000.000 đồng.

- Tổng cộng: 350.289.485 đồng.

Và tiền lãi quá hạn phát sinh từ ngày 30/9/2020 cho đến ngày ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th trả hết nợ cho Ngân hàng với mức lãi suất quá hạn đã thỏa thuận trong các hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Trường hợp bên vay vốn không trả được nợ, Ngân hàng L có quyền lựa chọn một trong các hình thức xử lý sau:

- Có quyền yêu cầu ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th giao tài sản đã thế chấp cho Ngân hàng L để ngân hàng tự xử lý theo quy định tại Điều 301 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Hoặc có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự (sau khi có bản án, quyết định của Tòa án) xử lý đối với tài sản mà ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th đã thế chấp để trả nợ cho Ngân hàng L theo quy định tại Luật thi hành án dân sự. Trường hợp khi đã xử lý hết tài sản bảo đảm mà số tiền thu được không đủ để thanh toán hết nợ vay thì ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th phải tiếp tục trả số nợ còn lại cho đến khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tiến hành tống đạt hợp lệ, niêm yết và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng các văn bản tố tụng cho bị đơn ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th nhưng ông Quốc, bà Thắm vắng mặt, không đến Tòa án làm việc mà không có lý do; không nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án và không có ý kiến đối với nội dung vụ án. Do đó, Tòa án huyện T giải quyết vụ án vắng mặt bị đơn theo thủ tục chung của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Tại phiên tòa, nguyên đơn, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T phát biểu ý kiến:

- Toà án cấp sơ thẩm thụ lý vụ án là đúng thẩm quyền quy định tại Điều 26, Điều 35, Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Về người tham gia tố tụng và thu thập chứng cứ: Toà án xác định đúng người tham gia tố tụng, thu thập chứng cứ, cấp tống đạt văn bản tố tụng cho những người tham gia tố tụng đúng quy định, chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện T đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

- Tại phiên toà sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã chấp hành đầy đủ đảm bảo đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, các đương sự thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

- Về nội dung: Ngày 22/3/2019, Ngân hàng L cho ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th vay số tiền vay số tiền 300.000.000 đồng; ông Quốc, bà Thắm thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 890349 do UBND huyện T cấp ngày 26/11/2015, toạ lạc tại thửa đất số 50, tờ bản đồ số 37 tại Thôn B, xã Đắk Buk So, huyện T, tỉnh Đắk Nông đứng tên của hộ ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th. Quá trình thực hiện hợp đồng, ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th không trả nợ như cam kết theo Hợp đồng tín dụng HDTD67020191165. Tính đến ngày 29/9/2020, ông Quốc, bà Thắm còn nợ tiền lãi cho vay trong hạn 37.855.890 đồng; tiền lãi đối với nợ gốc quá hạn 10.463.014 đồng; tiền lãi chậm trả đối với tiền lãi cho vay trong hạn 1.970.581 đồng; tiền gốc 300.000.000 đồng; tổng cộng: 350.289.485 đồng. Đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147; Điều 227, Điều 228, Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 91, Điều 95 Luật Các tổ chức tính dụng; Điều 299, Điều 463, Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng L số tiền 350.289.485 đồng.

Trường hợp ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th không thanh toán nợ, Ngân hàng L được quyền yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện T phát mãi tài sản đảm bảo. Ông Quốc, bà Thắm tiếp tục chịu lãi suất quá hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và chịu 17.514.474 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Trả lại cho Ngân hàng L 8.580.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 0001196 ngày 03/7/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện T.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ kết vào quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Tại đơn khởi kiện, Ngân hàng L yêu cầu Tòa án buộc ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th phải trả tổng số tiền 350.289.485 đồng, do ông Quốc, bà Thắm vi phạm nghĩa vụ trả tiền theo Hợp đồng tín dụng số HDTD67020191165 mà ông Quốc, bà Thắm đã ký kết với Ngân hàng, do đó đây là “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo khoản 3 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự. Khi ký kết hợp đồng tín dụng, ông Quốc, bà Thắm có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Thôn B, xã Đ, huyện T, tỉnh Đăk Nông nên theo quy định tại Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Đăk Nông. Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân huyện T, tỉnh Đăk Nông thực hiện đầy đủ các bước tiến hành tố tụng giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, tống đạt hợp lệ, niêm yết và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng các văn bản tố tụng nhưng bị đơn ông Quốc, bà Thắm không hợp tác, không có mặt và gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng Dân sự, Hội đồng xét xử, xét xử vắng mặt bị đơn.

[2]. Về nội dung:

[2.1]. Ngày 22/03/2019, ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th ký kết hợp đồng tín dụng số HDTD67020191165 với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt vay số tiền 300.000.000 đồng, với lãi suất trong hạn tại thời điểm ký hợp đồng là 11%/năm; thời hạn cho vay 24 tháng (từ ngày 23/03/2019 đến ngày 22/03/2021); mục đích cho vay là thanh toán các chi phí phát triển nông nghiệp nông thôn. Xét thấy, hợp đồng được ký kết giữa ông Quốc, bà Thắm và Ngân hàng L là hoàn toàn tự nguyện và tuân thủ các quy định quy định tại Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015, khoản 12 Điều 4 Luật các tổ chức tính dụng nên có giá trị pháp lý, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên.

Quá trình thực hiện hợp đồng, ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th không trả nợ như cam kết theo Hợp đồng tín dụng HDTD67020191165.

Đối với số tiền nợ gốc: Tính đến thời điểm xét xử sơ thẩm ông Quốc, bà Thắm còn nợ số tiền 300.000.000 đồng, Ngân hàng đã yêu cầu nhưng ông Quốc, bà Thắm vẫn không trả nợ nên đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán tại điểm e khoản 8.2 Điều 8 của Hợp đồng tín dụng số HDTD67020191165, vi phạm Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng, Điều 466 Bộ luật dân sự năm 2015. Do đó có căn cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng L, buộc ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th phải trả số tiền gốc là 300.000.000 đồng cho Ngân hàng L.

Đối với yêu cầu trả: tiền lãi trong hạn, tiền lãi trên tiền nợ gốc quá hạn và tiền lãi chậm trả đối với tiền lãi cho vay trong hạn: Theo hợp đồng tín dụng số HDTD67020191165 có quy định lãi trong hạn là 11%/năm; lãi suất áp dụng với dư nợ gốc quá hạn là 150%/năm lãi suất cho vay trong hạn đang áp dụng tại thời điểm phát sinh nợ quá hạn và lãi chậm trả đối với tiền lãi cho vay trong hạn là 10% là phù hợp với quy định tại điểm a, b khoản 5 Điều 466, khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự. Kể từ ngày 01/4/2020 khoản tiền vay của ông Quốc, bà Thắm chuyển quá hạn; tính đến ngày 29/9/2020, ông Quốc, bà Thắm còn phải trả: tiền lãi trong hạn: 37.855.890 đồng; số tiền lãi trên nợ gốc (100.000.000 đồng) mà ông Quốc, bà Thắm phải trả cho Ngân hàng là 10.463.014 đồng; tiền lãi chậm trả đối với tiền lãi cho vay trong hạn là 1.970.581 đồng.

- Tổng số tiền ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th phải trả cho Ngân hàng L là 350.289.485 đồng (Nợ gốc 300.000.000 đồng, tiền lãi trong hạn: 37.855.890 đồng, lãi với dư nợ gốc quá hạn: 10.463.014 đồng; tiền lãi chậm trả đối với tiền lãi cho vay trong hạn 1.970.581 đồng) Quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ chấp nhận.

[2.2]. Đối với tài sản mà ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th đã thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ, Ngân hàng L có quyền yêu cầu ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th giao tài sản để xử lý theo quy định tại Điều 299, Điều 301, Điều 323 của Bộ luật Dân sự năm 2015 hoặc có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự xử lý đối với tài sản mà ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th đã thế chấp để trả nợ cho Ngân hàng L theo quy định tại Luật thi hành án dân sự. Trường hợp khi đã xử lý hết tài sản bảo đảm, số tiền thu được không đủ để thanh toán hết nợ thì ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th phải tiếp tục trả số nợ còn lại cho đến khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng.

[3]. Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 1 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Điều 26 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng L được chấp nhận nên ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 17.514.474 đồng Trả lại cho Ngân hàng L 8.580.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 0001196 ngày 03/7/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện T.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 2 Điều 92; khoản 1 Điều 147; Điều 227, Điều 228, Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; khoản 12 Điều 4, Điều 91, Điều 95 Luật Các tổ chức tính dụng; Điều 117, Điều 119, Điều 299, Điều 301, Điều 323, Điều 463, Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015; Nghị quyết số 01/2019/NQHĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt đối với ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th.

Buộc ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th phải trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt tổng số tiền 350.289.485 đồng, trong đó: nợ gốc 300.000.000 đồng, tiền lãi trong hạn: 37.855.890 đồng, lãi với dư nợ gốc quá hạn:

10.463.014 đồng; tiền lãi chậm trả đối với tiền lãi cho vay trong hạn 1.970.581 đồng.

Kể từ ngày 30/9/2020, ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

2. Trường hợp ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ thì nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt có quyền: yêu cầu ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th giao tài sản đã thế chấp để xử lý theo quy định tại Điều 301của Bộ luật Dân sự năm 2015 hoặc có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự xử lý đối với tài sản mà ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th đã thế chấp để trả nợ cho Ngân hàng L theo quy định tại Luật thi hành án dân sự. Trường hợp khi đã xử lý hết tài sản bảo đảm, số tiền thu được không đủ để thanh toán hết nợ thì ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th phải tiếp tục trả số nợ còn lại cho đến khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng.

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:

- Ông Lê Cường Q và bà Nguyễn Thị Th phải nộp 17.514.474 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

- Trả lại cho Ngân hàng L 8.580.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 0001196 ngày 03/7/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện T.

4. Về quyền kháng cáo: các đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án; các đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


54
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 23/2020/DS-ST ngày 29/09/2020 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:23/2020/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Tuy Đức - Đăk Nông
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:29/09/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về