Bản án 20/2015/HC-PT ngày 01/12/2015 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

BẢN ÁN 20/2015/HC-PT NGÀY 01/12/2015 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Ngày 01 tháng 12 năm 2015, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận, mở phiên tòa công khai để xét xử phúc thẩm vụ án hành chính thụ lý số  16/2015/TLPT-HC, ngày 19/10/2015, về việc “Khiếu kiện quyết định  hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”, do bản án hành chính sơ thẩm số 03/2015/HC-ST ngày 08/9/2015 của Tòa án nhân dân thị xã LaGi bị kháng cáo, giữa:

Người khởi kiện: Ban điều hành lâm thời Thần Long T (Cốc TL); Địa chỉ: Thôn HT, xã TH, thị xã LG, Bình Thuận.

Đại diện hợp pháp: Ông Ngô Thời N, sinh năm: 1962 – Trưởng Ban điều hành lâm thời Thần Long T.

Địa chỉ: Khu phố 02, phường PH, thị xã LG, Bình Thuận.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện: Luật sư Nguyễn Văn Chừng,  Luật sư thuộc VPLS Nguyễn Đức Đạt, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.

Người bị kiện: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã TH thị xã LG – Ông Huỳnh Minh V, sinh năm 1980.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ủy ban nhân dân xã TH, thị xã LG.

Đại diện hợp pháp: Chủ tịch UBND xã TH, thị xã LG. Ông Huỳnh Minh V, sinh năm 1980.

Do có kháng cáo của ông Ngô Thời N.

Các đương sự có mặt tại phiên tòa.

NHẬN THẤY

Theo án sơ thẩm, người khởi kiện – Ban điều hành lâm thời Thần LongT (do ông Ngô Thời N làm đại diện) khai:

Ngày 14/2/2015, Chủ tịch UBND xã TH, thị xã LG đã căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính số 04/BB-UBND do UBND xã TH lập ngày 13/02/2015, về việc: “Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng”, để ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công và tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng (sau đây gọi là Quyết định số 20) tại Cốc TL, thuộc thôn HT, xã TH, thị xã LG. Người khởi kiện cho rằng quyết định trên vi phạm thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng và không đúng biểu mẫu quy định nên khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 20 và bồi thường thiệt hại về tinh thần cho tín đồ phật tử cơ sở tôn giáo Thần Long T bằng 10 tháng lương tối thiểu là11.500.000 đồng.

Đến ngày 17/6/2015, người khởi kiện có đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện, bỏ yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần, thay vào đó là yêu cầu bồi thường khoản tiền phải thuê máy điện do bị cắt điện là 15.336.000 đồng. Đồng thời, người khởi kiện yêu cầu hủy luôn  Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của Chủ tịch UBND xã TH, thị xã LG “Về việc thu hồi và hủy Quyết định số 20/QĐ-UBND và Biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị số 04/BB-UBND ngày 13/02/2015 của UBND xã TH” (sau đây gọi là Quyết định định số 36). Tại phiên tòa sơ thẩm người khởi kiện yêu cầu bồi thường số tiền thuê máy phát điện và chi phí dầu chạy máy tổng cộng là 30.299.000đ.

Người bị kiện – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã TH, thị xã Thị xã LG khai:

Ngày 11/02/2015, UBND xã TH phát hiện trong khuôn viên Cốc TL có dựng tượng đứng chiều cao khoảng 4,9m ngang khoảng 01m, phần đế trụ cao 2,2m. Căn cứ quy định tại Điều 17, Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của ChínhPhủ về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, Chủ tịch UBND xã TH đã ban hành Quyết định số 20 “về việc đình chỉ thi công và tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng”. Đến ngày 05/3/2015, Thanh tra Sở xây dựng lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm. Tiếp đó ngày 12/3/2015, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 03/QĐ-XP VPHC. Nên Chủ tịch UBND xã TH ban hành Quyết định số 36 thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 20, biên bản số 04.

Người bị kiện cho rằng việc ban hành các quyết định hành chính là đúng với quy định của pháp luật nên không đồng ý với ý kiến của người khởi kiện.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan – UBND xã TH (đại diện theo pháp luật – Chủ tịch UBND xã) khai:

Không đồng ý yêu cầu khởi kiện hủy quyết định hành chính và yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại của Ban điều hành Thần Long T.

Tại bản án Hành chính sơ thẩm số 03/2015/HC-ST ngày 08/9/2015 của Tòa án nhân dân thị xã LG đã quyết định:

Áp dụng: Khoản 1 Điều 29, điểm b khoản 1 Điều 120, điểm a khoản 2 Điều 163 Luật Tố tụng hành chính; Điều 34 Pháp lệnh án phí, lệ phí toà án; Điều 19 Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012; Nghị Quyết 02/2015/NQ- HĐTP ngày 15/01/2015 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.

1/ Đình chỉ việc giải quyết đối với yêu cầu của Ban điều hành lâm thời Thần Long T (Cốc TL) về việc yêu cầu Chủ tịch UBND xã TH bồi thường tiền tổn thất tinh thần số tiền 11.500.000 đồng.

Không chấp nhận yêu cầu của Ban điều hành lâm thời Thần Long T (Cốc TL) do ông Ngô Thời N làm đại diện về việc khởi kiện yêu cầu hủy: Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của Chủ tịch UBND xã TH, thị xã LG “Về việc đình chỉ thi công việc tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng” và Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của Chủ tịch UBND xã TH, thị xã LG “Về việc thu hồi và hủy Quyết định số 20/QĐ-UBND và Biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị số 04/BB-UBND ngày13/02/2015 của UBND xã TH”.

Không chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại về việc thuê máy phát điện và chi phí chạy máy phát điện (số tiền yêu cầu là 30.299.000đ)

2/ Án phí: Ban điều hành lâm thời Thần Long T (Cốc TL) do ông NgôThời N làm đại diện phải chịu 200.000đ án phí hành chính sơ thẩm và1.514.950đ án phí dân sự trong vụ án hành chính. Tổng số tiền án phí phải nộp là1.714.950đ nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã thu 200.000đ theo biên lai số 0004004 ngày 25/3/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã LG, Ban điều hành lâm thời Thần Long T chỉ phải nộp 1.514.950đ (một triệu năm trăm mười bốn ngàn chín trăm năm mươi đồng).

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 22/9/2015, người khởi kiện – Ban điều hành Thần Long T (do ông Ngô Thời N đại diện) làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án hành chính sơ thẩm 03/2015/HC-ST ngày 08/9/2015 của Tòa án nhân dân thị xã LG. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ban điều hành Thần Long T.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của các bên đương sự, ý kiến của Luật sư và ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận.

XÉT THẤY

Đơn kháng cáo của người khởi kiện Ban điều hành Thần Long T (Cốc TL) – do ông Ngô Thời N đại diện, làm trong hạn luật định nên hợp lệ.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Ông Ngô Thời N và Luật sư của người khởi kiện vẫn giữ nguyên yêu cầu và nội dung kháng cáo của Ban điều hành lâm thời Thần Long T (Cốc TL), yêu cầu cấp phúc  thẩm sửa bản án hành chính sơ thẩm 03/2015/HC-ST ngày 08/9/2015 của Tòa án nhân dân thị xã LG. Đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ban điều hành lâm thời Thần Long T (Cốc TL), về việc:

- Yêu cầu hủy Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của Chủ tịch UBND xã TH; Biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị số 04/BB-UBND ngày 13/02/2015 của UBND xã TH và Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của Chủ tịch UBND xã TH.

- Yêu cầu Chủ tịch UBND xã TH bồi thường thiệt hại về việc thuê máy phát điện và chi phí chạy máy phát điện (số tiền yêu cầu là 30.299.000đ).

Người bị kiện, Chủ tịch UBND xã TH và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – UBND xã TH không kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: Về phần thủ tục, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tiến hành đúng trình tự theo luật định. Về phần nội dung, đại viện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận nhận thấy Quyết định số 20/QĐ- UBND ngày 14/02/2015 của Chủ tịch UBND xã TH đã bị thu hồi và huỷ bỏ, do đó không có căn cứ xem xét yêu cầu khởi kiện của của ông Ngô Thời N làm đại diện Ban điều hành lâm thời Thần Long T (Cốc TL).

Đối với yêu cầu bồi thường chi phí chạy máy phát điện từ ngày 14/02/2015 đến nay, Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của Chủ tịch UBND xã TH áp dụng Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính Phủ, tuy nhiên tại khoản 4 Điều 104 Luật Xây dựng năm 2014 không còn quy định biện pháp ngừng cung cấp điện nước, do vậy Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của Chủ tịch UBND xã áp dụng chưa đúng, nhưng phía Thần Long T (Cốc TL) chưa có hợp đồng mua bán điện với cơ quan chức năng, hộ dân thì lại tự nguyện cho Thần Long T (Cốc TL) dùng mà không tính tiền, do vậy không có căn cứ để tính thiệt hại.

Đối với Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 13/3/2015, Chủ tịch UBND xã TH căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân năm 2003 để thu hồi và hủy Quyết định số 20/QĐ-UBND là đúng thẩm quyền và không làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của Thần Long T (Cốc TL), hơn nữa Thần Long T (Cốc TL) xây dựng công trình trên đất chưa có chủ quyền, chưa được cấp phép xây dựng là vi phạm pháp luật. Do vậy, đề nghị Hồi đồng xét xử bác kháng cáo của người khởi kiện – Ban điều hành lâm thời Thần Long T (Cốc TL), giữ y án sơ thẩm.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy:

Hồ sơ thể hiện, ngày 11/02/2015, UBND xã TH phát hiện trong khuôn viênThần Long T (Cốc TL) có dựng tượng đứng chiều cao khoảng 4,9m ngang khoảng01m, phần đế trụ cao 2,2m.

Do Thần Long T (Cốc TL) xây dựng công trình trên đất chưa được cấp GCNQSDĐ, chưa được cấp phép xây dựng, nên ngày 13/02/2015 UBND xã TH đã lập Biên bản 04/BB-UBND về việc yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, với nội dung: Ông Ngô Thời N – Trưởng BĐH lâm thời Thần Long T đã  có hành vi vi phạm xây dựng công trình khác (lắp dựng tượng) không có giấy phép xây dựng theo quy định. Hiện trạng: Tượng chưa tô, trác phần chân đế, tượng cao khoảng 7,1m, trong đó phần tượng cao khoảng 4,9m, phần chân đế cao khoảng 2,2m.

Ngày 14/02/2015, Chủ tịch UBND xã TH ban hành Quyết định số 20/QĐ- UBND, về việc đình chỉ thi công và tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng, với nội dung:

“Điều 1. Đình chỉ thi công công trình xây dựng và tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với:

Công trình khác (lắp dựng tượng) vi phạm trật tự xây dựng tại Cốc TL, thôn HT, xã TH, thị xã LG, Bình Thuận.”

Ngày 05/3/2015, Thanh tra Sở Xây dựng đã lập Biên bản số 000007/BB- VPHC về việc vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm (đối với công trình đang xây dựng).

Ngày 12/3/2015, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 03/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính, với nội dung:

“Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với;

Cốc TL, địa chỉ liên hệ: Thôn HT, xã TH, thị xã LG, tỉnh Bình Thuận; Do ông Ngô Thời N là Trưởng Ban điều hành lâm thời làm đại diện.

* Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức phạt là 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng).

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu Ban điều hành lâm thời Cốc TL làm thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật. Sau 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, nếu Ban điều hành lâm thời Cốc TL không xuất trình giấy phép xây dựng thì bị cưỡng chế phá dỡ công trình theo quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ.”

Ngày 13/3/2015, Chủ tịch UBND xã TH ban hành Quyết định số 36/QĐ- UBND về việc thu hồi và hủy Quyết định số 20/QĐ-UBND và Biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị số 04/BB-UBND ngày 13/02/2015 của UBND xã TH, với nội dung:

“Điều 1. Nay thu hồi và hủy Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND xã TH về việc đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với ông Ngô Thời N, địa chỉ khu phố 02, phường PH, thị xã LG, và Biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị số 04/BB-UBND lập ngày 13/02/2015 tại thôn HT, xã TH.

Lý do: Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của Chủ tịch UBND xãTH đã hết hiệu lực thi hành.”

Tại phiên toà phúc thẩm Ông Ngô Thời N – Trưởng ban điều hành Thần Long T (Cốc TL) thừa nhận việc làm của Ban điều hành Thần Long T (Cốc TL) là có vi phạm, nên sau khi có Quyết định xử phạt số 03/QĐ-XPVPHC ngày 12/3/2015 của Thanh tra Sở Xây dựng, Ban điều hành Thần Long T (Cốc TL) đã ngừng thi công, và đã nộp đủ 40 triệu đồng hiện đang hoàn chỉnh thủ tục xin Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc làm của Thần Long T (Cốc TL) mà Ông Ngô Thời N làm Trưởng ban điều hành là hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể: Xây dựng công trình tôn giáo (bệ và tượng phật Quan Âm đang trong giai đoạn hoàn thiện) có tổng diện tích xây dựng 109,8m2 không có giấy phép, xây dựng trên đất chưa đất chưa có chủ quyền, vi phạm quy định tại điểm c khoản 6 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND xã TH, thị xã Thị xã LG căn cứ việc làm vi phạm cụ thể của Thần Long T (Cốc TL) để lập Biên bản vi phạm hành chính số 04/BB-VPHC và ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 để đình chỉ thi công công trình, về nguyên tắc quản lý Nhà nước trên địa bàn thì việc làm trên của Chủ tịch UBND xã TH là đúng pháp luật. Tuy nhiên, Quyết định số 20 và Biên bản của xã có những sai sót về mặt trình tự, thủ tục, nhưng những sai sót đó đã bị thu hồi và hủy bỏ bởi Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của Chủ tịch UBND xã TH.

Do đối tượng khởi kiện không còn, nên Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của Ban điều hành lâm thời Thần Long T (Cốc TL) về việc yêu cầu hủy Biên bản vi phạm hành chính số 04/BB-VPHC Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của Chủ tịch UBND xã TH là đúng quy định pháp luật.

Đối với yêu cầu khởi kiện hủy Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của Chủ tịch UBND xã TH, Hội đồng xét xử xét thấy: Chủ tịch UBND xã TH căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân năm 2003. Căn cứ Thanh tra Sở Xây dựng đã có quyết định xử phạt và yêu cầu ngừng thi công đối với Thần Long T (Cốc TL), nên việc ban hành Quyết định số 36 của Chủ tịch UBND xã TH để hủy các quyết định hành chính của mình ban hành trước đó là không trái với các quy định của pháp luật. Cho nên, yêu cầu hủy Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của Chủ tịch UBND xã TH là không đúng pháp luật.

Xét yêu cầu bồi thường thiệt hại với số tiền 30.299.000 đồng, là khoản tiền mà Thần Long T (Cốc TL) cho rằng đã bỏ ra để thuê máy phát điện và chi phí mua dầu chạy máy trong thời gian bị ngừng cung cấp điện. HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy: Cốc TL sử dụng điện nhưng chi phí do có hộ dân tự nguyện ủng hộ, Thần Long T (Cốc TL) cũng không có hợp đồng với cá nhân cụ thể nào và Thần Long T (Cốc TL) cũng chưa có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan chức năng, hơn nữa thời gian mà Thần Long T (Cốc TL) khai đã phải thuê máy phát điện và chi phí mua dầu chạy máy để thắp sáng thì cơ sở Thần Long T (Cốc TL) cũng không có thiệt hại thực tế nào.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, bác yêu cầu kháng cáo của người khởi kiện giữ nguyên bản án Hành chính sơ thẩm số 03/2015/HC-ST ngày 08/9/2015 của Tòa án nhân dân thị xã LaGi.

Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo, kháng nghị nên cấp phúc thẩm không xét.

Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên Ban điều hành lâm thời Thần Long T (Cốc TL) do ông Ngô Thời N làm đại diện phải chịu phải chịu án phí hành chính phúc thẩm theo quy định

Vì những lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng: Điều 27, 28, khoản 1 Điều 205 Luật Tố tụng hành chính;

Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Bác kháng cáo của Ban điều hành lâm thời Thần Long T (Cốc TL) do ông Ngô Thời N làm đại diện.

Giữ nguyên các Quyết định của bản án Hành chính sơ thẩm số 03/2015/HC- ST ngày 08/9/2015 của Tòa án nhân dân thị xã LaGi.

Đình chỉ việc giải quyết đối với yêu cầu của Ban điều hành lâm thời Thần Long T (Cốc TL) về việc yêu cầu Chủ tịch UBND xã TH bồi thường tiền tổn thất tinh thần số tiền 11.500.000 đồng.

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ban điều hành lâm thời Thần Long T (Cốc TL) do ông Ngô Thời N làm đại diện về việc khởi kiện yêu cầu hủy: Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của Chủ tịch UBND xã TH, Biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị số04/BB-UBND ngày 13/02/2015 của UBND xã TH và Quyết định số 36/QĐ- UBND ngày 13/3/2015 của Chủ tịch UBND xã TH.

Không chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại về việc thuê máy phát điện và chi phí chạy máy phát điện (số tiền yêu cầu là 30.299.000đ)

2. Về án phí hành chính:

- Ban điều hành lâm thời Thần Long T (Cốc TL) do ông Ngô Thời N làm đại diện phải chịu án phí hành chính sơ thẩm và phúc thẩm là 400.000 đồng, nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm và phúc thẩm là 400.000 đồng đã nộp theo 2 biên lai thu số 0004004 ngày 25/3/2015 và 0004248 ngày 25/3/2015 của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận.

Ban điều hành lâm thời Thần Long T (Cốc TL) do ông Ngô Thời N làm đại diện phải nộp 1.514.950 đồng án phí dân sự trong vụ án hành chính.

Bản án hành chính phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (01/12/2015)./.


282
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 20/2015/HC-PT ngày 01/12/2015 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Số hiệu:20/2015/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bình Thuận
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 01/12/2015
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về