Bản án 217/2017/DS-PT ngày 18/12/2017 về bồi thường thiệt hại tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 217/2017/DS-PT NGÀY 18/12/2017 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN

Trong các ngày 19/9/2017 và ngày 18/12/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 162/2017/TLPT-DS ngày 22 tháng 8 năm 2017 về việc “Bồi thường thiệt hại về tài sản”.

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 76/2017/DS-ST ngày 13/07/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 211/2017/QĐ-PT ngày 31 tháng 8 năm 2017, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Anh Bùi Thanh B – sinh năm 1976 (có mặt). Địa chỉ: Ấp M, xã K, huyên T, tỉnh Cà Mau.

- Bị đơn: Công ty Đ.

Địa chỉ tru sơ chinh: Xóm 2, xã C, huyên K, tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ chi nhanh : Số 56A, đường H, khóm 8, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

Ngươi đai diên hơp phap cua bi đ ơn: Ông Phạm Trọng C – sinh năm 1969. Địa chỉ: Số 56A, đường H, khóm 8, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau là người đai diên theo ủy quyền theo văn bản ủy quyền ngày 18/6/2017 (có măt).

- Người kháng cáo: Bùi Thanh B – Nguyên đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Nguyên đơn anh Bùi Thanh B trình bày: Năm 2016 anh Bùi Thanh B hợp đồng thuê đất ruộng của bà Lê Ngọc Xương với giá 2.000.000 đồng/01 vụ mùa (năm 02 vụ), của bà Phan Thi Manh với giá 3.000.000 đồng/01 vụ mùa (chỉ hợp đồng miệng), anh làm được vụ đầu và cũng trả tiền thuê đất xong. Đến vụ thứ hai anh cày, xới đất và làm cỏ xong, ngày 19/11/2016 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đ thi công tuyên lô Tăc Thu đên Hon Đa Bac cho xáng vào múc làm vỡ bờ đê nước tràn vào ngập ruộng, anh B không gieo sạ lúa vụ hai nên anh bỏ đất trống cho đến hôm nay.

Tổng thiệt hại của anh 16.430.000 đồng gôm: 10 ngày công lao động làm cỏ x 150.000 đồng/ngày = 1.500.000 đồng; Tiền cày 21 công x 100.000 đồng = 2.100.000 đồng; Tiền xới 21 công x 80.000 đồng = 1.680.000 đồng; Tiền thuê đất vu hai năm 2016 là 5.000.000 đồng; Tiền thuê đất vụ một năm 2017 băng 5.000.000 đồng; Tiền đi lại thưa kiện 07 lần x 150.000 đồng/lần = 1.150.000 đồng.

Bị đơn ông Phạm Trọng C đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Đ (Gọi tắt là Công ty) trình bày: Ông thừa nhận Công ty đang thi công công trình đường giao thông đoạn từ Tắc Thủ đến Hòn Đá Bạc ngang qua phần đất anh B thuê để sản xuất, khi thi công đươc Ủy ban nhân dân tỉnh giao mặt bằng đất sạch phạm vi toàn tuyên với chiều ngang là 20m, thi công đúng theo thiêt kế kỹ thuật mặt lô rộng 07m, lề mỗi bên 02m, phần không lưu còn lại mỗi bên 4,5m, móc đất sâu 01m trong phạm vi mặt lô 07m đắp lên phần lê lô rôi trai tham bơm cát lên cao hơn mặt ruộng, phần không lưu hai bên Công ty không đụng đến, viêc thi công không ảnh hưởng tới các hộ dân, mặt khác khi thi công vào thời điểm tháng 11/2016, thời điểm đó đất ruộng khô, không ai canh tác nên không ảnh hưởng gì đến mùa vụ của nhân dân nên Công ty không đồng ý bồi thường theo yêu câu của anh B đặt ra.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 76/2017/DS-ST ngày 13/7/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau quyết định:

Căn cứ Điều 147, 584, 585, 589 Bộ luật Dân sự;

Tuyên xử: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Bùi Thanh B khởi kiện Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đ đòi bồi thường thiệt hại với số tiền 16.430.000 đồng (Mười sáu triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng).

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 24/7/2017 anh Bùi Thanh B có đơn kháng cáo với nội yêu cầu Công ty Cổ phần Đâu tư và xây dựng Đ bồi thường thiệt hại cho ông với số tiền 16.430.000 đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm anh Bùi Thanh B giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu:

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử tiến hành đúng theo quy định của pháp luật tố tụng và các đương sự cũng chấp hành đúng với quyền và nghĩa vụ của các đương sự được pháp luật quy định.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, không chấp nhận kháng cáo của anh Bùi Thanh B, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Theo đơn khởi kiện anh B yêu cầu Công ty bồi thường thiệt hại do thi công tuyến lộ Tắc Thủ về Hòn Đá Bạc làm phá vỡ bờ Kinh Xáng 16, diện tích bị phá vỡ có chiều ngang khoảng 4,5m làm nước tràn vào ruộng của anh, anh không thể canh tác được. Quá trình xảy ra tranh chấp, hồ sơ không thể hiện có bất cứ biên bản nào được trình báo về việc vỡ bờ. Chỉ có biên bản ngày 13/3/2017 của hộ ông Thắng (BL 06) với nội dung phản ánh của một số hộ dân là “Đơn vị thi công đào nhưng không đắp lại kinh 16… nhưng kinh bờ bao trong có đắp lại” và ông Tín là người của Công ty có ý kiến việc gây sạt lở đến mép ruộng thì Công ty khắc phục cho các hộ dân. Như vậy, việc vỡ bờ Kinh Xáng 16 không thể hiện.

Để có căn cứ giải quyết vụ án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ ngày 03/10/2017. Kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ thể hiện không còn hiện trạng vỡ bờ, tại nơi anh B cho rằng vỡ bờ có một bờ đắp bằng đất (đánh số 1) và phía trong là mô cát đắp cao (đánh số 2). Tại phiên tòa, phía Công ty trình bày khi có sự việc xe múc đất đi vào vỡ bờ thì phía Công ty sau đó đã khắc phục.

[2] Qua kết quả xác minh tại Ủy ban nhân dân xã K vào ngày 04/12/2017 thể hiện: Vào tháng 10/2016 ông Thắng (cha anh B) và anh B có đến Ủy ban xã trình báo việc vỡ bờ không sản xuất vụ lúa được, Ủy ban có mời Công ty làm việc và Công ty có hứa sẽ khắc phục, Ủy ban có đến thực địa ghi nhận hình ảnh. Sau đó các đương sự không khiếu nại, đến tháng 3/2017 ông Thắng có đơn yêu cầu đến Ủy ban xác định Công ty làm sạt lở đất ruộng, nên Ủy ban có lập biên bản. Quá trình từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017 do không có yêu cầu của ai liên quan đến vỡ bờ nên Ủy ban xã xác định vụ việc đã được giải quyết xong, không lưu lại ảnh chụp lúc xảy ra tranh chấp. Hiện nay cũng không có căn cứ thể hiện có sự việc vỡ bờ nước tràn vào ruộng không canh tác được. Do đó, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của anh B.

[3] Án phí dân sự phúc thẩm anh Bùi Thanh B được miễn.

[4] Những quyết định khác của án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không giải quyết; có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh Nguyễn Thanh B.

Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 76/2017/DS-ST ngày 13/7/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau.

Căn cứ các Điều 147, 584, 585, 589 Bộ luật Dân sự;

Tuyên xử:

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Bùi Thanh B khởi kiện Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đ đòi bồi thường thiệt hại với số tiền 16.430.000 đồng.

Về án phí dân sự phúc thẩm: Anh Nguyễn Thanh B được miễn, anh B đã dự nộp 300.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0003441 ngày 24/7/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố C được nhận lại.

Các quyết định khác của án sơ thẩm không kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

432
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 217/2017/DS-PT ngày 18/12/2017 về bồi thường thiệt hại tài sản

Số hiệu:217/2017/DS-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:18/12/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về