Bản án 210/2019/DS-ST ngày 28/08/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 210/2019/DS-ST NGÀY 28/08/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Trong ngày 28 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 14/2019/TLST-DS ngày 03/01/2019 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 409/2019/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 7 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 467/2019/QĐST-DS ngày 30 tháng 7 năm 2019 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty Tài chính TNHH T

Địa chỉ: Tầng 2, Toà nhà R, số 9 đường B, Phường M, Quận N, Thành phố H.

Đại diện theo ủy quyền: Bà Lê Thị Kim H – sinh năm 1989

Địa chỉ: 415 Nguyễn Bình, Ấp 1, xã X, huyện B, Thành phố H (theo Văn bản ủy quyền số 513/UQTA-VH.18 ngày 19/12/2018). (Có mặt)

Bị đơn: Bà Dương Thị Bích T – sinh năm 1975

Địa chỉ: 38/5B Tổ 7, Ấp 5, xã X, huyện B, Thành phố H. (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong Đơn khởi kiện ngày 19 tháng 12 năm 2018, các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là bà Lê Thị Kim H trình bày:

Ngày 22/9/2016, Công ty tài chính TNHH T ký hợp đồng tín dụng số 20160922-500000-2486 cho bà Dương Thị Bích T vay số tiền 41.867.172 đồng, lãi suất thoả thuận 3.75%/tháng, mục đích: tiêu dùng cá nhân. Theo hợp đồng, bà T có trách nhiệm thanh toán số tiền 78.273.000 đồng (gồm cả gốc và lãi), trả trong thời hạn 36 tháng, 35 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 2.139.000 đồng, tháng cuối cùng trả 3.408.000, bắt đầu từ ngày 01/11/2016. Sau khi nhận đủ số tiền vay, bà T không thanh toán lại cho Công ty bất cứ khoản nào dù Công ty đã nhiều lần nhắc nhở.

Nay Công ty Tài chính TNHH T khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết buộc bà Dương Thị Bích T chịu trách nhiệm cá nhân trả số nợ còn lại là 78.237.000 đồng, trong đó, nợ gốc là 41.867.172 đồng, nợ lãi là 36.405.828 đồng.

Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện như trên.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Toà án đã tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cho bà Dương Thị Bích T theo quy định của pháp luật nhưng bà Dương Thị Bích T đều vắng mặt không có lý do.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng và thẩm quyền giải quyết vụ án:

Công ty Tài chính TNHH T khởi kiện yêu cầu bà Dương Thị Bích T phải trả số tiền 78.237.000 đồng theo giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20160922-500000-2486 ngày 22/9/2016, đây là tranh chấp hợp đồng dân sự về tín dụng. Bà Dương Thị Bích T cư trú tại huyện Nhà Bè nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về thủ tục tố tụng: Bị đơn bà Dương Thị Bích T mặc dù đã được Toà án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng nhưng bà T vẫn vắng mặt trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án không có lý do. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn bà Dương Thị Bích T theo quy định tại khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về yêu cầu của nguyên đơn, Hội đồng xét xử xét:

Căn cứ văn bản đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số số 20160922-500000-2486 ngày 22/9/2016 giữa Công ty Tài chính TNHH T với bà Dương Thị Bích T cùng với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, có cơ sở xác định: Bà Dương Thị Bích T có vay số tiền 41.867.172 đồng của Công ty Tài chính TNHH T, thỏa thuận lãi suất 3.75%/tháng. Theo thỏa thuận trong hợp đồng, bà T có trách nhiệm thanh toán số tiền 78.273.000 đồng (gồm cả gốc và lãi), trả trong thời hạn 36 tháng. Sau khi nhận số tiền vay, bà T không thanh toán cho nguyên đơn bất cứ khoản tiền nào. Do bà T đã vi phạm điều khoản thanh toán nên nguyên đơn khởi kiện là hoàn toàn có cơ sở.

Về lãi suất cho vay 3.75%/tháng là sự tự nguyện thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng tín dụng và phù hợp quy định tại Điều 91 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.

Về phương thức trả: Do bà Dương Thị Bích T vi phạm nghĩa vụ trả nợ kéo dài từ 01/11/2016 đến nay làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn nên buộc bị đơn phải trả ngay một lần toàn bộ số nợ gốc và lãi cho nguyên đơn. Bao gồm: Nợ gốc là 41.867.172 (Bốn mươi mốt triệu tám trăm sáu mươi bảy ngàn một trăm bảy mươi hai) đồng và lãi tính đến ngày 28/8/2019 là 36.405.828 (Ba mươi sáu triệu bốn trăm lẻ năm ngàn tám trăm hai mươi tám) đồng.

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải chịu án phí theo quy định của pháp luật là 3.913.650 (Ba triệu chín trăm mười ba ngàn sáu trăm năm mươi) đồng.

Hoàn tiền tạm ứng án phí 1.956.825 (Một triệu chín trăm năm mươi sáu ngàn tám trăm hai mươi lăm) đồng cho Công ty tài chính TNHH T theo biên lai thu số 0033650 ngày 03/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 3 Điều 228, Điều 266, Điều 273, Điều 278 và Điều 280 Bộ luật tố tụng dân sự;

- Căn cứ Điều 357, Điều 463, Điều 466 và Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015;

 - Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016;

- Căn cứ Luật Thi hành án dân sự;

Tuyên xử:

1/ Xét xử vắng mặt đối với bị đơn bà Dương Thị Bích T.

2/ Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Buộc bà Dương Thị Bích T có nghĩa vụ trả cho Công ty tài chính TNHH T số tiền là 78.273.000 (Bảy mươi tám triệu hai trăm bảy mươi ba ngàn) đồng, trong đó, bao gồm cả nợ gốc gốc là 41.867.172 (Bốn mươi mốt triệu tám trăm sáu mươi bảy ngàn một trăm bảy mươi hai) đồng và lãi tính đến ngày 28/8/2019 là 36.405.828 (Ba mươi sáu triệu bốn trăm lẻ năm ngàn tám trăm hai mươi tám) đồng.

Trả làm một lần ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký kết cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo Quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

3/ Về án phí:

- Bà Dương Thị Bích T phải chịu án phí là 3.913.650 (Ba triệu chín trăm mười ba ngàn sáu trăm năm mươi) đồng.

- Trả lại cho nguyên đơn là Công ty Tài chính TNHH T toàn bộ số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.956.825 (Một triệu chín trăm năm mươi sáu ngàn tám trăm hai mươi lăm) đồng cho Công ty tài chính TNHH T theo biên lai thu số 0033650 ngày 03/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

4/ Về quyền kháng cáo: Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định.

5/ Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


70
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 210/2019/DS-ST ngày 28/08/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:210/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:28/08/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về