Bản án 201/2017/DS-PT ngày 28/09/2017 về tranh chấp hợp đồng góp hụi

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

BẢN ÁN 201/2017/DS-PT NGÀY 28/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GÓP HỤI

Trong ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 110/2017/TLPT-DS ngày 25-7-2017 về việc tranh chấp hợp đồng góp hụi.

Do bản án dân sự sơ thẩm số 22/2017/DS-ST ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh bị kháng cáo.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 134/2017/QĐPT-DS ngày 08 tháng 8 năm 2017, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Bà Trần Thị Kim T, sinh năm 1969;

Địa chỉ: Tổ 10, Ấp B, xã S, huyện T, tỉnh Tây Ninh (có mặt).

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Anh Phạm Văn T, sinh năm 1985;

Địa chỉ: 192/4B, khu phố N, phường N, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Theo văn bản ủy quyền ngày 12-10-2016) (có mặt).

2. Bị đơn:

2.1. Ông Trần Thanh Q, sinh năm 1980 (vắng mặt);

2.2. Bà Trần Thị Hoàng O, sinh năm 1980;

Địa chỉ: Tổ 8, Ấp 4, xã S, huyện T, tỉnh Tây Ninh (có mặt).

3. Người kháng cáo: Bị đơn bà Trần Thị Hoàng O. 

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 03 tháng 10 năm 2016 cùng các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn bà Trần Thị Kim T và đại diện theo ủy quyền cho nguyên đơn ông Phạm Văn T trình bày:

Bà T là chủ hụi, vợ chồng ông Q là hụi viên. Quá trình tham gia hụi, vợ chồng ông Q lĩnh hụi xong nhưng không góp lại hụi, hiện nay còn nợ tiền bà T một số dây hụi như sau:

1/ Dây hụi 2.000.000 đồng, mở ngày 18/01/2014 âm lịch (nhằm ngày 17/02/2014 dương lịch), gồm 31 phần, vợ chồng ông Q tham gia 02 phần, lĩnh hụi lần thứ 6 vào ngày 18/6/2014 âm lịch (nhằm ngày 14/7/2016 dương lịch), kêu (bỏ thăm) 590.000 đồng, góp 1.410.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 44.250.000 đồng và lĩnh hụi lần thứ 13 vào ngày 18/12/2014 âm lịch (nhằm ngày 06/02/2015), kêu 420.000 đồng, đóng 1.580.000 đồng với số tiền lĩnh là 51.440.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 24/6/2016 âm lịch (nhằm ngày 27/07/2016 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 35 lần (trong đó 21 lần hụi lĩnh ngày 18/6/2014 và 14 lần hụi lĩnh ngày 18/12/2014 với tổng số tiền 70.000.000 đồng), số lần hụi còn phải góp là 08 lần, tương ứng với 08 x 2.000.000 đồng = 16.000.000 đồng.

2/ Dây hụi 2.000.000 đồng, mở ngày 10/3/2014 âm lịch (nhằm ngày 09/4/2014 dương lịch), gồm 30 phần, vợ chồng ông Q tham gia 01 phần, lĩnh hụi lần thứ 11 vào ngày 10/12/2014 âm lịch (nhằm ngày 29/01/2015 dương lịch), kêu 560.000 đồng, góp 1.440.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 46.360.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 16/7/2016 âm lịch (nhằm ngày 18/8/2016 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 14 lần (số tiền 28.000.000 đồng), số lần hụi còn phải góp là 05 lần, tương ứng với 05 x 2.000.000 đồng = 10.000.000 đồng.

3/ Dây hụi 2.000.000 đồng, mở ngày 19/4/2014 âm lịch (nhằm ngày 17/5/2014 dương lịch), gồm 29 phần, vợ chồng ông Q tham gia 02 phần, lĩnh hụi lần thứ 5 vào ngày 19/8/2014 âm lịch (nhằm ngày 12/9/2014 dương lịch), kêu 430.000.000 đồng, góp 1.570.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 44.680.000 đồng và lĩnh hụi lần thứ 7 vào ngày 19/9/2014 âm lịch (nhằm ngày 12/10/2014 dương lịch), kêu 450.000 đồng, góp 1.550.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 45.100.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 25/7/2016 âm lịch (nhằm ngày 27/8/2016 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 36 lần (bao gồm 19 lần hụi lĩnh ngày 19/8/2014 và 17 lần hụi lĩnh ngày 19/9/2014 với tổng số tiền 72.000.000 đồng), số lần còn phải góp là 10 lần, tương ứng với 10 x 2.000.000 đồng = 20.000.000 đồng.

4/ Dây hụi 1.000.000 đồng, mở ngày 12/6/2014 âm lịch (nhằm ngày 08/7/2014 dương lịch), gồm 32 phần, vợ chồng ông Q tham gia 03 phần, lĩnh hụi lần thứ 11 vào ngày 12/3/2015 âm lịch (nhằm ngày 30/4/2015 dương lịch), kêu 270.000 đồng, góp 730.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 24.830.000 đồng; lĩnh hụi lần thứ 15 vào ngày 12/7/2015 âm lịch (nhằm ngày 25/8/2015 dương lịch), kêu 290.000 đồng, góp 710.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 25.570.000 đồng và lĩnh hụi lần thứ 18 vào ngày 12/10/2015 âm lịch (nhằm ngày 23/11/2015 dương lịch), kêu 260.000 đồng, góp 740.000 đồng với số tiền lĩnh được là 24.860.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 18/12/2016 âm lịch (nhằm ngày 15/01/2017 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 22 lần (bao gồm 11 lần hụi lĩnh ngày 12/3/2015, 07 lần hụi lĩnh ngày 12/7/2015 và 04 lần hụi lĩnh ngày 12/10/2015 với tổng số tiền 22.000.000 đồng), số lần còn phải góp là 30 lần, tương ứng với 30 x 1.000.000 đồng = 30.000.000 đồng.

5/ Dây hụi 5.000.000 đồng, mở ngày 30/6/2014 âm lịch (nhằm ngày 26/7/2014 dương lịch), gồm 28 phần, vợ chồng ông Q tham gia 01 phần, lĩnh hụi lần thứ 19 vào ngày 30/8/2015 âm lịch (nhằm ngày 12/10/2015 dương lịch), kêu 2.150.000 đồng, góp 2.850.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 113.150.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 06/11/2016 âm lịch (nhằm ngày 04/12/2016 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 01 lần (5.000.000 đồng), số lần còn phải góp là 08 lần, tương ứng với 08 x 5.000.000 đồng = 40.000.000 đồng.

6/ Dây hụi 2.000.000 đồng, mở ngày 17/7/2014 âm lịch (nhằm ngày 12/8/2014 dương lịch), gồm 30 phần, vợ chồng ông Q tham gia 02 phần, lĩnh hụi lần thứ 7 vào ngày 17/12/2015 âm lịch (nhằm ngày 26/01/2016 dương lịch), kêu 430.000 đồng, góp 1.570.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 45.540.000 đồng và lĩnh hụi lần thứ 10 vào ngày 17/3/2016 âm lịch (nhằm ngày 23/4/2016 dương lịch), kêu 600.000 đồng, góp 1.400.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 43.000.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 23/11/2016 âm lịch (nhằm ngày 21/12/2016 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 25 lần (bao gồm 14 lần hụi lĩnh ngày 17/12/2015 và 11 lần hụi lĩnh ngày 17/3/2016 với số tiền 50.000.000 đồng), số lần còn phải góp là 20 lần, tương ứng với 09 x 2.000.000 đồng + 11 x 2.000.000 đồng = 40.000.000 đồng.

7/ Dây hụi 3.000.000 đồng, mở ngày 5/9/2014 âm lịch (nhằm ngày 28/9/2014 dương lịch), gồm 28 phần, vợ chồng ông Q tham gia 02 phần, lĩnh hụi lần thứ 04 vào ngày 05/12/2014 âm lịch (nhằm ngày 24/01/2015 dương lịch), kêu 780.000 đồng, góp 2.220.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 56.060.000 đồng và lĩnh hụi lần thứ 17 vào ngày 05/01/2016 âm lịch (nhằm ngày 12/02/2016 dương lịch), kêu 750.000 đồng, góp 2.250.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 68.250.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 12/12/2016 âm lịch (nhằm ngày 09/01/2017 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 15 lần (bao gồm 14 lần hụi lĩnh ngày 05/12/2014 và 01 lần hụi lĩnh ngày 05/01/2015 với số tiền 45.000.000 đồng), số lần còn phải góp là 20 lần, tương ứng với 20 x 3.000.000 đồng = 60.000.000 đồng.

8/ Dây hụi 2.000.000 đồng, mở ngày 5/9/2014 âm lịch (nhằm ngày 28/09/2014 dương lịch), gồm 28 phần, vợ chồng ông Q tham gia 02 phần, lĩnh hụi lần thứ 14 vào ngày 05/9/2015 âm lịch (nhằm ngày 17/10/2015 dương lịch), kêu 520.000 đồng, góp 1.480.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 44.240.000 đồng và lĩnh hụi lần thứ 15 vào ngày 05/10/2015 âm lịch (nhằm ngày 16/11/2015 dương lịch), kêu 550.000 đồng, góp 1.450.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 43.850.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 10/11/2016 âm lịch (nhằm ngày 08/12/2016 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 09 lần (bao gồm 5 lần hụi lĩnh ngày 05/9/2015 và 04 lần hụi lĩnh ngày 05/10/2015 với số tiền 18.000.000 đồng), số lần còn phải góp là 09 lần, tương ứng với 09 x 02 phần chết x 2.000.000 đồng = 36.000.000 đồng.

9/ Dây hụi 2.000.000 đồng, mở ngày 4/11/2014 âm lịch (nhằm ngày 25/12/2014 dương lịch), gồm 29 phần, vợ chồng ông Q tham gia 01 phần, lĩnh hụi lần thứ 9 vào ngày 04/07/2015 âm lịch (nhằm ngày 17/8/2015 dương lịch), kêu 550.000 đồng, góp 1.450.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 44.000.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 08/3/2017 âm lịch (nhằm ngày 04/4/2017 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 06 lần (12.000.000 đồng), số lần hụi còn phải góp là 13 lần, tương ứng với 13 x 3.000.000 đồng = 26.000.000 đồng.

10/ Dây hụi 3.000.000 đồng, mở ngày 10/12/2014 âm lịch (nhằm ngày 29/01/2015 dương lịch), gồm 31 phần, vợ chồng ông Q tham gia 02 phần, lĩnh hụi lần thứ 08 vào ngày 10/7/2014 âm lịch (nhằm ngày 05/8/2014 dương lịch), kêu 830.000 đồng, góp 2.170.000 đống với số tiền lĩnh hụi là 67.240.000 đồng và lĩnh hụi lần thứ 09 vào ngày 10/8/2014 âm lịch (nhằm ngày 03/9/2014 dương lịch), kêu 760.000 đồng, góp 2.240.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 68.780.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 17/6/2017 âm lịch (nhằm ngày 10/07/2017 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 13 lần (trong đó 07 lần hụi lĩnh ngày 10/7/2014 và 06 lần hụi lĩnh ngày 10/8/2014 với tổng số tiền 39.000.000 đồng), số lần còn phải góp là 32 lần, tương ứng với 32 x 3.000.000 đồng = 96.000.000 đồng.

11/ Dây hụi 2.000.000 đồng, mở ngày 4/02/2015 âm lịch (nhằm ngày 23/3/2015 dương lịch), gồm 31 phần, vợ chồng ông Q tham gia 01 phần, lĩnh hụi lần thứ 11 vào ngày 04/12/2015 âm lịch (nhằm ngày 13/01/2016 dương lịch), kêu 720.000 đồng, góp 1.280.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 44.600.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 09/8/2017 âm lịch (nhằm ngày 28/09/2017 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 02 lần (4.000.000 đồng), số lần còn phải góp là 18 lần, tương ứng với 18 x 2.000.000 đồng = 36.000.000 đồng.

12/ Dây hụi 3.000.000 đồng, mở ngày 30/02/2015 âm lịch (nhằm ngày 18/4/2015 dương lịch), gồm 27 phần, vợ chồng ông Q tham gia 01 phần, lĩnh hụi lần thứ 10 vào ngày 30/11/2015 âm lịch (nhằm ngày 09/01/2016 dương lịch), kêu 950.000 đồng, góp 2.050.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 60.350.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 07/5/2017 âm lịch (nhằm ngày 01/6/2017 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 03 lần (số tiền 9.000.000 đồng), số lần còn phải góp là 14 lần, tương ứng với 14 x 3.000.000 đồng = 42.000.000 đồng.

13/ Dây hụi 5.000.000 đồng, mở ngày 14/4/2015 âm lịch (nhằm ngày 31/5/2015 dương lịch), gồm 30 phần, vợ chồng ông Q tham gia 01 phần, lĩnh hụi lần thứ 11 vào ngày 14/02/2016 âm lịch (nhằm ngày 22/3/2016 dương lịch), kêu 1.850.000 đồng, góp 3.150.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 101.050.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 21/9/2017 âm lịch (nhằm ngày 09/11/2017 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q không góp được lần nào, số lần còn phải góp là 19 lần, tương ứng với 19 x 5.000.000 đồng = 95.000.000 đồng.

14/ Dây hụi 2.000.000 đồng, mở ngày 17/4/2015 âm lịch (nhằm ngày 03/6/2015 dương lịch), gồm 25 phần, vợ chồng ông Q tham gia 02 phần, lĩnh hụi lần thứ 4 vào ngày 17/7/2015 âm lịch (nhằm ngày 30/8/2015 dương lịch), kêu 550.000 đồng, góp 1.450.000 đồng với số tiền lĩnh là 35.450.000 đồng và lĩnh hụi lần thứ 9 vào ngày 17/12/2015 âm lịch (nhằm ngày 05/4/2015 dương lịch), kêu 690.000 đồng, góp 1.310.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 35.960.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 22/4/2017 âm lịch (nhằm ngày 17/5/2017 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 09 lần (trong đó 07 lần hụi lĩnh ngày 17/7/2015 và 02 lần hụi lĩnh ngày 17/12/2015 với tổng số tiền 18.000.000 đồng), số lần hụi còn phải góp là 28 lần, tương ứng với 28 x 2.000.000 đồng =56.000.000 đồng.

15/ Dây hụi 2.000.000 đồng, mở ngày 06/6/2015 âm lịch (nhằm ngày 21/7/2015 dương lịch), gồm 28 phần, vợ chồng ông Q tham gia 02 phần, lĩnh hụi lần thứ 3 vào ngày 06/8/2015 âm lịch (nhằm ngày 18/9/2015 dương lịch), kêu 510.000 đồng, góp 1.490.000 đồng với số tiền lĩnh là 40.250.000 đồng và lĩnh hụi lần thứ 8 vào ngày 06/01/2016 âm lịch (nhằm ngày 13/02/2016 dương lịch), kêu 620.000 đồng, góp 1.380.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 38.600.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 13/9/2017 âm lịch (nhằm ngày 01/11/2017 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 07 lần (trong đó 06 lần hụi lĩnh ngày 06/8/2015 và 01 lần hụi lĩnh ngày 06/01/2016 với tổng số tiền 14.000.000 đồng), số lần còn phải góp là 38 lần, tương ứng với 38 x 2.000.000 đồng = 76.000.000 đồng.

16/ Dây hụi 3.000.000 đồng, mở ngày 12/7/2015 âm lịch (nhằm ngày 25/8/2015 dương lịch), gồm 29 phần, vợ chồng ông Q tham gia 02 phần, lĩnh hụi lần thứ 1 vào ngày 12/7/2015 âm lịch (nhằm ngày 25/8/2015 dương lịch), kêu 950.000 đồng, góp 2.050.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 53.850.000 đồng và lĩnh hụi lần thứ 6 vào ngày 12/12/2015 âm lịch (nhằm ngày 21/01/2016 dương lịch), kêu 960.000 đồng, góp 2.040.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 60.420.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 19/11/2017 âm lịch (nhằm ngày 05/01/2018 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 09 lần (trong đó 07 lần hụi lĩnh ngày 12/7/2015 và 02 lần hụi lĩnh ngày 12/12/2015 với tổng số tiền 14.000.000 đồng), số lần còn phải góp là 42 lần, tương ứng với 42 x 3.000.000 đồng =126.000.000 đồng.

17/ Dây hụi 5.000.000 đồng, mở ngày 06/8/2015 âm lịch (nhằm ngày 18/9/2015 dương lịch), gồm 30 phần, vợ chồng ông Q tham gia 02 phần, lĩnh hụi lần thứ 4 vào ngày 06/11/2015 âm lịch (nhằm ngày 16/12/2015 dương lịch), kêu 1.850.000 đồng, góp 3.150.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 88.100.000 đồng và lĩnh hụi lần thứ 6 vào ngày 06/01/2016 âm lịch (nhằm ngày 13/02/2016 dương lịch), kêu 1.850.000 đồng, góp 3.150.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 89.950.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 11/01/2018 âm lịch (nhằm ngày 26/02/2018 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 04 lần (trong đó 03 lần hụi lĩnh ngày 06/11/2015 và 01 lần hụi lĩnh ngày 06/01/2016 với tổng số tiền 20.000.000 đồng), số lần còn phải góp là 46 lần, tương ứng với 46 x 5.000.000 đồng = 230.000.000 đồng.

18/ Dây hụi 3.000.000 đồng, mở ngày 20/9/2015 âm lịch (nhằm ngày 01/11/2015 dương lịch), gồm 30 phần, vợ chồng ông Q tham gia 01 phần, lĩnh hụi lần thứ 5 vào ngày 20/01/2015 âm lịch (nhằm ngày 10/3/2015 dương lịch), kêu 860.000 đồng, góp 2.140.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 61.860.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 26/02/2018 âm lịch (nhằm ngày 11/04/2018 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 04 lần (số tiền 12.000.000 đồng), số lần còn phải góp là 24 lần, tương ứng với 24 x 3.000.000 đồng = 72.000.000 đồng. 20/12/2015 dương lịch), gồm 27 phần, vợ chồng ông Q tham gia 01 phần, lĩnh hụi lần thứ 2 vào ngày 10/12/2015 âm lịch (nhằm ngày 19/01/2016 dương lịch), kêu 640.000 đồng, góp 1.360.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 35.000.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 14/01/2018 âm lịch (nhằm ngày 01/3/2018 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 02 lần (số tiền 4.000.000 đồng), số lần còn phải góp là 23 lần, tương ứng với 23 x 2.000.000 đồng = 46.000.000 đồng.

20/ Dây hụi 3.000.000 đồng, mở ngày 10/12/2015 âm lịch (nhằm ngày 19/01/2016 dương lịch), gồm 31 phần, vợ chồng ông Q tham gia 01 phần, lĩnh hụi lần thứ 1 vào ngày 10/12/2015 âm lịch (nhằm ngày 19/01/2016 dương lịch), kêu 1.000.000 đồng, góp 2.000.000 đồng với số tiền lĩnh hụi là 58.500.000 đồng. Hụi kết thúc vào ngày 16/6/2018 âm lịch (nhằm ngày 28/7/2018 dương lịch). Sau khi lĩnh hụi, vợ chồng ông Q góp được 02 lần (số tiền 6.000.000 đồng), số lần còn phải góp là 28 lần, tương ứng với 28 x 3.000.000 đồng = 84.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền nợ hụi mà vợ chồng ông Q, bà O có trách nhiệm trả cho bà T là: 1.237.000.000 đồng (một tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu đồng).

Trước đó, bà T có yêu cầu vợ chồng ông Q góp tiền hụi chết tương đương với những dây hụi đã lĩnh, tuy nhiên ông bà luôn né tránh và xin khấc nợ; trong khi đó, số tiền mà vợ chồng ông Q không góp bắt buộc bà T phải góp choàng cho vợ chồng ông Q bà O để chi trả cho những người lĩnh hụi tiếp.

Ngoài ra, vợ chồng ông Q còn tham gia với bà T những dây hụi sống, tuy nhiên bắt đầu tháng 03/2016 vợ chồng ông Q không tiếp tục tham gia và đã góp được cho bà với số tiền cụ thể như sau:

1/ Dây hụi 5.000.000 đồng, mở ngày 06/8/2015 âm lịch (nhằm ngày 18/9/2015 dương lịch), hụi kết thúc vào ngày 11/01/2018 âm lịch (nhằm ngày 26/02/2018 dương lịch), vợ chồng ông Q tham gia 01 phần, góp được 7 lần (từ ngày 06/8/2015 đến ngày 06/02/2016 (nhằm ngày 14/3/2016 dương lịch)) với số tiền 22.100.000 đồng.

2/ Dây hụi 3.000.000 đồng, mở ngày 20/9/2015 âm lịch (nhằm ngày 01/11/2015 dương lịch), hụi kết thúc vào ngày 26/02/2018 âm lịch (nhằm ngày 11/04/2018 dương lịch), vợ chồng ông Q tham gia 01 phần, góp được 06 lần (từ ngày 20/9/2015 đến ngày 20/02/2016 (nhằm ngày 28/3/2016 dương lịch)) với số tiền 11.620.000 đồng. 31/5/2015 dương lịch), hụi kết thúc vào ngày 21/09/2017 âm lịch (nhằm ngày 09/11/2017 dương lịch), vợ chồng ông Q tham gia 02 phần, góp được 11 lần với số tiền 68.400.000 đồng.

4/ Dây hụi 3.000.000 đồng, mở ngày 10/12/2015 âm lịch (nhằm ngày 19/01/2016 dương lịch), hụi kết thúc vào ngày 16/6/2018 âm lịch (nhằm ngày 28/7/2018 dương lịch), vợ chồng ông Q góp được 03 lần với số tiền 6.190.000 đồng.

5/ Bên cạnh đó, số tiền hàng tháng vợ chồng ông Q phải góp hụi chết (tính từ tháng 03/2016) là 82.000.000 đồng, tuy nhiên vợ chồng ông Q chỉ góp được 11.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà vợ chồng ông Q góp được cho bà T qua các dây hụi là: 119.310.000 đồng (một trăm mười chín triệu, ba trăm mười nghìn đồng).

Nay qua đơn này bà T yêu cầu buộc ông Trần Thanh Q và bà Trần Thị Hoàng O có trách nhiệm liên đới trả cho bà toàn bộ số tiền nợ hụi sau khi đã khấu trừ số tiền đã góp (1.237.000.000 đồng - 119.310.000 đồng) là 1.117.690.000 đồng (một tỷ, một trăm mười bảy triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng) và không yêu cầu tính tiền lãi.

Trong quá trình giải quyêt vụ án bị đơn bà Trần Thị Hoàng O trình bày:

Bà có tham gia 20 dây hụi của bà T, cụ thể như sau:

- Dây hụi thứ 1: Hụi 2.000.000 đồng/tháng, mở ngày 18/01/2014 AL, gồm 31 phần, bà tham gia 02 phần. Bà O không nhớ lĩnh hụi ở kỳ thứ bao nhiêu nhưng bà O đã góp đủ số tiền đến khi kết thúc hụi. Dây hụi này hiện nay đã kết thúc vào ngày 25/7/2016 AL và không còn nợ lại ở dây hụi này. Hai bên không chốt hụi.

- Dây hụi thứ 2: Hụi 2.000.000 đồng/tháng, mở ngày 10/3/2014 AL, gồm 30 phần, bà O tham gia 01 phần. Bà O không nhớ lĩnh hụi ở kỳ thứ bao nhiêu nhưng bà O đã góp đủ số tiền đến khi hụi kết thúc. Dây hụi này đã kết thúc vào ngày 16/7/2016 và bà O không còn nợ lại ở dây hụi này. Hai bên không chốt hụi.

- Dây hụi thứ 3: Hụi 2.000.000 đồng/tháng, mở ngày 19/4/2014 AL, gồm 29 phần, bà O tham gia 02 phần. Bà O không nhớ lĩnh ở kỳ thứ bao nhiêu nhưng bà O đã góp đủ số tiền đến khi hụi kết thúc. Dây hụi này đã kết thúc vào ngày 24/6/2016 và bà O không còn nợ lại ở dây hụi này. Hai bên không chốt hụi.

- Dây hụi thứ 4: Hụi 1.000.000 đồng/tháng, mở ngày 12/6/2014 AL, gồm 32 phần, bà O tham gia 03 phần. Bà O không nhớ lĩnh ở lần thứ bao nhiêu và được số tiền bao nhiêu, chỉ nhớ ngưng góp hụi vào tháng 9/2016 AL. Dây hụi này kết thúc ngày 18/12/2016 AL, hiện bà O còn nợ ở dây hụi này 3 lần với số tiền 9.000.000 đồng.

- Dây hụi thứ 5: Hụi 5.000.000 đồng/tháng, mở ngày 30/6/2014 AL, gồm 28 phần, bà O tham gia 01 phần. Bà O không nhớ lĩnh ở lần thứ bao nhiêu và được số tiền bao nhiêu, chỉ nhớ ngưng góp hụi vào ngày 06/9/2016 AL. Dây hụi này kết thúc vào tháng 12/2016 AL, hiện bà O còn nợ ở dây hụi này 3 lần 15.000.000 đồng.

- Dây hụi thứ 6: Hụi 2.000.000 đồng/tháng, mở ngày 17/7/2014 AL, gồm 30 phần, bà O tham gia 02 phần. Bà O không nhớ lĩnh hụi ở lần thứ bao nhiêu và được số tiền bao nhiêu, chỉ nhớ ngưng góp hụi vào tháng 9/2016. Dây hụi này kết thúc ngày 23/11/2016, hiện bà O còn nợ ở dây hụi này 2 lần 8.000.000 đồng.

- Dây hụi thứ 7: Hụi 3.000.000 đồng/tháng, mở ngày 05/9/2014 AL, gồm 28 phần, bà O tham gia 02 phần. Bà O không nhớ lĩnh hụi ở lần thứ bao nhiêu và được số tiền bao nhiêu, chỉ nhớ ngưng góp hụi vào tháng 9/2016. Dây hụi này kết thúc ngày 12/12/2016 AL, hiện bà O còn nợ ở dây hụi này 3 kỳ 18.000.000 đồng.

- Dây hụi thứ 8: Hụi 2.000.000 đồng/tháng, mở ngày 05/9/2014 AL, gồm 28 phần, bà O tham gia 02 phần. Bà O không nhớ lĩnh hụi ở lần thứ bao nhiêu và được số tiền bao nhiêu, chỉ nhớ ngưng góp hụi vào tháng 9/2016. Dây hụi này kết thúc ngày 10/11/2016 Al, hiện bà O còn nợ ở dây hụi này 1 lần 4.000.000 đồng.

- Dây hụi thứ 9: Hụi 2.000.000 đồng/tháng, mở ngày 14/11/2014 AL, gồm 29 phần, bà O tham gia 01 phần. Bà O không nhớ lĩnh hụi ở lần thứ bao nhiêu và được số tiền bao nhiêu, chỉ nhớ ngưng góp hụi vào tháng 9/2016. Dây hụi này kết thúc ngày 08/3/2017 AL, hiện bà O còn nợ ở dây hụi này 6 lần 12.000.000 đồng.

- Dây hụi thứ 10: Hụi 3.000.000 đồng/tháng, mở ngày 10/12/2014 AL, gồm 31 phần, bà O tham gia 02 phần. Bà O không nhớ lĩnh hụi ở lần thứ bao nhiêu và được số tiền bao nhiêu, chỉ nhớ ngưng góp hụi vào tháng 9/2016. Dây hụi này kết thúc ngày 17/6/2017 Al, hiện bà O còn nợ ở dây hụi này 5 lần 30.000.000 đồng.

- Dây hụi thứ 11: Hụi 2.000.000 đồng/tháng, mở ngày 04/02/2015 AL, gồm 31 phần, bà O tham gia 01 phần. Bà O không nhớ lĩnh hụi ở lần thứ bao nhiêu và được số tiền bao nhiêu, chỉ nhớ ngưng góp hụi vào tháng 9/2016. Dây hụi này kết thúc ngày 09/8/2017 AL, hiện bà O còn nợ ở dây hụi này 11 lần 22.000.000 đồng.

- Dây hụi thứ 12: Hụi 3.000.000 đồng/tháng, mở ngày 30/02/2015 AL, gồm 27 phần, bà O tham gia 01 phần. Bà O không nhớ lĩnh hụi ở lần thứ bao nhiêu và được số tiền bao nhiêu, chỉ nhớ ngưng góp hụi vào tháng 9/2016. Dây hụi này bà O không nhớ kết thúc ngày nào, hiện bà O còn nợ ở dây hụi này 14 lần 42.000.000 đồng.

- Dây hụi thứ 13: Hụi 5.000.000 đồng/tháng, mở ngày 14/4/2015 AL, gồm 30 phần, bà O tham gia 01 phần. Bà O không nhớ lĩnh hụi ở lần thứ bao nhiêu và được số tiền bao nhiêu, chỉ nhớ ngưng góp hụi vào tháng 9/2016. Dây hụi này kết thúc ngày 21/9/2017 Al, hiện bà O còn nợ ở dây hụi này 12 lần 60.000.000 đồng.

- Dây hụi thứ 14: Hụi 2.000.000 đồng/tháng, mở ngày 17/4/2015 AL, gồm 25 phần, bà O tham gia 02 phần. Bà O không nhớ lĩnh hụi ở lần thứ bao nhiêu và được số tiền bao nhiêu, chỉ nhớ ngưng góp hụi vào tháng 9/2016. Dây hụi này kết thúc ngày 22/4/2017 Al, hiện bà O còn nợ ở dây hụi này 7 lần 28.000.000 đồng.

- Dây hụi thứ 15: Hụi 2.000.000 đồng/tháng, mở ngày 06/6/2015 AL, gồm 28 phần, bà O tham gia 02 phần. Bà O không nhớ lĩnh hụi ở lần thứ bao nhiêu và được số tiền bao nhiêu, chỉ nhớ ngưng góp hụi vào tháng 9/2016. Dây hụi này kết thúc ngày 13/9/2017 AL, hiện bà O còn nợ ở dây hụi này 12 lần 48.000.000 đồng.

- Dây hụi thứ 16: Hụi 3.000.000 đồng/tháng, mở ngày 12/7/2015 AL, gồm 29 phần, bà O tham gia 02 phần. Bà O không nhớ lĩnh hụi ở lần thứ bao nhiêu và được số tiền bao nhiêu, chỉ nhớ ngưng góp hụi vào tháng 9/2016. Dây hụi này kết thúc ngày 12/02/2018 AL, hiện bà O còn nợ ở dây hụi này 13 lần 78.000.000 đồng.

- Dây hụi thứ 17: Hụi 5.000.000 đồng/tháng, mở ngày 06/8/2015 AL, gồm 30 phần, bà O tham gia 02 phần. Bà O không nhớ lĩnh hụi ở lần thứ bao nhiêu và được số tiền bao nhiêu, chỉ nhớ ngưng góp hụi vào tháng 9/2016. Dây hụi này kết thúc ngày 11/01/2018 Al, hiện bà O còn nợ ở dây hụi này 16 lần 160.000.000 đồng.

- Dây hụi thứ 18: Hụi 3.000.000 đồng/tháng, mở ngày 20/9/2015 AL, gồm 30 phần, bà O tham gia 01 phần. Bà O không nhớ lĩnh hụi ở lần thứ bao nhiêu và được số tiền bao nhiêu, chỉ nhớ ngưng góp hụi vào tháng 9/2016. Dây hụi này kết thúc ngày 26/02/2018 AL, hiện bà O còn nợ ở dây hụi này 17 lần 51.000.000 đồng.

- Dây hụi thứ 19: Hụi 2.000.000 đồng/tháng, mở ngày 10/11/2015 AL, gồm 27 phần, bà O tham gia 01 phần. Bà O không nhớ lĩnh hụi ở lần thứ bao nhiêu và được số tiền bao nhiêu, chỉ nhớ ngưng góp hụi vào tháng 9/2016. Dây hụi này kết thúc ngày 14/01/2018 AL, hiện bà O còn nợ ở dây hụi này 16 lần 32.000.000 đồng.

- Dây hụi thứ 20: Hụi 3.000.000 đồng/tháng, mở ngày 10/12/2015 AL, gồm 31 phần, bà O tham gia 01 phần. Bà O không nhớ lĩnh hụi ở lần thứ bao nhiêu và được số tiền bao nhiêu, chỉ nhớ ngưng góp hụi vào tháng 9/2016. Dây hụi này kết thúc ngày 16/6/2018 AL, hiện bà O còn nợ ở dây hụi này 9 lần 27.000.000 đồng.

Tất cả những dây hụi mà chưa kết thúc thì bà O ngưng góp hụi từ tháng 9/2016 AL.

Tổng cộng bà O nợ của bà T số tiền 680.000.000 (Sáu trăm tám mươi triệu) đồng. Trong đó có 04 dây hụi (5 phần) hiện nay chưa kết thúc mà bà T tính luôn với tổng số tiền 119.071.000 đồng.

Hiện bà O còn nợ lại của bà T số tiền 560.929.000 (Năm trăm sáu mươi triệu chín trăm hai mươi chín ngàn) đồng (sau khi đã trừ số tiền 119.071.000 đồng hụi sống) và chỉ đồng ý trả số tiền 560.929.000 (Năm trăm sáu mươi triệu chín trăm hai mươi chín ngàn) đồng, không đồng ý trả số tiền nào khác.

Tại bản tự khai ngày 20 tháng 02 năm 2017 bị đơn ông Trần Thanh Q trình bày:

Ngày 14/02/2016 ông Q có lĩnh một dây hụi 5.000.000 đồng tham gia do bà T làm thảo hụi. Sau đó 3 tháng ông Q thấy góp hụi nhiều quá có yêu cầu bà T nói rõ hụi sống chết như thế nào. Nay bà T khởi kiện ông và bà O, ông không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà T. Ông chỉ đồng ý trả dây hụi nào ông có lĩnh hụi.

Tại bản án sơ thẩm số 22/2017/DS-ST ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh quyết định:

Căn cứ vào Điều 479 Bộ luật Dân sự năm 2005; Nghị định số: 144/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 và Điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2015

1/ Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Kim T về “Tranh chấp Hợp đồng góp hụi” đối với ông Trần Thanh Q và bà Trần Thị Hoàng O.

Buộc ông Trần Thanh Q và bà Trần Thị Hoàng O có nghĩa vụ trả cho bà Trần Thị Kim T số tiền 1.106.290.000 đồng (một tỷ một trăm lẻ sáu triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng).

Ghi nhận bà T không yêu cầu tính lãi suất.

Không chấp nhận yêu cầu của bà T 11.000.000 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 21-6-2017, bà Trần Thị Hoàng O kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, lý do: bản án chưa chuẩn xác, trái quy định của pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến:

Về tố tụng: Hội đồng xét xử, Thẩm phán và Thư ký phiên tòa đã tuân thủ đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc chấp hành của người tham gia tố tụng thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bà Trần Thị Hoàng O, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra, xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Bà Trần Thị Kim T là chủ hụi, ông Trần Thanh Q, bà Trần Thị Hoàng O là hụi viên. Từ ngày 18/01/2014 AL (17/02/2014 DL) đến ngày 10/12/2015 AL (19/01/2016 DL), ông Q, bà T tham gia 24 dây hụi có mệnh giá từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Trong đó có 20 dây hụi, bà O và ông Q thống nhất có 12 dây hụi đã kết thúc, còn lại 08 dây hụi chưa kết thúc và 04 dây hụi, ông Q và bà O chưa lĩnh hụi.

Tại Tòa án cấp sơ thẩm, bà T, ông Q, bà O thống nhất thời gian mở hụi, số hụi viên, số phần hụi ông Q, bà O tham gia và ngày tháng ông Q, bà O lĩnh hụi.

Tại đơn kháng cáo và tại phiên tòa phúc thẩm bà O cho rằng bà đã góp hụi đến tháng 9/2016 AL nên các dây hụi mở ngày 18/01/2014, 10/3/2014 và 19/4/2014 bà không còn nợ lại bà T tiền hụi, bà T tính bà đóng hụi đến tháng 3/2016 là không đúng.

[2] Xét yêu cầu kháng cáo của bà O thấy rằng: Bà trình bày góp hụi đến tháng 9/2016 nhưng không đưa ra được chứng cứ để chứng minh. Tại Tòa án cấp sơ thẩm, bà cũng khai không cụ thể chỉ nhớ ngưng góp hụi vào tháng 9/2016.

Theo các tài liệu có trong hồ sơ thể hiện 04 dây hụi mở ngày 06/8/2015, 20/9/2015, 14/4/2015 và 10/12/2015, ông Q, bà O chưa lĩnh hụi, ông bà đã góp được 119.071.000 đồng. Lời trình bày này của bà O phù hợp với lời trình bày của bà T, các dây hụi này ông Q, bà O ngưng góp từ tháng 3/2016.

Do bà O không chứng minh được còn nợ lại bà T số tiền hụi 560.929.000 đồng, đây là hụi có lãi, chủ hụi có hưởng hoa hồng từ các hụi viên lĩnh hụi nên chủ hụi phải chịu trách nhiệm đối với các hụi viên. Tòa án cấp sơ thẩm buộc bà O, ông Q trả cho bà T số tiền hụi phải góp là 1.106.290.000 đồng là có căn cứ, đúng pháp luật.

Bà O kháng cáo nhưng không đưa ra được chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình nên không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[3] Về án phí phúc thẩm, do kháng cáo của bà O không được chấp nhận nên bà O phải chịu tiền án phí phúc thẩm là 300.000 đồng theo khoản 1 Điều 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 471 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27-11-2006 của Chính phủ; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Không chấp nhận kháng cáo của bà Trần Thị Hoàng O.

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm.

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Kim T đối với ông Trần Thanh Q, bà Trần Thị Hoàng O.

Buộc ông Trần Thanh Q, bà Trần Thị Hoàng O có nghĩa vụ trả cho bà Trần Thị Kim T số tiền nợ hụi 1.106.690.000 đồng (Một tỷ một trăm lẻ sáu triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng). Ghi nhận bà T không yêu cầu tính tiền lãi.

Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà T đối với số tiền 11.000.000 đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự.

2. Về án phí:

2.1. Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Trần Thị Kim T phải chịu 550.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm nhưng được khấu trừ số tiền 22.765.000 đồng tạm ứng án phí bà T đã nộp theo biên lai thu số 0023528 ngày 10-10-2016 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T, tỉnh Tây Ninh. Hoàn trả cho bà T số tiền tạm ứng án phí 22.215.000 đồng (Hai mươi hai triệu hai trăm mười lăm nghìn đồng).

Ông Trần Thanh Q, bà Trần Thị Hoàng O phải chịu 45.188.700 đồng (bốn mươi lăm triệu, một trăm tám mươi tám ngàn, bảy trăm đồng).

3.2. Về án phí dân sự phúc thẩm: bà Trần Thị Hoàng O phải chịu 300.000 đồng tiền án phí dân sự phúc thẩm nhưng được khấu trừ số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu số 0024352 ngày 22-6-2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T, tỉnh Tây Ninh.

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

324
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 201/2017/DS-PT ngày 28/09/2017 về tranh chấp hợp đồng góp hụi

Số hiệu:201/2017/DS-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Tây Ninh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:28/09/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về