Bản án 22/2018/HC-ST ngày 06/08/2018 về khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục Thuế huyện Châu Thành và quyết định giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Tiền Giang

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 22/2018/HC-ST NGÀY 06/08/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHÂU THÀNH VÀ QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TỈNH TIỀN GIANG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

176
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 22/2018/HC-ST ngày 06/08/2018 về khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục Thuế huyện Châu Thành và quyết định giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Tiền Giang

    Số hiệu:22/2018/HC-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Tiền Giang
    Lĩnh vực:Hành chính
    Ngày ban hành:06/08/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về