Bản án ***/2007KDTM-ST ngày 25/05/2007 về tranh chấp hợp đồng góp vốn

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN ***/2007KDTM-ST NGÀY 25/05/2007 VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

Nguyên đơn: Ông Lâm Tấn Lợi sinh năm 1954

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền phường 6, quận 5, Tp.HCM

Bị đơnNgân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Hoa

Địa chỉ: 62 An Dương Vương, phường 9, quận 5, Tp. HCM

Do ông Nguyễn Tiến Dũng đại diện theo ủy quyền số 404/GUQ-VHNH.2006 ngày 4.12.2006 do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký.

Người làm chứng:

1. Bà Hồng Thị Thu Hà sinh năm 1956

Địa chỉ: 152/2 Thành Thái Phường 12, quận 10, Tp. HCM

2. Ông Diệp Vĩ Nam sinh năm 1940

Địa chỉ: 59 L2 Trịnh Hòai Đức phường 13, quận 5, Tp. HCM

NHẬN THẤY

Nguyên đơn – Ông Lâm Tấn Lợi trình bày yêu cầu và cung cấp các chứng cứ sau:

Ngày 15.1.1993, ông Lợi góp vốn đầu tư đợt 1 cho Công trình nhà ở Hùng Vương –Lý Thường Kiệt là 52,4 lựơng vàng SJC để nhận 1 nền nhà; và 10 triệu đồng lệ phí do Chi nhánh Phùng Hưng của Ngân hàng TMCP Việt Hoa huy động vốn. Sau 5 tháng nộp vàng, tính từ 15.6.2003, Ngân hàng TMCP Việt Hoa đã trả lãi cho ông Lợi là 2%/ tháng (2%x52,4 = 1,48 lượng vàng SJC quy đổi ra tiền đồng tại thời điểm trả lãi) đến hết tháng 1.1997 là 44 tháng.

Hai bên không lập hợp đồng; Chi nhánh Phùng Hưng chỉ cấp cho ông Lợi phiếu thu số 01, ngày 15.1.1993 do ông Diệp Vĩ Nam – phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Việt Hoa đặc trách Chi nhánh Phùng Hưng ký, bà Hồng Thị Thu Hà kế tóan chi nhánh ký và nhận 52,4 lượng vàng SJC. Ông Lợi không có hóa đơn nộp 10 triệu đồng. Ngòai ra ông Lợi không có chứng từ nào khác.

Năm 1997, Ngân hàng Việt Hoa gặp khó khăn nên ông Lợi không rút được vốn, không nhận được lãi.

Ông Lợi kiện Ngân hàng TMCP Việt Hoa; yêu cầu Ngân hàng TMCP Việt Hoa trả 52,4 lượng vàng SJC, 10 triệu đồng và tiền lãi từ tháng 2.1997 đến nay theo mức lãi suất quá hạn, cụ thể lãi tính là:

681.200.000 đ x 0,9375 %/tháng x 120 tháng = 765.941.280 đồng.

Ông Lợi có nộp cho Tòa án photo Danh sách các Cổ đổng được Ngân hàng Việt Hoa trả lãi hàng tháng từ tháng 6. 1993 đến hết tháng 1 năm 1997.

Bị đơn – Ngân hàng TMCP Việt Hoa do ông Nguyễn Tiến Dũng đại diện theo ủy quyền trình bày yêu cầu như sau:

Năm 1993, theo chỉ đạo của ông Trần Tuấn Tài nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân Hàng Việt Hoa, NH TMCP Việt Hoa huy động vốn đầu tư vào Công trình Hùng Vương - Lý Thường Kiệt. Người góp vốn nộp tiền tại Chi nhánh Phùng Hưng. Số tiền vàng này không đưa vào quỹ, sổ sách kế tóan của Ngân hàng Việt Hoa.

Việc huy động vốn là trái với Nguyên tắc và Điều lệ họat động của Ngân hàng. Nên NH TMCP Việt Hoa không có trách nhiệm trả số tiền vàng trên cho ông Lợi.

Đề nghị Tòa án xét xử theo pháp luật.

Ngân hàng Việt Hoa không nộp cho Tòa án chứng từ, tài liệu để làm chứng cứ, cũng không yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ.

Người làm chứng :

Bà Hồng Thị Thu Hà vắng mặt tại phiên tòa, có bản khai trình bày:

Bà Hà nguyên là người lập phiếu thu vàng và trả lãi hàng tháng cho ông Lâm Tấn Lợi tại Chi nhánh Phùng Hưng.

Năm 1993, theo chỉ đạo của ông Lâm Tuấn Tài, bà Hà có thu vàng của cổ đông góp vốn vào dự án khu nhà ở Hùng Vương- Lý Thường Kiệt cho Ngân hàng Việt Hoa. Ông Diệp Vĩ Nam là đặc trách Chi nhánh, là người duyệt danh sách cổ đông góp vốn đầu tư này.

Xác nhận trong danh sách cổ đông có ông Lâm Tấn Lợi góp vốn mua 1 nền là 52,4 lượng vàng SJC; và đã nhận tiền lãi 2%/ tháng từ tháng 6.1993 đến tháng 1.1997. Số vàng ông Lợi nộp giao về Ngân hàng Việt Hoa, tiền lãi trả cho ông Lợi là từ Ngân hàng Việt Hoa trả. Hóa đơn thu tiền, danh sách cổ đông nhận lãi có tên ông Lợi do ông Lợi nộp cho Tòa làm chứng cứ là đúng, chữ ký của bà Hà và của ông Nam ký là đúng.

Ông Diệp Vĩ Nam vắng mặt tại phiên tòa có bản khai trình bày: ông Nam nguyên là đặc trách Chi nhánh Phùng Hưng. Ông Nam xác nhận lời khai trên của bà Hà là đúng. Ông Lợi có nộp vàng mua 1 nền nhà tại khu nhà Hùng Vương – Lý Thường Kiệt là 52,4 lượng vàng SJC. Các hóa đơn, danh sách cổ đông nhận lãi hàng tháng do ông Lợi nộp là đúng. Ông có ký đại diện trên các chứng từ nhận vàng, danh sách cổ đông nhận lãi đó.

-Sau khi thẩm tra các yêu cầu của đương sự và xem xét chứng cứ tại phiên tòa;

-Sau khi HĐXX thảo luận và nghị án

XÉT THẤY

Đơn khởi kiện của Ông Lâm Tấn Lợi kiện Ngân hàng TMCP Việt Hoa nộp tại Tòa án nhân dân quận 5 ngày 21.11.2006 là còn thời hiệu khởi kiện.

Theo hồ sơ Bản án hình sự sơ thẩm số 630/HSST ngày 24.5.2002 của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Và theo bản trình bày của các đương sự và bà Hà, ông Nam là người làm chứng.

Năm 1992-1993, Ngân hàng TMCP Việt Hoa có huy động vốn các cổ đông để tham gia liên kết với chủ đầu tư Dự án nhà ở Hùng Vương – Lý Thường Kiệt là Công ty Thương Mại Sài Gòn 5 theo chỉ đạo của ông Trần Tuấn Tài (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Việt Hoa chết tháng 2.1997). Dưới hình thức các cổ đông góp vốn tương đương với giá trị nền nhà, được nhận lại nền nhà tại Dự án. Sau năm tháng góp vốn, cổ đông được Ngân hàng Việt Hoa trả lãi 2%/ tháng trên số vàng đã góp. Việc thỏa thuận giữa Ngân hàng Việt Hoa với các cổ đông không làm văn bản ghi nhận. Các cổ đông chỉ biết qua thông báo của Ngân hàng Việt Hoa. Cổ đông tham gia khi nộp vàng có phiếu thu của Ngân hàng, khi nhận lãi hàng tháng theo danh sách cổ đông. Số tiền, vàng cổ đông góp nộp về Ngân hàng Việt Hoa, tiền lãi từ Ngân hàng Việt Hoa đưa xuống Chi nhánh chi trả cổ đông.

Ngày 18.10.1994, Ngân hàng TMCP Việt Hoa đã ký hợp đồng kinh tế số 45/HĐ-KT- SG5, bán tòan bộ lại cho chủ đầu tư với giá là 61tỷ đồng.

Xét Ông Lâm Tấn Lợi là một trong những cổ đông tham gia góp vốn tại Chi nhánh Phùng Hưng của Ngân hàng Việt Hoa như trên. Ông Lợi khai ngày 15.1.1993, ông Lợi góp vốn đầu tư đợt 1 (20% của 1 nền là 52,4 lựơng vàng SJC) để nhận 1 nền nhà tại Dư án nhà ở Hùng Vương –Lý Thường Kiệt (có phiếu thu số 01); và 10 triệu đồng lệ phí (không có biên nhận) tại Chi nhánh Phùng Hưng của Ngân hàng TMCP Việt Hoa. Sau 5 tháng nộp vàng, tính từ 15.6.2003, Ngân hàng TMCP Việt Hoa đã trả lãi cho ông Lợi là 2%/ tháng (2%x52,4 = 1,048 lượng vàng SJC quy đổi ra tiền đồng tại thời điểm trả lãi) đến hết tháng 1.1997 là 44 tháng.

Về hình thức giao dịch, ông Lợi và Ngân hàng Việt Hoa hùn vốn nhận nền nhà không lập hợp đồng, hay chính thức bằng văn bản của Ngân hàng Việt Hoa với cổ đông góp vốn (để làm chứng cứ giao dịch, xác định quyền nghĩa vụ của các bên). Ông Lợi, Ngân hàng Việt Hoa cũng không có lập chứng chỉ tiền gửi hay sổ tiết kiệm theo quy định, phiếu thu 01 không có chữ ký của ông Tài, không có dấu của Ngân hàng Việt Hoa. Trên phiếu thu 01 ghi “ Tham gia đầu tư XD khu nhà cao tầng HV + LTK của VHNH ( Đợt I)Cho nên có việc trả lãi từ phía Ngân hàng Việt Hoa cũng không thể cho rằng đó là chứng cứ để xác định đây là quan hệ vay tài sản hay tiết kiệm được.

Xét việc huy động vốn của các cổ đông, góp vốn vào Dự án nhà ở Hùng Vương – Lý Thường Kiệt của Ngân hàng Việt Hoa là trái với những Nguyên tắc, Điều lệ họat động của Ngân hàng. Ông Lâm Tấn Lợi góp vốn mua nền nhà dự án của chủ đầu tư là Công ty Thương Mại Sài Gòn 5 nhưng không giao dịch, ký kết hợp đồng với chủ đấu tư, chỉ nộp tiền qua việc huy đông vốn của Ngân hàng Việt Hoa là không có căn cứ pháp luật. Ông Lợi góp vốn tham gia đầu tư, nhưng Ngân hàng trả lãi cho cổ đông 44 tháng, với mức lãi suất 2%/tháng tính theo giá trị vàng SJC là sai với quy định của NHNN. Vì vậy giao dịch giữa ông Lâm Tấn Lợi và Ngân hàng TMCP Việt Hoa là giao dịch dân sự vô hiệu cả về hình thức và nội dung theo các quy định tại điểm b mục 1 Nghị Quyết Quốc Hội số 45/2005/QH11 và các Điều 131, Điều 136 Bộ Luật dân sự 1995.

Căn cứ phiếu thu 01, ngày 15.1.1993 ông Lâm Tấn Lợi nộp vàng; danh sách Ngân hàng Việt Hoa trả lãi cổ đông từ 15.6.1993 đến hết tháng 1. 1997 có tên Ông Lợi; Thông báo trả lời khai báo của ông Lợi tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố khi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Ngân hàng Việt Hoa năm 2001số 983/PC16-P2 ngày 23.3.2001; các lời khai và xác nhận của bà Hà, ông Nam HĐXX có cơ sở xác định ông Lợi đã nộp vào Ngân hàng Việt Hoa là 52,4 lượng vàng SJC, và ông Lợi nhận lãi từ 15.6.1993 đến 1.1997 là 44 tháng cụ thể là: 44 tháng x 2%x 52,4= 46,112 lượng vàng SJC (quy đổi ra tiền đồng tại từng thời điểm nhận lãi tổng cộng lãi là 288.557.200 đồng).

Riêng số tiền lệ phí ông Lợi khai đã nộp là 10 triệu đồng, nhưng ông Lợi không có phiếu thu, biên nhận của Ngân hàng; nay Ngân hàng Việt Hoa không thừa nhận nên HĐXX không có cơ sở chấp nhận.

Do giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm cả về hình thức và nội dung. Lỗi cùng do cả hai bên ông Lợi và Ngân hàng Việt Hoa (ông Lợi cũng là Phó giám đốc Ngân hàng Việt Hoa). Theo Điều 146 – BLDS 1995, Ngân hàng TMCP Việt Hoa phải trả lại số vàng đã nhận từ Ông Lợi; ông Lợi phải trả lại những khỏan lãi đã nhận từ Ngân hàng; thiệt hại bên nào bên đó phải chịu, nên ông Lợi yêu cầu tính lãi là không có căn cứ.

Vì vậy

Ngân hàng Việt Hoa phải trả cho ông Lợi 52,4 lượng;

Ông Lợi phải trả lại tiền lãi đã nhận là 46,112lượng

Ngân hàng Việt Hoa còn phải trả lại cho Ông Lợi là 6,288 lượng vàng SJC.

Tính án phí sơ thẩm dân sự như sau:

- Ngân hàng Việt Hoa phải nộp tính trên số tiền là

Giá vàng là 12.900.000 đồng / lượng theo giá thị trường ngày 25.5.2007.

6,288 L x 12.900.000 đ = 75.456.000 đồng

Án phí là 5% x 75.456.000 đ = 3.772.000 đồng;

- Phần ông Lợi yêu cầu Tòa án giải quyết không được chấp nhận là:

52,4L x 12.900.000đ + 765.941.280 đ – 75.456.000 đ = 1.366.445.000 đ

Án phí sơ thẩm tính là: 28tr đ+ 0,1%x366.445.000đ = 28.366.000 đồng

- Căn cứ nhận định trên

QUYẾT ĐỊNH

- Áp dụng khỏan 1 Điều 29, Điều 34, Điều 35 – Bộ Luật tố tụng dân sự - năm 2004;

- Áp dụng điểm b mục 1 Nghị Quyết Quốc Hội số 45/2005/QH11và các Điều 131, Điều 136 , Điều 146, Điều 313 Bộ Luật dân sự - 1995.

- Áp dụng khỏan 2 Điều 15, Điều 19 - Nghị Định 70/CP, ngày 12/6/1997 của Chính Phủ qui định về lệ phí, án phí tòa án

Tuyên bố giao dịch dân sự ông Lâm Tấn Lợi nộp tiền mua một nền nhà tại khu nhà Hùng Vương Lý Thường Kiệt tại Ngân hàng TMCP Việt Hoa là giao dịch dân sự vô hiệu tòan phần.

Chấp nhận một phần yêu cầu của ông Lâm Tấn Lợi:

Ngân hàng TMCP Việt Hoa phải trả Ông Lâm Tấn Lợi 6,288 lượng vàng SJC trả ngay, một lần khi án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ khi ông Lâm Tấn Lợi có đơn yêu cầu thi hành án, Ngân hàng TMCP Việt Hoa chưa trả hết số vàng trên cho ông Lợi, thì còn phải trả lãi theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm thi hành án.

Án phí dân sự sơ thẩm ông Lâm Tấn Lợi phải nộp là : 28.366.000 đồng. Trừ tạm ứng án phí ông Lợi đã nộp theo phiếu thu số 07617, ngày 22.11.2006 tại Thi hành án dân sự Quận 5 là 13.312.680 đồng. Ông Lâm Tấn Lợi còn phải nộp là 15.054.000 đồng.

Ngân hàng TMCP Việt Hoa phải nộp là 3.722.000 đồng.

Án xử sơ thẩm. Các đương sự được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.


378
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án ***/2007KDTM-ST ngày 25/05/2007 về tranh chấp hợp đồng góp vốn

Số hiệu:***/2007KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:25/05/2007
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Bản án/Quyết định phúc thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về